Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief verborgen gebreken koopwoning opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief verborgen gebreken koopwoning

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Word je na de overdracht van je koopwoning geconfronteerd met ernstige gebreken waarvan je niet op de hoogte was? Dan stel je de verkoper van je woning aansprakelijk voor je schade. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte brief verborgen gebreken opstellen. Ben je op zoek naar voorbeeld verborgen gebreken brief, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze brief verborgen gebreken aan de koopwoning:

 • om de verkoper van de koopwoning op de hoogte te stellen dat er sprake is van verborgen gebreken

 • om de verkoper de mogelijkheid te geven de gebreken snel te herstellen

In deze brief gebreken aan de koopwoning staat onder meer:

 • gegevens van de verkoper van de woning

 • adres van de woning

 • beschrijving van de gebreken (zoals verborgen gebreken huis lekkage of verborgen gebreken huis riool)

 • een termijn waarbinnen je herstel eist

 • de mededeling dat je bij uitblijven van herstel schadevergoeding gaat eisen

Een brief gebreken aan de koopwoning is een brief aan de vorige eigenaar van je koopwoning, waarin je aangeeft dat hij de verborgen gebreken in je koopwoning moet herstellen.

Je hebt een brief gebreken huis nodig als je de vorige eigenaar van je koophuis op de hoogte wilt stellen dat je na het sluiten van de koopovereenkomst gebreken hebt ontdekt in je woning. Je stelt hem met deze brief in de gelegenheid om de gebreken zelf te (laten) herstellen. Blijft herstel uit, dan kun je met deze brief ook een schadevergoeding eisen.

Een gebrek is ernstig wanneer het een normaal gebruik van je huis in de weg staat, zoals een rotte dakconstructie of fundering aangetast door houtrot. De verkoper is in dat geval aansprakelijk als het gebrek al voor de overdracht aanwezig was, ook als hij niet ervan op de hoogte was.

Een gebrek is verborgen als je het pas na de koop en de levering van het huis ontdekt. Het gaat om gebreken die je niet eerder had kunnen opmerken, zoals verzwegen lekkages, verborgen kelderzwam en asbest in wanden. Soms wordt een verborgen gebrek overigens onterecht een geborgen gebrek genoemd. 

Ja, je onderzoeksplicht als koper houdt in dat je voor het tekenen van het koopcontract zelf goed moet (laten) onderzoeken of het huis gebreken vertoont. Vooral bij oude huizen is het verstandig om een bouwkundig rapport te laten opmaken.

Een verborgen gebrek meld je na ontdekking binnen een redelijke termijn (maximaal 2 maanden) bij de verkoper. Ook het herstel ervan moet binnen 2 maanden plaatsvinden.

Ja, de mededelingsplicht van de verkoper houdt in dat hij gebreken meldt waarvan hij op de hoogte is. Gaat het om zichtbare gebreken, dan is de verkoper achteraf niet daarvoor aansprakelijk.

Je kunt de verkoper voor een gebrek aansprakelijk stellen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het ernstige gebrek bestond voor de overdracht

 • het gebrek was jou onbekend toen de koopovereenkomst werd getekend

 • de verkoper kende het gebrek of had ervan op de hoogte moeten zijn

 • de aansprakelijkheid van de verkoper is niet uitgesloten in de koopovereenkomst

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of er sprake is van een ernstig of verborgen gebrek

Op deze brief gebreken aan de koopwoning is Nederlands recht van toepassing.