Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Relatiebeding

Gebruik de juiste formulering

Door met je werknemer een relatiebeding aan te gaan, kun je hem beperken om na zijn dienstverband met je zakelijke relaties contact te houden of te maken. Hij mag daar dus ook geen werkzaamheden uitvoeren. Je regelt het relatiebeding in het arbeidscontract. We leggen je uit welke voorwaarden hiervoor gelden.

Maak nu je eigen arbeidscontract!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een relatiebeding is alleen geldig als je die schriftelijk hebt afgesproken. Dit betekent dat het verbod in de arbeidsovereenkomst van je werknemer moet staan. Het verbod heeft betrekking op je zakelijke relaties, ex-relaties en prospects. Het kan dan gaan om alle relaties, maar het kan ook slechts op enkele klanten betrekking hebben. Het is wat lastiger te bepalen wat er precies wordt verstaan onder contact houden. Daar kan in de praktijk relatief snel sprake van zijn, bijvoorbeeld als de werknemer een uitnodiging voor LinkedIn accepteert van een klant van zijn laatste werkgever. 

Een relatiebeding kun je in principe alleen opnemen in vaste contracten. De reden is dat een dergelijk beding bij je werknemer met een tijdelijke aanstelling voor problemen kan zorgen na afloop van zijn contract, omdat het hem ernstig beperkt bij het vinden van een andere baan. Alleen als je een zwaarwegende reden hebt, kun je een relatiebeding opnemen in tijdelijk contract.

Alleen als je een zogenaamd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang hebt, kan het noodzakelijk zijn om een relatiebeding overeen te komen. Je bent in dat geval verplicht om het relatiebeding schriftelijk te motiveren en dat in het beding op te nemen. Zonder een dergelijke motivering is het beding niet geldig.

Je dient dus in een tijdelijk contract te motiveren om welke belangen het gaat en waarom die belangen het relatiebeding noodzakelijk maken. Het moet daarbij gaan om tijdelijke specifieke werkzaamheden of om specifieke functies die tot gevolg hebben dat jouw voordeel bij het relatiebeding opweegt tegen het nadeel daarvan voor je werknemer. Heb je onvoldoende belang bij het beding, dan kan hij bij de rechter proberen het beding gedeeltelijk of geheel ongeldig te laten verklaren. 

Je kunt ervoor kiezen om in het relatiebeding zelf een boete bij overtreding ervan op te nemen of in een apart boetebeding waarin ook een boete staat op overtreding van bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht. Zorg er wel voor dat de boete in verhouding staat tot de overtreding. 

Heb je een bestaand tijdelijk arbeidscontract waar je een relatiebeding aan wenst toe te voegen, dan vind je op internet vele voorbeelden daarvan. Als je een dergelijke clausule gebruikt, let er dan in ieder geval op dat je de elementen erin opneemt:

  • de duur van de beperking
  • een omschrijving van de beperking
  • een omschrijving van contact houden
  • een omschrijving van relaties
  • een omschrijving van het bedrijfsbelang 
  • een boetebeding

Het concurrentiebeding lijkt op het relatiebeding maar beperkt je werknemer op een andere manier. Met een concurrentiebeding mag je werknemer na zijn dienstverband niet aan de slag gaan bij een van je concurrenten in plaats van zakelijke relaties. 

Maak nu je eigen arbeidscontract!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.