Wat kan de Huurcommissie voor je betekenen?

Vind hulp bij een huurconflict

De Huurcommissie is er voor zowel de huurder als de verhuurder. Geschillen over de huurprijs, het onderhoud van de huurwoning of de servicekosten zijn voorbeelden van situaties waarin de Huurcommissie een uitspraak kan doen.

De Huurcommissie buigt zich niet over elk geschil tussen een huurder en verhuurder. Om te beginnen moet het gaan om een sociale woning. Zo bemoeit de Huurcommissie zich niet met geschillen over bedrijfsruimtes, recreatiewoningen of geliberaliseerde woningen. Op dit laatste zijn 2 uitzonderingen.

Zo kan een huurder met een geliberaliseerd huurcontract in de eerste 6 maanden de Huurcommissie inschakelen. Geliberaliseerde huurwoningen zijn kort gezegd woningen waarvan bij aanvang van de huurperiode de maandelijkse huurprijs hoger was dan € 710,68 (2016, 2017 en 2018). Deze woningen worden ook wel vrije sector woningen genoemd. Daarnaast kan de Huurcommissie zich uitspreken over een huurgeschil binnen de vrije sector als een huurder en verhuurder dat zo hebben afgesproken. Heeft de Huurcommissie een uitspraak gedaan, dan zijn beiden daaraan gebonden.

Betreft het huurconflict een sociale woning of een uitzonderingsgeval binnen de vrije sector, dan kan de Huurcommissie ingrijpen en een oordeel geven waar de huurder en verhuurder aan gebonden zijn. Het kan daarbij gaan om een geschil over huurverhoging of -verlaging, onderhoudsgebreken, servicekosten en nutsvoorzieningen, woningverbetering of splitsing van een all-in huurprijs.

Komen een huurder en verhuurder niet gezamenlijk tot een oplossing, dan kunnen ze allebei eenzijdig de Huurcommissie inschakelen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De procedure start met het versturen van een verzoekschrift naar de Huurcommissie. Afhankelijk van de aard van het geschil is er een specifiek verzoekschrift dat je kunt vinden op de site van de Huurcommissie.

Houd er rekening mee dat je het verzoekschrift doorgaans binnen een bepaalde termijn moet indienen. Ben je te laat, dan neemt de Huurcommissie het niet in behandeling. Na ontvangst van het verzoekschrift krijg je een bevestiging waarin staat hoeveel je voor de procedure moet betalen. De Huurcommissie start vervolgens een onderzoek, waarbij het soms nodig is dat de huurwoning wordt geïnspecteerd. Hierna brengt de commissie een rapport uit, waarop de huurder en verhuurder op een zitting kunnen reageren. De beslissing die de Huurcommissie na de zitting neemt, ontvang je doorgaans binnen 6 weken per post. Ben je het niet eens met de beslissing, dan kun je binnen 8 weken na verzending van de beslissing naar de rechter stappen.

Vraag een advocaat

Ontvang juridisch advies van een advocaat

Rocket Lawyers advocatennetwerk

Resterende tekens: 600

Je vraag is te lang. Herformuleer je vraag in minder tekens

Krijg antwoord