Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Privacyverklaring sollicitanten opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Overzicht van de Privacyverklaring sollicitanten

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een specifieke privacyverklaring voor sollicitanten kan je helpen om een betere ondernemer te zijn. Deze rechtsgeldige privacyverklaring bepaalt wat je sollicitanten van je mogen verwachten en wat je van hen verwacht. Met de juiste gegevens is een schriftelijke privacyverklaring de beste manier om te voldoen aan je wettelijke verplichting.

Een privacyverklaring voor sollicitanten opstellen met Rocket Lawyer is bovendien eenvoudig en vereist geen specifieke kennis of achtergrond. Deze privacyverklaring geldt als aanvulling op de normale privacyverklaring die je hanteert. Heb je personeel in dienst, gebruik dan ook de privacyverklaring personeel

Een privacyverklaring sollicitanten is een schriftelijke verklaring van je organisatie over wat je met verzamelde persoonsgegevens doet van mensen die bij je solliciteren. Juridisch wordt er van betrokkenen gesproken. Je bent wettelijk verplicht om sollicitanten van wie je persoonsgegevens verwerkt te informeren over wat je precies verzamelt en hoe je dat doet. Hiervoor gebruik je de privacyverklaring sollicitanten.

Met deze privacyverklaring weten je sollicitanten precies wat jij of je organisatie met hun persoonsgegevens doet, voor welke doelen en hoe ze hun rechten kunnen uitoefenen. De privacyverklaring bepaalt waar jij als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor bent en welke acties je onderneemt als er iets met de persoonsgegevens van de sollicitanten gebeurt. 

Besteed je de verwerking van persoonsgegevens aan een ander bedrijf uit, dan wordt dat bedrijf de verwerker genoemd en ben je wettelijk verplicht om met die verwerker een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Een voorbeeld hiervan is wanneer je een kantoor inschakelt om sollicitanten voor je te screenen. 

Een privacyverklaring wordt ook wel genoemd: privacybeleid, privacy policy, privacy statement of privacyverklaring AVG.

Je hebt een privacyverklaring sollicitanten nodig als je persoonlijke gegevens verzamelt die je tot een concrete sollicitant kunt herleiden. Sterker nog, het hebben van een privacyverklaring is in dat geval wettelijk verplicht. Persoonsgegevens zijn in dit geval de naam, het mailadres en woonadres en andere gegevens op het CV die herleidbaar zijn tot die persoon. Je sollicitanten moeten je privacyverklaring eenvoudig kunnen raadplegen. Zet je privacyverklaring daarom op een makkelijk vindbare plek op je website en verwijs ernaar in je vacatures. 

Een privacyverklaring voor sollicitanten opstellen hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze privacyverklaring generator je eigen op maat gemaakte AVG privacyverklaring. Op zoek naar een voorbeeld privacyverklaring? Klik op Stel je document op en bekijk het privacyverklaring voorbeeld.

Privacyverklaring sollicitanten Engels
Heb je te maken met buitenlandse sollicitanten of sollicitanten die de Nederlandse taal weinig of niet machtig zijn, dan voldoe je aan je AVG informatieplicht door je privacyverklaring (ook) in het Engels aan te bieden. Zo weet je zeker dat je sollicitanten van wie je persoonsgegevens verzamelt op de juiste voorlicht over de verwerking ervan. Je kunt nu bij ons makkelijk je eigen Engelstalige privacyverklaring voor sollicitanten opstellen.

Het is eenvoudig om online een gratis privacyverklaring sollicitanten te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je privacyverklaring voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De privacyverklaring generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte privacyverklaring sollicitanten. Nadat je op Start Document klikt, genereren we automatisch de juridische taal die voor je privacyverklaring is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je privacyverklaring opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je privacyverklaring sollicitanten, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je privacyverklaring kopiëren of bewerken. Je kunt je privacyverklaring ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Heb je vragen over je opgestelde privacyverklaring sollicitanten of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat of jurist om je privacyverklaring te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat of jurist. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van een advocaat van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer AVG documenten

Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor personen en organisaties die met persoonsgegevens werken, waaronder:

 • een verwerkersovereenkomst: verplicht wanneer je verwerking van persoonsgegevens aan een ander uitbesteedt (beschikbaar in het Nederlands en Engels)
 • een verwerkingsregister (of register van verwerkingsactiviteiten): verplicht als je niet incidenteel persoonsgegevens verwerkt
 • een cookieverklaring: verplicht wanneer je een website hebt waarop je cookies gebruikt of door anderen laat gebruiken
 • een protocol melding datalekken: verplicht bij gegevensverwerking als organisatorische maatregel ter bescherming van de persoonsgegevens

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de AVG privacyverklaring. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

De Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel de AVG of met de Engelse afkorting GDPR genoemd, is er om privacygevoelige gegevens te beschermen. De AVG bevat regels voor organisaties die met persoonsgegevens werken, waaronder het hanteren van een privacyverklaring voor bijvoorbeeld klanten, bezoekers, personeel of sollicitanten.

Aangezien de AVG van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, vallen MKB’ers hier ook onder. Verwerk je als MKB'er persoonsgegevens, dan moet je dus over een privacyverklaring beschikken. 

Met betrokkenen in een privacyverklaring worden de personen bedoeld van wie persoonsgegevens worden verwerkt, zoals bezoekers, klanten, personeel, leerlingen en leden.

Met verwerken van persoonsgegevens wordt alles bedoeld wat je kunt doen met persoonsgegevens, zoals:

 • het ordenen van de persoonsgegevens
 • het invoeren van klant- of personeelsgegevens
 • het raadplegen van iemands telefoonnummer om hem te bellen

De AVG spreekt bij het verwerken van persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Als je de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, dan ben jij de verantwoordelijke en de andere partij verwerker. Als verwerkingsverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en moet je kunnen aantonen dat je verwerking van persoonsgegevens daaraan voldoet (de zogenaamde verantwoordingsplicht). Onderdelen hiervan zijn:

 • een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden (de registerplicht)
 • onder bepaalde omstandigheden een functionaris gegevensbescherming aanstellen
 • voorafgaand aan risicovolle verwerkingsactiviteiten een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren
 • passende beveiligingsmaatregelen treffen met het oog op de bescherming van persoonsgegevens
 • in het geval van een datalek melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en onder bepaalde omstandigheden ook bij de sollicitanten
 • afspraken maken met eventuele verwerkers
 • medewerking verlenen aan de Autoriteit Persoonsgegevens
 • de rechten van sollicitanten respecteren