Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Welke rechtsvorm kies je als ZZP’er?

Kies de juiste bedrijfsvorm als ZZP'er

Voordat je start als ZZP'er en je kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK), moet je een rechtsvorm (of bedrijfsvorm) kiezen. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor je aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op je belastingverplichtingen. Ga je alleen beginnen of heb je een partner met wie je samenwerkt? Hoe belangrijk vind je de mate van aansprakelijkheid? Wil je liever helemaal geen risico lopen met je privévermogen? De keuze hangt af van zowel fiscale als juridische overwegingen. Er zijn verschillende rechtsvormen waar je uit kunt kiezen, zoals de eenmanszaak, VOF, bv of maatschap. Welke rechtsvormen zijn het meest geschikt voor ZZP’ers? Wij zetten de voor- en nadelen voor je op een rij.

Richt nu je eigen VOF op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een eenmanszaak kun je oprichten als je zonder anderen een bedrijf begint. Je bent de enige eigenaar. Verreweg de meeste ZZP’er kiezen voor de eenmanszaak. Je kunt een eenmanszaak simpel oprichten. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is je inschrijven bij de KvK. Een eenmanszaak heeft een aantal voordelen. Je hebt relatief weinig kosten. Een accountant hoeft geen jaarrekening goed te keuren. Je resultaat wordt alleen belast met inkomstenbelasting en je hebt belastingvoordelen, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en/of MKB-vrijstelling. Je moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het urencriterium (je moet 1.225 uren per jaar aan je eigen bedrijf besteden). Het grootste nadeel is dat je met je privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van je bedrijf.

 

Voordelen eenmanszaak

Nadelen eenmanszaak

snel en simpel op te richten en lage oprichtingskosten

je bent ook met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf

je kunt zelf alle beslissingen nemen

je bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang van je bedrijf

belastingvoordelen

het percentage dat je aan inkomstenbelasting betaalt is hoger dan de vennootschapsbelasting bij de bv

Als je samen met anderen een bedrijf begint, kun je kiezen voor de rechtsvorm VOF. Alle vennoten brengen iets in in de vennootschap, zoals geld of goederen. Je bent samen eigenaar van het bedrijf. Ook een VOF schrijf je in bij het Handelsregister van de KvK. Je bent als vennoot ondernemer voor de inkomstenbelasting, waardoor je aanspraak kunt maken op de belastingvoordelen. Het is verstandig om de afspraken met je andere vennoten in een contract vast te leggen. Gebruik hiervoor het VOF-contract.

 

Voordelen VOF

Nadelen VOF

snel en simpel op te richten

je bent ook met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf als de VOF onvoldoende middelen heeft

je hebt geen startkapitaal nodig

je werkt samen en moet beslissingen dus gezamenlijk nemen

belastingvoordelen

 

 

In een maatschap werk je als ZZP’er gezamenlijk met andere zelfstandige ondernemers. Je kiest een gemeenschappelijke naam waaronder iedere zelfstandige ondernemer zijn beroep uitoefent. Je ziet deze rechtsvorm veel bij bijvoorbeeld advocaten, tandartsen en fysiotherapeuten. Je schrijft een maatschap in bij het Handelsregister van de KvK. De Belastingdienst ziet je meestal nog als zelfstandig ondernemer, waardoor je recht hebt op belastingvoordelen.

 

Voordelen maatschap

Nadelen maatschap

snel op te richten

je werkt samen en moet beslissingen dus gezamenlijk nemen

je bent voor een bepaald deel privé aansprakelijk

je bent voor een deel privé aansprakelijk

je hebt geen startkapitaal nodig

 

je kunt personeel aannemen

 

belastingvoordelen

 

Kies je voor een bv, dan richt je een zelfstandige rechtspersoon op. Een groot voordeel hiervan is dat je zelf in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden of een faillissement van je bv. De oprichtings- en administratiekosten van een bv zijn echter hoger dan bij bijvoorbeeld een eenmanszaak. Dit komt onder andere omdat een bv wordt opgericht door een notaris en er moet een jaarrekening worden opgesteld. Bij een bv wordt je inkomen belast met inkomstenbelasting en de winst van de bv met vennootschapsbelasting.

 

Voordelen bv

Nadelen bv

je bent met je privévermogen niet aansprakelijk bij bijvoorbeeld faillissement (behalve bij fraude of nalatigheid)

meer administratieve verplichtingen, zoals een jaarrekening opmaken

je hebt slechts een startkapitaal van € 0,01 nodig 

geen belastingvoordelen

de bv blijft ongeacht je gezondheid of andere factoren bestaan

de regels voor uitkeren van dividend aan de aandeelhouders zijn streng; uitkeringstoets

 

aandelen zijn niet vrij overdraagbaar

Richt nu je eigen VOF op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.