Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Vergunningen die je nodig hebt als ondernemer

Vraag de juiste vergunning aan

Als je start met je bedrijf moet je aantal zaken regelen, zoals het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ga ook na of je een vergunning nodig hebt voor je bedrijf. Zorg ervoor dat je dit hebt geregeld voordat je start met je bedrijf. Voor elke branche gelden andere vergunningen en vereisten. Bepaalde vergunningen zijn zelfs verplicht om te kunnen starten, bijvoorbeeld een drank- en horecavergunning als je een restaurant wilt openen. Wij zetten de belangrijkste vergunningen voor ondernemers op een rij.

Stel je ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Wil je je bedrijfspand uitbreiden of verbouwen? Of ga je reclame maken op je bedrijfspand, via een uithangbord of lichtbak? Dan heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Vroeger bestonden er veel verschillende vergunningen maar tegenwoordig zijn ze samengevoegd in de omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning vraag je aan via de website van de gemeente of via het omgevingsloket. Voor onder andere de volgende activiteiten vraag je een omgevingsvergunning aan:

 • bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
 • sloopwerkzaamheden
 • verbouwing of sloop van beschermde monumenten
 • bevestiging reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand
 • maatregelen brandveiligheid in gebouwen
 • de bevestiging van alarm aan je bedrijfspand
 • de milieubelasting van je bedrijf
 • de plaatsing van tijdelijke voorwerpen op de openbare weg
 • bomenkap
 • de aanleg van een inrit of uitrit
 • werkzaamheden in beschermde natuurgebieden

Naast de omgevingsvergunning zijn er ook specifieke vergunningen per branche, zoals in de horeca, financiële dienstverlening en transport en logistiek.

Als je een horecabedrijf start of overneemt, dan heb je in de meeste gemeenten een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Controleer vooraf bij de gemeente of je een exploitatievergunning nodig hebt. Hierin staan voorwaarden die te maken hebben met openbare orde en veiligheid. De voorwaarden verschillen per gemeente. Je kunt deze voorwaarden terugvinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Je moet een exploitatievergunning wijzigen of opnieuw aanvragen als:

 • de rechtsvorm van je bedrijf verandert
 • je andere leidinggevenden in dienst neemt
 • je nieuwe activiteiten gaat uitvoeren
 • je een terras gaat exploiteren of uitbreiden
 • je bouwkundig gaat uitbreiden

Als je alcoholhoudende drank wilt schenken, dan heb je een drank- en horecavergunning nodig. Je vraagt deze aan bij de gemeente waar je horecabedrijf is gevestigd. Je krijgt de vergunning alleen als je horecapand voldoet aan een aantal eisen. Zo moet je pand onder andere een goed ventilatiesysteem, minimaal 2 gescheiden toiletten, elektriciteit, water en een telefoon hebben. De drank- en horecavergunning is persoonsgebonden. Je kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar. Je vermeld alle leidinggevenden op de vergunning, op de voorwaarde dat zij in het bezit zijn van het diploma Sociale hygiëne. In je horecazaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Je moet een drank- en horecavergunning wijzigen of opnieuw aanvragen als:

 • de rechtsvorm van je bedrijf verandert
 • je andere leidinggevenden in dienst neemt
 • je bouwkundig gaat uitbreiden

Wil je een terras bij je horecagelegenheid? Dan heb je in veel gemeenten voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Ook als je het terras op je eigen terrein wilt plaatsen. Een terrasvergunning vraag je aan bij de gemeente en kun je aanvragen als je ook de drank- en horecavergunning aanvraagt. De regels voor een terras verschillen per gemeente. Je kunt de voorwaarden terugvinden in de APV van je gemeente. Zo mag je terras geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor weggebruikers of een belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg.

Organiseer je een evenement op een plaats die toegankelijk is voor publiek? Vaak is voor zo’n evenement een vergunning nodig, de zogenaamde evenementenvergunning. Soms is een melding voldoende. De voorwaarden verschillen per gemeente. Je vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Start je een bedrijf in de financiële dienstverlening, zoals een verzekeringsbedrijf, administratiekantoor of ga je aan de slag als belastingadviseur? Ook dan krijg je te maken met bepaalde vergunningen. Je vraagt een vergunning aan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB). Voordat je de vergunning aanvraagt, moet je beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Voor de volgende activiteiten heb je een vergunning nodig:

 • adviseren of bemiddelen in een financieel product
 • adviseren of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 • herverzekeringsbemiddelen
 • optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
 • aanbieden van kredieten
 • aanbieden van beleggingsobjecten
 • activiteiten verrichten als trustkantoor
 • activiteiten als clearinginstelling

Om een vergunning te krijgen toetst de AFM je bedrijf op de volgende wettelijke eisen:

 • betrouwbaarheid
 • deskundigheid
 • financiële zekerheid
 • adequate en integere bedrijfsvoering
 • transparantie

Wil je een bedrijf starten in het goederenvervoer over de weg, dan moet je eerst een Eurovergunning aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van anderen. Indien je met je transport meer dan 500 kg kunt vervoeren dan heb je een Eurovergunning nodig. Dit geldt zowel voor binnen- als buitenlandtransport.

Als je op straat of aan de deur wil verkopen moet je in sommige gemeenten een ventvergunning hebben, of in ieder geval een melding hiervan doen. De voorwaarden voor de ventvergunning of de melding kunnen per gemeente verschillen.

Wil je gaan verkopen vanuit een kraam of wagen op een standplaats op of aan de openbare weg? Of op een plaats die toegankelijk is voor het publiek? Dan heb je een standplaatsvergunning nodig. De standplaatsvergunning vraag je aan bij de gemeente.

Wil je op de markt gaan verkopen? Dan heb je een marktvergunning van de gemeente nodig. Hiervoor moet je ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK). Raadpleeg voor de voorwaarden de marktverordening van de gemeente waarin je op de markt wilt staan.

Stel je ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.