Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Alimentatie

Regel de financiële gevolgen van je scheiding

Als je getrouwd bent geweest, een geregistreerd partnerschap hebt gehad of gewoon uit elkaar gaat en samen kinderen hebt, ben je verplicht gedurende een bepaalde tijd financieel voor elkaar en de kinderen te blijven zorgen. Dat betekent dat de ex-partner die het meeste verdient aan de ander alimentatie moet betalen.

Regel nu je alimentatie!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Kinderalimentatie wordt altijd netto berekend en betaald, partneralimentatie bruto. Dat betekent dat de betalende partij partneralimentatie van zijn bruto-inkomsten mag aftrekken en minder belasting betaalt. De ontvangende partij moet deze bij zijn inkomsten optellen en er belasting over betalen. Als zowel kinder- als partneralimentatie wordt betaald, gaat kinderalimentatie altijd voor op partneralimentatie. Dat betekent dat partneralimentatie lager kan uitvallen, als er niet meer voldoende geld overblijft na het betalen van kinderalimentatie.

Je moet kinderalimentatie betalen in de volgende gevallen:

 • wanneer je kinderen hoofdzakelijk door je ex-partner worden verzorgd

 • wanneer je co-ouderschap hebt afgesproken en je meer verdient dan je ex-partner

Je moet kinderalimentatie betalen zolang jullie kinderen nog geen 21 jaar zijn geworden. Daarnaast kun je samen afspreken dat kinderalimentatie na de 21e verjaardag wordt doorbetaald zolang je kind met redelijke studieresultaten studeert. Totdat je kind 18 is, ontvangt je ex-partner de kinderalimentatie, vanaf zijn 18e mag je kind de kinderalimentatie zelf ontvangen.

De wet bepaalt niet hoeveel kinderalimentatie je moet betalen. Het uitgangspunt is dat de ouders naar rato van hun inkomen moeten bijdragen. Je mag hierover andere afspraken maken. Als je er niet samen uitkomt, stellen mediators en rechters kinderalimentatie in beginsel op de gemiddelde maandelijkse kosten voor de kinderen. De rechters maken hiervoor ieder jaar tabellen (de tremanormen).  Voor de tijd dat je zelf zorgt voor de kinderen (bijvoorbeeld om het weekend en de helft van de vakantie) mag je dan weer een percentage aftrekken van het totaalbedrag. De gemiddelde kosten volgens de tremanormen hangen af van:

 • het aantal kinderen dat je samen hebt

 • de leeftijd van de kinderen 

 • het gemeenschappelijke netto inkomen dat jullie hadden 

Je moet partneralimentatie betalen als je ex-partner na de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap onvoldoende inkomsten heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hoeveel en hoelang hangt af van de duur van het huwelijk of partnerschap, de inkomsten, bepaalde uitgaven en de levensstandaard ten tijde van het huwelijk of partnerschap. In de praktijk is er voor een van beide partners meestal recht op alimentatie.

Hoeveel partneralimentatie je moet betalen (of kunt ontvangen), hangt af van een heleboel factoren. Het is daarom lastig om zelf precies uit te rekenen hoeveel alimentatie je moet betalen of ontvangen. Partneralimentatie hangt in elk geval af van de volgende factoren:

 • de behoefte aan inkomsten van de partner die alimentatie vraagt

 • de (maximale) draagkracht van de partner die alimentatie moet betalen

In onderling overleg kun je altijd de hoogte van de alimentatie wijzigen. Lukt dat niet, dan kun je de rechter vragen om de alimentatie te wijzigen (verhogen, verlagen of stopzetten). Dit heeft kans van slagen in de volgende gevallen:

 • de ontvanger van de alimentatie is gaan samenwonen, hertrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan

 • de ontvanger van de alimentatie is aanzienlijk meer of minder gaan verdienen

 • de betaler van de alimentatie is aanzienlijk meer of minder gaan verdienen

 • de betaler van de alimentatie is gaan samenwonen, hertrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan met iemand met een hoog inkomen

Let op: als je een niet-wijzigingsbeding hebt opgenomen in je echtscheidingsconvenant, dan kun je geen wijziging van de partneralimentatie vragen. Een niet-wijzigingsbeding is een afspraak om de hoogte van de partneralimentatie in de toekomst niet meer te wijzigen. Hiermee voorkom je procedures over alimentatie, maar het brengt ook een risico met zich mee voor beide partijen als een van de ex-partners opeens financieel in de klem komt.

Omdat ieder jaar het levensonderhoud duurder wordt, moeten kinder- en partneralimentatie ieder jaar worden verhoogd. Dit heet de wettelijke indexering. De minister van justitie bepaalt het indexeringspercentage. Voor 2022 is dit 1,9%. Als je alimentatie betaalt, moet je hier rekening mee houden en als je alimentatie ontvangt is het verstandig je ex-partner hier ieder jaar weer op te wijzen met een brief indexering alimentatie.

Als je ex de overeengekomen alimentatie niet op tijd betaalt, stuur je een brief achterstand alimentatie. Als dat niet helpt, kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder inschakelen. Het LBIO is een bureau van de overheid dat de alimentatie int als een ex-partner weigert te betalen. Je kunt het LBIO inschakelen als:

 • de rechter de alimentatie heeft vastgesteld of het echtscheidingsconvenant in de uitspraak van de echtscheiding heeft meegenomen

 • de betalingsachterstand minimaal 1 maand is

 • de betalingsachterstand minimaal € 10 bedraagt

 • de achterstand over de afgelopen 6 maanden gaat

 • je kunt aantonen dat je ex-partner je bankrekeningnummer kent

Als je gaat scheiden, leg je afspraken over alimentatie vast in een echtscheidingsconvenant. Een advocaat dient dit samen met het verzoek tot echtscheiding in bij de rechter. De rechter bekrachtigt het echtscheidingsconvenant vervolgens in zijn uitspraak.  Als je niet via de rechter uit elkaar gaat, bijvoorbeeld omdat je een geregistreerd partnerschap had zonder gezamenlijke kinderen of omdat je samenwoonde, is het verstandig de afspraken bij een notaris in een akte te ondertekenen. Zo heeft het dezelfde waarde als een uitspraak van de rechter en kun je direct naar een deurwaarder als je ex-partner zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.

Regel nu je alimentatie!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.