Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Bedrijfsverzekeringen

Bescherm jezelf tegen de risico's van ondernemen

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Gelukkig kun je je tegen veel risico’s verzekeren. Sommige verzekeringen zijn zelfs verplicht voor ondernemers. Bekijk tegen welke kosten je je kunt verzekeren in deze handige gids voor ZZP’ers, DGA’s en MKB’ers.

Maak nu je ondernemingsplan!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) verzekert je bedrijf tegen kosten door  schade aan personen of spullen van anderen. Dergelijke schade is wel alleen gedekt als het gaat om schade die direct betrekking heeft op je bedrijf waarvoor jij wettelijk aansprakelijk bent, zoals het onkundig verrichten van diensten of het leveren van gebrekkige producten.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) AOV voor zelfstandige ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA) verzeker je jezelf ervan dat je inkomen hebt als je niet kunt werken. Als ondernemer val je namelijk niet onder de werkgeversverzekeringen, waardoor je geen vangnet hebt als je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Houd er rekening mee dat een AOV niet goedkoop is.

Een bedrijfsongeluk of andere calamiteit als brand of waterschade kan voor vertraging of zelfs het stilleggen van je bedrijfsvoering leiden. Omdat het tijd kost om je bedrijf weer op snelheid te brengen kun je je verzekeren voor de gevolgen ervan en zo het omzetverlies opvangen. Ook schade door vandalisme of diefstal wordt gedekt met een bedrijfsschadeverzekering, ook wel bedrijfsstagnatieverzekering genoemd. 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor adviserend beroepen, zoals architect, ingenieur of accountant. Een beroepsmatige fout kan al snel grote financiële gevolgen hebben, zoals een verkeerde berekening van een architect, waardoor een woning onbewoonbaar wordt verklaard. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in sommige gevallen zelfs verplicht, zoals voor een advocaat.

Sommige verzekeringen zijn sectorafhankelijk zoals een beroepsaansprakelijkheidverzekering of Construction Allrisk-verzekering (CAR). Een CAR verzekert bouwrisico’s zoals schade aan het werk zelf, aan eigendommen van de opdrachtgever en aan hulpmiddelen zoals steigers en gereedschappen. Met een CAR dek je als aannemer bijna alle bouwrisico’s af en ben je verzekerd tegen schade aan het gebouw die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing.

Heb je een webshop of biedt je online diensten aan, dan is je bedrijfsvoering erg afhankelijk van computersystemen. Een cyberverzekering dekt de financiële schade die wordt veroorzaakt door computer- of ICT systemen. Materiële schade is daarvoor niet vereist. De schade hoeft niet altijd direct van toepassing te zijn op systemen die bij je bedrijf aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld ook schade zijn die is veroorzaakt bij een bedrijf waarmee je zaken doet, maar waardoor jij ook schade lijdt, zoals bij iDeal. 

Als je producten levert aan klanten in het buitenland, is het lastiger om betaling af te dwingen dan bij verkoop in Nederland. Gaat het om grote bedrage, lange doorlooptijden of een minder politieke situatie in het desbetreffende land, dan wordt je schade niet altijd gedekt door een particuliere verzekeraar. Je kunt je wel tegen dergelijke schade indekken met de exportkredietverzekering van de overheid. De volgende voorwaarden gelden:

  • je onderneming is gevestigd in Nederland
  • je exporteert kapitaalgoederen of gerelateerde diensten vanuit Nederland, of
  • je bent aannemer van bouwprojecten in het buitenland
  • je sluit de verzekering af vóórdat de betaling is gedaan
  • het gaat om een risico dat een particuliere verzekeraar niet kan verzekeren

Schade aan inventaris door brand of water kun je verzekeren met een inventarisverzekering of goederenverzekering. Ook schade aan elektronica en computers na brand, waterschade, storm, vandalisme of diefstal is gedekt. Onder inventaris valt alles wat je bedrijf gebruikt om het werk te kunnen doen, zoals bureaus, stoelen of gereedschap. Cheques en andere waardepapieren zoals postzegels, motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, schepen en luchtvaartuigen vallen niet onder een inventaris.

Als ondernemer is het belangrijk goede hulp te hebben bij conflicten met je klanten, zakenpartners of leveranciers. Met een rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp bij zakelijke geschillen, zoals een klant die weigert te betalen of een discussie over een bouwvergunning. Deze verzekering dekt doorgaans de kosten van een advocaat en een juridische procedure. 

Een zieke werknemer kost je bedrijf veel geld, al snel € 250 per dag. Bovendien ben je verplicht om je personeel bij ziekte 2 jaar lang minimaal 70% van zijn loon door te betalen. Daarom kun je je met een verzuimverzekering verzekeren tegen ziekte van personeel. Je verzekering betaalt in dat geval het loon van je zieke medewerker en eventueel de kosten van reïntegratie en verzuimbegeleiding. Een DGA valt overigens niet onder deze verzekering. Voor een DGA heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig.

Maak je gebruik van bedrijfswagens, dan ben je volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Als er dan met je bedrijfswagen schade wordt veroorzaakt, dekt een WA-verzekering deze in de meeste gevallen.

Maak nu je ondernemingsplan!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.