Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Financieel plan voor ZZP'ers

Zorg voor een helder financieel beeld van je bedrijf

In een ondernemingsplan beschrijf je wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat bereiken. Met behulp van een financieel plan bepaal je of je bedrijfsidee ook haalbaar is. Het financieel plan bestaat uit 5 begrotingen. In die begrotingen worden een aantal vragen beantwoord. Welke investeringen ga je doen? Zijn je plannen winstgevend genoeg? Hoeveel geld heb je nodig om te starten? Hoe ga je je plannen financieren? Hoeveel geld heb je nodig om van te leven? Je maakt een inschatting of je bedrijf rendabel is. Uit welke begrotingen bestaat een financieel plan? Wij leggen het uit.

Stel je eigen ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een investeringsbegroting is een overzicht waarin staat wat je nodig hebt om je bedrijf te beginnen en hoeveel dit gaat kosten. Een investeringsbegroting bestaat uit 3 onderdelen: vaste activa, vlottende activa en aanloop- en openingskosten. Denk bij vaste activa aan bedrijfsmiddelen die langer dan 1 jaar meegaan, zoals een bedrijfspand, machines of een bedrijfsauto. Met vlottende activa worden de bedrijfsmiddelen bedoeld die korter dan 1 jaar aanwezig zijn in je bedrijf, zoals voorraden. Daarnaast is het nodig om de aanloop- en openingskosten in de investeringsbegroting te vermelden. Dit zijn de kosten die je maakt voordat je je bedrijf start zoals de notariskosten, advieskosten en marktonderzoek. Neem tot slot een kostenpost op voor onvoorziene uitgaven.

Hoe ga je je bedrijf financieren en tegen welke voorwaarden? Bij een financieringsbegroting licht je toe hoe je de bedrijfsmiddelen uit de investeringsbegroting gaat betalen. Het is opgedeeld in eigen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen is het geld wat jij zelf in je bedrijf steekt. Het vreemd vermogen zijn de leningen die je aangaat of de investeringen die mensen doen in je bedrijf. Als een bank geld aan je leent, verwacht hij zijn geld op een gegeven moment terug te krijgen. De bank bepaalt aan de hand van de solvabiliteit of jij je schulden op termijn kunt aflossen. Solvabiliteit is de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De meeste banken eisen dat je 20% aan eigen vermogen in je bedrijf inbrengt.

Hoeveel winst verwacht je de komende 3 jaar? Wat zijn de opbrengsten en kosten? Met een exploitatiebegroting bereken je of je bedrijf gedurende de eerste 3 jaar winst of verlies zal maken. Het is een begroting van de winst- en verliesrekening. Je berekent de omzet en trekt hier de kosten van af. Onder deze kosten vallen onder andere inkoopkosten, verzekeringen en afschrijvingen. Het bedrag waarop je uitkomt is de verwachte winst voor de belasting. Hier gaat nog de inkomstenbelasting van af. Let op: in je exploitatiebegroting moeten alle bedragen exclusief btw worden vermeld.

De liquiditeitsbegroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Een liquiditeitsbegroting begin je door vanaf 1 januari vast te stellen hoeveel geld je per maand overhoudt. Houd hierbij rekening met de betalingstermijnen van klanten, de btw en periodieke betalingen zoals huur, verzekeringen en leasecontracten. In tegenstelling tot de exploitatiebegroting worden alle bedragen op de liquiditeitsbegroting inclusief btw vermeld.

Met een begroting van je privé uitgaven kun je bepalen hoeveel geld je nodig hebt per maand om in je levensonderhoud te voorzien. Op basis van deze begroting kun je per maand berekenen welk bedrag je minimaal aan inkomsten nodig hebt, om maandelijks aan je privé verplichtingen te kunnen voldoen. Houd rekening met de vaste lasten die je elke maand moet betalen, zoals hypotheeklasten, verzekeringen en abonnementen.

Waar let een investeerder of de bank op wanneer hij overweegt in je bedrijf te investeren? Een investeerder of financier let bijvoorbeeld op:

  • wie je bent als ondernemer
  • je ondernemingplan
  • de bedrijfssector
  • je netwerk
  • je doel
  • de rendementsvooruitzichten
  • de kostenstructuur
  • je financiële verplichtingen
  • het marktonderzoek
  • de zekerheden
Stel je eigen ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.