Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Vakantiedagen uitbetalen

Houd de vakantie uren van je werknemers goed bij

Wat doe je als je werknemer je vraagt om vakantiedagen te verkopen? Moet je dan zijn vakantiedagen uitbetalen of mag je dit weigeren? Aangezien de wet hierover nauwelijks iets heeft geregeld en we je graag helpen om arbeidsconflicten te voorkomen, leggen we je uit hoe dit in de praktijk werkt.

Stel nu zelf je Arbeidscontract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Veel werkgevers worden geconfronteerd met werknemers die graag hun vakantiedagen uitbetaald willen hebben. Als je nog geen beleid hierin hebt, is het verstandig hierover afspraken op te nemen in je personeelshandboek of de individuele arbeidsovereenkomst. Zo kun je  afspreken dat alleen bovenwettelijke vakantie uren (zie hieronder) van het lopende jaar uitbetaald kunnen worden. Let op: je mag bij het vaststellen van dit beleid geen onderscheid maken tussen werknemers die parttime of fulltime werken of tussen vaste en tijdelijke medewerkers.

Je medewerker kan vragen om uitbetaling van vakantiedagen of vakantie uren. Voor je beleid hierin maakt dit niet zoveel uit. Heeft je werknemer op enig moment vakantie uren (of dagen) over, dan kun je op zijn verzoek de resterende vakantie uren uitbetalen. Let op: dit geldt niet voor alle vakantie uren. Er wordt hierbij namelijk een onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.  

Je werknemer heeft geen recht om tijdens zijn dienstverband uitbetaling van wettelijke vakantiedagen van je te verlangen. Sterker nog, jij mag deze niet uitbetalen. Ook niet als het gaat om wettelijke vakantie uren die zijn meegenomen van vorig jaar. De reden hiervan is dat de wetgever wil dat werknemers ook daadwerkelijk gebruikmaken van hun vakantierechten en niet deze opsparen om uitbetaald te krijgen.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat je deze wel mag uitbetalen als je medewerker daarom verzoekt. Je bent hiertoe echter niet verplicht: je werknemer kan niet van je afdwingen dat je hem bovenwettelijke verlofuren uitbetaalt.

Aan het einde van zijn dienstverband heeft je medewerker wel recht op uitbetaling van zijn resterend wettelijk verlof (en bovenwettelijk verlof). Op zich  is dit logisch, want je moet op dat moment een eindafrekening maken en resterende vakantie uren maken daar deel van uit.

Tip: ga bij de berekening van de vergoeding voor niet genoten wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen niet alleen uit van het basissalaris vermeerderd met 8% vakantiegeld. Een vakantiedag staat in waarde namelijk gelijk aan 1 dag (laatstverdiende) loon en dat is vaak meer dan alleen het basissalaris. Zo valt in dit kader onder het laatstverdiende loon ook:  

  • vakantiegeld

  • ploegentoeslag

  • onregelmatigheidstoeslag

  • 13e maand

  • vast uitgekeerde bonussen

  • het werkgeversdeel pensioenpremie (al zijn er juristen die hierbij vraagtekens plaatsen)

In een formule ziet de berekening er als volgt uit: basisbedrag voor berekening vakantiedag = basisloon x 1,08% (vakantiegeld) + alle relevante looncomponenten (exc vakantiegeld). 

Stel nu zelf je Arbeidscontract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.