Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Hoe start je als ZZP’er naast je vaste baan?

Ga zonder zorgen aan de slag als ZZP'er

Je bent in loondienst en je wilt daarnaast aan de slag als ZZP’er of freelancer. Dit wordt ook wel hybride ondernemerschap genoemd. Groot voordeel is dat je bij je start een vast inkomen hebt en je niet geheel afhankelijk bent van je eerste omzet. Waar moet je rekening mee houden? Stel jezelf de volgende vragen als je van plan bent om parttime te gaan ondernemen.

Maak je eigen ondernemingsplan!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Als je in loondienst werkt en als ZZP’er gaat starten, controleer dan eerst je arbeidscontract voordat je daadwerkelijk start. In je arbeidscontract kunnen afspraken staan over het uitoefenen van nevenwerkzaamheden. Soms moet je deze melden of moet je toestemming vragen aan je werkgever. Als je toestemming krijgt, leg dit dan bij voorkeur schriftelijk vast. In je arbeidscontract, cao of personeelsreglement kun je terugvinden of je naast je baan een eigen bedrijf mag starten en zo ja, onder welke voorwaarden. Kijk ook even of je een concurrentie- of relatiebeding in je contract hebt staan. Een concurrentiebeding wordt in een contract opgenomen zodat je niet mag concurreren met je huidige werkgever. Een relatiebeding voorkomt dat je de klanten van je werkgever overneemt. Overleg dus altijd met je werkgever voor je voor jezelf aan de slag gaat.

Het is altijd verstandig om een ondernemingsplan te maken. Met dit plan breng je de kansen, concurrentie en potentiële klanten voor je bedrijf in kaart. Wat zijn je ondernemersdoelen en wat wil je met je bedrijf bereiken? Stel als parttime ZZP’er realistische doelen op. Je zult door de verplichtingen van je vaste baan minder tijd aan je eigen bedrijf kunnen besteden dan je wilt. Houd hier rekening mee bij het schrijven van je ondernemingsplan .

Als parttime ZZP’er heb je dezelfde verplichtingen als een fulltime ZZP’er. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Zorg dan ook voor de juiste verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer een beroepsfout (bijvoorbeeld verkeerd financieel of juridisch advies) je klant grote schade kan toebrengen, is het verstandig een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als je in loondienst werkt, ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Je bent echter alleen verzekerd voor de hoeveelheid dagen die je werkt bij je werkgever. Het is daarom verstandig om te bepalen welke verzekeringen of pensioenregeling je wilt als aanvulling. Je privéverzekeringen gelden niet voor je bedrijf.

Leg je afspraken met je opdrachtgever vast. Maak in ieder geval afspraken over je tarief, de werkzaamheden, de duur van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer. Door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) moet je als ZZP’er voor elke opdracht een overeenkomst aangaan met je opdrachtgever. Hiervoor kun je een modelovereenkomst gebruiken of zelf een overeenkomst van opdracht opstellen. Dit ter voorkoming van schijnzelfstandigheid (je geeft je opdrachtgever de zekerheid dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie). 

Ook als parttime ZZP’er moet je een administratie bijhouden en eventueel zorgen voor een tijdige btw-aangifte. Je wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting gezien als:

  • al je activiteiten zich afspelen in het economische verkeer ( je verricht prestaties voor anderen, die daarvoor een vergoeding betalen)
  • je winst kunt verwachten
  • er sprake is van een bron van inkomen

Wanneer je activiteiten zich afspelen binnen de hobby- en familiesfeer ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kun je dat wel zijn voor btw. Je bent ondernemer voor de btw als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de btw maakt het niet in welke bedrijfsvorm (eenmanszaak, VOF of bv) je je bedrijf uitoefent.

Als je in loondienst werkt, wordt er maandelijks automatisch loonbelasting ingehouden. Als ZZP’er moet je 1 keer per jaar aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dat komt bovenop je loon. Hierdoor kan het zijn dat je in een hogere belastingschijf terechtkomt. Dit betekent dat je meer inkomstenbelasting af moet dragen.

Als er een pensioenregeling is, bouw je als werknemer voor alle gewerkte uren automatisch pensioen op. Voor de uren die je als ZZP’er werkt, doe je dat niet. Bedenk daarom ook of je een aanvullend pensioen wilt opbouwen. Lees verder als je meer wilt weten over de opties die je als ZZP'er hebt voor je pensioen

Wat zijn de voor- en nadelen van parttime ondernemen? Wij zetten ze voor je op een rij:

Voordelen parttime ZZP’er

Nadelen parttime ZZP’er

minder financieel risico

parttime beschikbaar

zekerheid van inkomen

slechtere bereikbaarheid voor klanten

financieel voordeel

minder belastingvoordelen

deels verzekerd zijn via vaste baan

meer inkomstenbelasting

rustige opbouw bedrijf

langzamere groei bedrijf

 

dezelfde verplichtingen als fulltime ZZP’er

Maak je eigen ondernemingsplan!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.