Slapend dienstverband

Krijg je betaalde transitievergoeding vergoed

Wil je een einde maken aan een slapend dienstverband binnen je bedrijf, maar wil je geen hoge transitievergoeding betalen? Dan is er goed nieuws voor je! Lees hier hoe je zonder hoge kosten het dienstverband van je werknemer kunt beëindigen.

Maak je vaststellingsovereenkomst!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een slapend dienstverband is de situatie waarin je werknemer langer dan 2 jaar ziek is, maar je neemt geen actie om een einde aan zijn dienstverband te maken. Zo voorkom je dat je je medewerker een transitievergoeding moet betalen.

Heb je binnen je bedrijf een werknemer met een slapend contract, dan geldt het volgende:  

 • je hebt geen plicht om zijn loon door te betalen

 • je werknemer bouwt geen vakantiedagen meer op

 • de reïntegratieverplichtingen van jou en je werknemer gelden echter nog steeds

 • je werknemer heeft na 2 jaar ziekte slechts recht op loon of opbouw vakantiedagen indien het UWV je een loonsanctie oplegt omdat je bijvoorbeeld je reïntegratieplicht schendt

 • je werknemer blijft recht houden op een transitievergoeding (zie hieronder)

 • je bent niet verplicht om het dienstverband na 2 jaar ziekte te beëindigen

 • een slapend dienstverband is wettelijk toegestaan en je bent als werkgever niet verwijtbaar

In principe heeft elke werknemer die minimaal een dienstverband van 2 jaar heeft, recht op een transitievergoeding. Dit geldt dus ook als je werknemer al langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is. Veel werkgevers vinden dat echter een onrechtvaardige situatie, omdat ze het loon tijdens ziekte hebben doorbetaald (plus eventuele kosten voor reïntegratie) en daar bovenop een transitievergoeding moeten betalen.  Om deze reden komt er een nieuwe wettelijke regeling die werkgevers compenseert voor het betalen van een transitievergoeding na langdurige ziekte.

In 2018 heeft het parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de Compensatieregeling transitievergoeding per 1 april 2010 van kracht wordt. Vanaf dat moment kun je het UWV vragen om een compensatie van een betaalde transitievergoeding bij:

 • ontslag door middel van een UWV ontslagvergunning

 • ontbinding van het arbeidscontract

 • ontslag met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst

 • afloop van een tijdelijk contract

Let op:

 • als voorwaarde geldt dat je werknemer langdurig ziek is (minimaal 2 jaar) en niet meer in staat is om zijn werkzaamheden uit te voeren

 • zorg ervoor dat je de vergoeding aanvraagt binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding

 • de regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015

 • wil je een vergoeding voor een transitievergoeding betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, dien je aanvraag dan voor 1 oktober 2020 in bij het UWV

 • bij cao kan van de wettelijke regel afgeweken worden

Om te voorkomen dat werkgevers deze regeling misbruiken, gelden er voor de uit te keren vergoeding 4 beperkingen:

 1. de hoogte van de vergoeding is gelijk aan de transitievergoeding waarop je werknemer recht zou hebben op het moment dat de ziekte 2 jaar heeft geduurd

 2. de vergoeding kan niet hoger zijn dan het totaal aan loon dat je tijdens de ziekte van je werknemer hebt doorbetaald (maximumbedrag)  

 3. heeft het UWV een loonsanctie opgelegd omdat je je niet (voldoende) aan je reïntegratieverplichtingen hebt gehouden, dan telt de periode van loonsanctie niet mee bij de berekening van de vergoeding

 4. heb je een vaststellingsovereenkomst gesloten dan is de vergoeding niet hoger dan de transitievergoeding die je werknemer zou hebben ontvangen in geval van opzegging of ontbinding van zijn contract

Maak je vaststellingsovereenkomst!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.