Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Belastingvoordelen voor ZZP’ers: mis ze niet

Maak gebruik van je belastingvoordelen

Een eigen bedrijf beginnen vraagt vaak de nodige financiële investeringen. Als startende ZZP’er kun je profiteren van diverse belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling. Daarnaast mag je bedrijfskosten aftrekken of afschrijven. Welke voordelen heb je nog meer? We leggen je de belangrijkste fiscale aftrekposten en andere voordelen voor ZZP’ers uit, zodat je geen voordeel misloopt.

Stel je eigen ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Iedere ZZP’er die voldoet aan het urencriterium heeft recht op zelfstandigenaftrek. Dit is een vast bedrag per jaar, namelijk € 5.030 (2023). Het urencriterium houdt in dat je minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf moet besteden. Ben je parttime ZZP’er? Dan moet je ook meer dan 50% van je gewerkte uren aan je bedrijf besteden (grotendeelscriterium: het aantal gewerkte uren dat je aan je besteedt aan je bedrijf moet meer dan 50% van het totaal gewerkte uren zijn en dus hoger zijn dan het aantal gewerkte werkuren in loondienst). De zelfstandigenaftrek mag je bij de aangifte voor de inkomstenbelasting eerst van je winst aftrekken, waardoor je over een lager bedrag belasting betaalt. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek zijn:

 • je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • je voldoet aan het urencriterium
 • je runt het bedrijf alleen of samen met anderen
 • je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Als startende ZZP’er heb je in veel gevallen bovenop je zelfstandigenaftrek ook recht op startersaftrek. Ook dit is een vast bedrag per jaar, namelijk € 2.123. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Met de startersaftrek kun je de eerste 5 jaar na de start van je bedrijf 3 keer een extra bedrag van je winst aftrekken. Je hebt recht op startersaftrek:

 • als je recht hebt op zelfstandigenaftrek
 • als je de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek hebt toegepast
 • als je in diezelfde periode ten minste 1 jaar geen ondernemer was

Ook als je deels arbeidsongeschikt bent, kun je aanspraak maken op de startersaftrek. Er geldt dan een verlaagd urencriterium: 800 uur. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kun je maximaal 3 jaar toepassen. Voor het eerste, tweede en derde jaar is de aftrek € 12.000, € 8.000 en € 4.000. Je hebt recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid:

 • als je ondernemer bent
 • als je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • als je in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was
 • als je voldoet aan het verlaagde urencriterium

Naast de zelfstandigenaftrek heb je ook recht op de MKB winstvrijstelling. Je hoeft hierbij niet te voldoen aan het urencriterium. De MKB winstvrijstelling houdt in dat je 14% van je winst mag aftrekken. Over deze winstvrijstelling hoef je geen belasting te betalen. Je moet wel eerst de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek van je winst aftrekken.

Koop je iets voor je bedrijf dat je een aantal jaar gaat gebruiken, bijvoorbeeld een machine? Dan moet je deze investering afschrijven. Afschrijven betekent dat je niet het hele bedrag (de aanschafprijs) als kosten opvoert, maar je verdeelt de aanschafkosten over de jaren dat je het middel gebruikt. Als starter mag je deze aanschafkosten willekeurig afschrijven. Dit houdt in dat je zelf mag bepalen hoeveel je afschrijft in welk jaar. Dit betekent dat je bij hoge winsten ervoor kunt kiezen om versneld af te schrijven, waardoor je minder winst overhoudt en dus minder belasting betaalt en andersom. Let op: de regeling geldt alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, VOF, cv of maatschap die recht hebben op startersaftrek.

Heb je een fiscale partner die je regelmatig helpt met je bedrijf? Dan kun je aanspraak maken op de meewerkaftrek. De hoogte van het bedrag hangt af van je winst en het aantal uren dat je fiscale partner in je bedrijf heeft gewerkt. Je hebt recht op meewerkaftrek:

 • als je voldoet aan het urencriterium
 • als je fiscale partner minimaal 525 uur per jaar in je bedrijf werkt voor een maximale vergoeding van € 5.000
 • als je fiscale partner niet bij je in loondienst is en er geen sprake is van een fictief dienstverband

Mocht je in de toekomst willen stoppen met je bedrijf, dan kom je in aanmerking voor stakingsaftrek. Je kunt maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die je hebt behaald bij het staken van de onderneming. Je betaalt dan minder belasting over de stakingswinst (het verschil tussen de boekwaarde van je bedrijf en de werkelijke waarde op het moment van overdracht of beëindiging van je bedrijf). Je mag de stakingsaftrek maar 1 keer in je leven toepassen.

Bij het starten van een nieuw bedrijf hoort investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer of lasapparaat. Wanneer je als ZZP’er investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je recht hebben op een extra aftrekpost: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. 

Heb je een omzet van minder dan € 20.000? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een extra belastingvoordeel: de kleineondernemersregeling. Je krijgt dan een belastingvermindering of je hoeft helemaal geen btw te betalen.

Omdat je als ZZP’er niet automatisch pensioen opbouwt, mag je jaarlijks een deel van je winst reserveren voor je oudedagsvoorziening: de fiscale oudedagsreserve (FOR). Met de fiscale oudedagsreserve zet je een deel van de winst uit je bedrijf opzij voor je pensioen. Dit bedrag mag je van je winst aftrekken. Daardoor betaal je nu minder inkomstenbelasting. Pas als je met pensioen gaat en het geld opneemt, betaal je belasting. Om gebruik te kunnen maken van de FOR moet je een eenmanszaak, VOF,  maatschap of cv hebben. 
Let op: per 1 januari 2023 kun je geen oudedagsreserve meer opbouwen. Het kabinet heeft de oudedagsreserve afgeschaft om te voorkomen dat ondernemers de fiscale oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen.

Stel je eigen ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.