Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Opnamestaat opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Opnamestaat

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Laat je huurder je woning, kamer of bedrijfspand na afloop van het huurcontract in slechte staat achter, dan moet hij deze schade herstellen of de kosten ervan vergoeden. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat het pand er goed uitzag toen de huurder erin trok. Dit doe je door vooraf een goede opnamestaat op te stellen. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte opnamestaat opstellen. Ben je op zoek naar een opnamestaat voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze opnamestaat:

 • als je als verhuurder een huurcontract afsluit

In deze opnamestaat staat onder meer:

 • dat de verschillende onderdelen/ruimtes van het gehuurde in goede staat verkeren

 • afspraken over eventuele reparaties bij aanvang van de huurovereenkomst

 • de meterstanden van gas, water en elektra

 • wat de huurder van de vorige huurder overneemt

Een opnamestaat is een inspectierapport dat je met een huurder opstelt als je een woning, kamer of bedrijfspand inspecteert. Doe dit voordat je de sleutels geeft. Zorg ervoor dat je alles nauwkeurig beschrijft (eventueel met foto’s) en dat je huurder zijn handtekening zet op de opnamestaat.

Je hebt een opnamestaat nodig:

 • als je een nieuwe huurovereenkomst met een huurder aangaat

Je hebt een opnamestaat nodig zodat je:

 • je kunt bewijzen in welke staat een woning, kamer of bedrijfspand verkeerde bij aanvang van de huur

 • je je huurder na afloop van de huurperiode kunt verplichten om gebreken te herstellen

 • je de borg kunt inhouden als je huurder het gehuurde niet in goede staat achterlaat

 • je sterker staat bij de rechter, als het tot een procedure komt

Een woonruimte (huis, appartement of kamer) moet je in goede staat opleveren. Er mogen geen gebreken zijn zoals kapotte kranen of ramen die niet goed sluiten. Dit betekent niet dat alles nieuw moet zijn. Een bedrijfspand hoeft niet in goede staat te verkeren wanneer je het gaat verhuren.

In het algemeen geldt dat de huurder verantwoordelijk is voor kleine onderhouds- en herstelwerkzaamheden en jij voor groot onderhoud. Je huurder is verder aansprakelijk voor schade die hij zelf heeft veroorzaakt.

Kleine onderhouds- en herstelwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • schilderwerk binnen en behangen

 • vastzetten losgeraakte onderdelen zoals drempels en trapleuningen

 • vervangen kleine zaken zoals sloten, onderdelen van kranen en zeepbakjes

 • oliën of invetten van houtwerk en ontkalken van kranen en wasmachine

 • grasmaaien, snoeien, dode planten en latten schutting vervangen

 • schilderen of beitsen van schutting en schuur

 • ramen wassen en dakgoot schoonhouden voor zover ze bereikbaar zijn

Onder groot onderhoud valt onder meer:

 • schilderwerk buiten, voegwerk, dakreparaties

 • onderhouden, vervangen of repareren technische installaties, zoals CV ketel of air conditioning

 • vervangen schutting

De huurder moet je pand na afloop opleveren zoals staat beschreven in de opnamestaat. Zaken die door normaal gebruik en slijtage zijn verouderd of stuk zijn gegaan hoeft de huurder niet te repareren.

Ja, je moet je huurder de mogelijkheid geven om gebreken aan het pand die voor zijn kosten komen te herstellen. Daarom is het belangrijk om voor het einde van de huurovereenkomst een voorinspectie te doen. Je geeft de huurder vervolgens een redelijke termijn om de gebreken te herstellen. In de praktijk is dat 14 dagen. Geef in de voorinspectie precies aan wat je huurder moet herstellen en wat het hem anders gaat kosten als hij het niet op tijd herstelt. Na afloop van de termijn ga je samen nog een keer kijken en controleer je of je huurder de gebreken heeft hersteld.

Als de huurder je pand in slechte staat achterlaat mag je je huurder de kosten voor het herstel in rekening brengen. Je mag deze kosten verrekenen met de borg. Die schade moet je aangeven bij de voorinspectie. Bedenk wel dat je alleen de borg mag inhouden als je kunt aantonen dat je huurder het pand in slechte staat heeft achtergelaten. Daarom is het belangrijk dat je een opnamestaat hebt gemaakt aan het begin van de huurovereenkomst. Als de borg de schade niet voldoende dekt, kun je hiervan vergoeding eisen en zo nodig naar de rechter stappen.

Dat hangt af van de situatie. De huurder mag zonder je toestemming wijzigingen aanbrengen die makkelijk zijn te herstellen bij de oplevering. Voor ingrijpende aanpassingen zoals een nieuwe badkamer, moet hij toestemming vragen. Je mag de aanpassing echter niet weigeren als de waarde en de verhuurbaarheid van je pand hierdoor niet worden verminderd.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je huurder je woning niet in goede staat heeft opgeleverd en de borg onvoldoende is om de schade te vergoeden

 • je huurder een vergoeding eist voor zelf aangebrachte voorzieningen

Op deze opnamestaat en opnamestaat voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.