Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Slapend dienstverband

Krijg je betaalde transitievergoeding vergoed

Wil je een einde maken aan een slapend dienstverband binnen je bedrijf, maar wil je geen hoge transitievergoeding betalen? Dan is er goed nieuws voor je! Lees hier hoe je sinds 1 april 2020 zonder hoge kosten het dienstverband van je werknemer kunt beëindigen.

Maak je vaststellingsovereenkomst!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een slapend dienstverband is de situatie waarin je werknemer langer dan 2 jaar ziek is, maar je neemt geen actie om een einde aan zijn dienstverband te maken. Zo voorkom je dat je je medewerker een transitievergoeding moet betalen. 

Heb je binnen je bedrijf een werknemer met een slapend contract, dan geldt het volgende:  

 • je hebt geen plicht om zijn loon door te betalen

 • je werknemer bouwt geen vakantiedagen meer op

 • de reïntegratieverplichtingen van jou en je werknemer gelden echter nog steeds

 • je werknemer heeft na 2 jaar ziekte slechts recht op loon of opbouw vakantiedagen indien het UWV je een loonsanctie oplegt omdat je bijvoorbeeld je reïntegratieplicht schendt

 • je werknemer blijft recht houden op een transitievergoeding (zie hieronder)
   

Voorheen was het zo dat je als werkgever niet verplicht was om het dienstverband na 2 jaar ziekte te beëindigen. Een slapend dienstverband was wettelijk toegestaan en je was als werkgever niet verwijtbaar. Eind 2019 heeft de Hoge Raad echter bepaald dat werkgevers werknemers met een slapend dienstverband niet meer in dienst mogen houden. Met de invoering van de WAB in januari 2020 voorziet de wet nu in een oplossing hiervoor. 

In principe heeft elke werknemer recht op een transitievergoeding wanneer er buiten zijn schuld om een einde aan zijn dienstverband komt. Dit geldt dus ook als je werknemer al langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is. Veel werkgevers vinden dat echter een onrechtvaardige situatie, omdat ze het loon tijdens ziekte hebben doorbetaald (plus eventuele kosten voor reïntegratie) en daar bovenop een transitievergoeding moeten betalen. Met de komst van de WAB kunnen werkgevers nu in zo'n situatie een beroep doen op een compensatie voor het betalen van de tranitievergoeding voor de zieke werknemer.  

Sinds 1 januari 2020 is de WAB van kracht. Deze Wet arbeidsmarkt in balans brengt met zich mee dat je als werkgever door het UWV gecompenseerd wordt wanneer je een transitievergoeding moet betalen aan een werknemer met een slapend dienstverband. Concreet kun je sinds 1 april 2020 het UWV verzoeken om een compensatie van een betaalde transitievergoeding bij het afscheid van een werknemer met een slapend dienstverband.

Let op:

 • als voorwaarde geldt dat je werknemer langdurig ziek is (minimaal 2 jaar) en niet meer in staat is om zijn werkzaamheden uit te voeren
 • zorg ervoor dat je de vergoeding aanvraagt binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding
 • de regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015
 • bij cao kan van de wettelijke regel afgeweken worden

Om te voorkomen dat werkgevers deze regeling misbruiken, gelden er voor de uit te keren vergoeding 4 beperkingen:

 1. de hoogte van de vergoeding is gelijk aan de transitievergoeding waarop je werknemer recht zou hebben op het moment dat de ziekte 2 jaar heeft geduurd
 2. de vergoeding kan niet hoger zijn dan het totaal aan loon dat je tijdens de ziekte van je werknemer hebt doorbetaald (maximumbedrag)
 3. heeft het UWV een loonsanctie opgelegd omdat je je niet (voldoende) aan je reïntegratieverplichtingen hebt gehouden, dan telt de periode van loonsanctie niet mee bij de berekening van de vergoeding
 4. heb je een vaststellingsovereenkomst gesloten dan is de vergoeding niet hoger dan de transitievergoeding die je werknemer zou hebben ontvangen in geval van opzegging of ontbinding van zijn contract
Maak je vaststellingsovereenkomst!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.