Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Franchise: wat moet je weten als franchisenemer?

Start eenvoudig als frachisenemer

Als startende ondernemer kun je een nieuw bedrijf opzetten, maar je kunt ook gebruik maken van een franchiseformule. Een franchiseformule betekent dat in alle vestigingen dezelfde sfeer wordt gecreëerd en dat er herkenbare producten worden aangeboden. Als franchisenemer ben je minder onafhankelijk, maar je kunt wel profiteren van de voordelen van een grote organisatie. 

Stel je ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Franchising is een samenwerking tussen een zelfstandige ondernemer (franchisenemer) en een grote organisatie (franchisegever). De franchisegever is de eigenaar van een ondernemingsconcept. Als franchisenemer koop je het recht de formule van de franchisegever voor een bepaalde periode te gebruiken. Daarvoor betaal je meestal een eenmalige entreevergoeding en een maandelijkse franchisevergoeding. Die maandelijkse vergoeding is vaak een percentage van de omzet. Veel franchisenemers moeten ook de winkelinrichting en het assortiment bij de franchisegever afnemen. Bij de ene formule mag je relatief veel zelf bepalen, terwijl bij de andere formule alles tot in detail is vastgelegd. De franchisegever regelt dan de marketing, inkoop, administratie, inventaris en eventueel het pand. Het voordeel van franchising is dat beide partijen elkaar versterken.

De kosten zijn per franchiseformule verschillend. Voor het gebruik van de door een franchisegever ontwikkelde formule betaal je franchisenemer meestal de kosten voor:

 • entreegeld om een franchise onderneming te starten
 • een franchisevergoeding (percentage van de omzet), soms met een minimumbedrag, dat je maandelijks of jaarlijks betaalt
 • een reclamevergoeding voor de reclame- en marketingkosten

Als franchisenemer heb je recht op ondersteuning, begeleiding, training en coaching op bijvoorbeeld technisch, commercieel of bedrijfseconomisch gebied.

De voordelen van franchising zijn:

 • snel kunnen starten
 • makkelijker kunnen starten, omdat het publiek vaak al bekend is met de handelsnaam van de formule
 • inkoopvoordeel door gezamenlijke inkoop
 • hulp bij financiering
 • goede begeleiding door de franchisegever bij de start en daarna
 • zaken als administratie, marketing, inkoop worden voor je geregeld
 • kennisdeling met franchisegever maar ook onderling met andere franchisenemers
 • meer tijd voor kerntaken

Franchising biedt veel voordelen, maar houdt ook in dat je in de bedrijfsvoering minder zelfstandig kunt opereren dan je zou doen als je een eigen bedrijf zou oprichten. De nadelen van franchising zijn:

 • je kunt vaak niet zelf de tarieven en voorwaarden bepalen, deze worden bepaald door de franchiseformule
 • beperking van je vrijheid in het ondernemerschap
 • je moet contractuele verplichtingen nakomen
 • je betaalt een entreevergoeding en jaarlijks een franchisevergoeding
 • je moet je winkel inrichten volgens de huisstijl van de franchisegever

Er zijn verschillende vormen van franchising:

 • first generation franchise: deze vorm van franchise is sterk productgericht en zie je vooral terug in het dealersysteem, bijvoorbeeld garagebedrijven of benzinepompstations
 • trademark franchise: ook hier staat het product centraal. Deze vorm wordt voornamelijk toegepast in de industrie en is te vergelijken met productie in licentie, bijvoorbeeld 7-up en Coca-Cola
 • second generation: hier staat niet zozeer het product centraal, maar is er sprake van een total business concept. Binnen de second generation franchise worden 2 vormen onderscheiden:
  • soft franchise: met deze franchiseformule heb je de meeste vrijheid. Er zijn wel een aantal regels waar je je aan moet houden. Vaak kun jenaar keuze een pakket diensten afnemen, onder voorwaarde dat je je producten inkoopt bij de franchisegever. Daarnaast mag je vaak zelf beslissen over reclame, marketing, inkoop en voorraad. Hoe softer de franchise, hoe meer je bijvoorbeeld kunt inspelen op de lokale markt.
  • hard franchise: dit is meest voorkomende vorm van franchising. Bij deze vorm gelden harde en gedetailleerde afspraken over alle onderdelen van de bedrijfsvoering: het winkelconcept, de marketing en het assortiment van de diensten en producten. De afspraken liggen vast in een franchisecontract en worden gedetailleerd uitgewerkt in het franchisehandboek.

In het franchisecontract leg je de afspraken vast over onder andere de volgende onderwerpen:

 • een omschrijving van de formule en je recht op het gebruik ervan
 • de duur van het contract
 • de verplichtingen van de franchisegever
 • de vergoedingen die je moet betalen
 • de locatie en inrichting van de franchisevestiging
 • de producten en diensten die je kunt of moet aanbieden
 • een concurrentiebeding
 • de manier waarop je de producten en diensten mag verkopen
 • de opzegging en de beëindiging van de franchiseovereenkomst
 • het recht van de franchisenemer op verlenging van het franchisecontract
 • de overdraagbaarheid van de franchisevestiging

Het is verstandig om je goed te laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat voordat je een franchisecontract tekent. Maak hiervoor gebruik van onze Vraag een advocaat dienst.

Stel je ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.