Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Ontslagbrief opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Ontslagbrief

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je ontslag nemen, dan geef je dit bij je werkgever aan in een ontslagbrief. Alleen zo heb je schriftelijk bewijs van je ontslagname. In je opzegbrief geef je onder meer aan wat je opzegtermijn is en wanneer je dienstverband eindigt. Je kunt nu binnen enkele minuten je ontslagbrief opstellen. Een ontslagbrief schrijven is niet eerder zo gemakkelijk geweest. Ben je op zoek naar een ontslagbrief voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze opzegbrief om:

 • op de juiste manier ontslag te nemen

In deze ontslagbrief staat onder meer:

 • je gegevens en die van je werkgever
 • de duur van je arbeidsovereenkomst en opzegtermijn
 • de datum waarop je dienstverband eindigt
 • de optie om uitkering van resterend(e) vakantiegeld- en dagen te verzoeken
 • de optie om de reden voor je ontslag op te geven

Met een opzeggingsbrief maak je een einde aan het arbeidsrelatie tussen jou en je werkgever. In de ontslagbrief werknemer geef je onder andere aan dat je ontslag neemt, wat de opzegtermijn is en wanneer het dienstverband eindigt.

Je kunt op verschillende manieren je ontslag indienen: per brief, e-mail of mondeling. Omdat je moet kunnen bewijzen dat je werkgever je opzegbrief werk ook daadwerkelijk heeft ontvangen, is het verstandig om ontslag te nemen met een ontslagbrief. Verstuur de opzeggingsbrief zowel per gewone post als aangetekend, zodat je werkgever niet kan ontkennen dat de brief hem is aangeboden. Als je de ontslagbrief per e-mail verstuurt, vraag dan om een leesbevestiging. De brief zelf overhandigen aan je werkgever kan natuurlijk ook. Zo weet je zeker dat je werkgever op de hoogte is van je ontslagname.

Je hebt normaal gesproken een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Het maakt niet uit hoelang je arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Je doet er wel verstandig aan om te controleren of er in je arbeidsovereenkomst of een toepasselijke cao een andere opzegtermijn werknemer staat. Het is belangrijk om je ontslagbrief op het juiste moment in te dienen.

De hoofdregel is dat je moet opzeggen tegen het einde van een kalendermaand. Stel, je hebt besloten je baan op te zeggen en je stuurt op 25 mei je ontslagbrief naar je werkgever. Als je een maand opzegtermijn hebt, dan gaat je opzegtermijn in op 1 juni. 30 juni is dan je laatste werkdag. In je arbeidsovereenkomst of cao kan van de hoofdregel zijn afgeweken. Kijk daarom voordat je je ontslagbrief verstuurt wat er over het moment van opzegging is afgesproken.

Ga je zelf je contract opzeggen, dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Ook heb je geen recht op een eventuele ontslagvergoeding, tenzij je ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag van je werkgever. Is daarvan geen sprake, maar vind je dat hem wel iets te verwijten valt? Of wil je je baan opzeggen, maar heb je nog geen nieuw dienstverband gevonden? Probeer je dienstverband dan in overleg te beëindigen (ontslag met wederzijds goedvinden). Zo behoud je je recht op een WW-uitkering.

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kun je alleen tussentijds beëindigen als de mogelijkheid tot opzegging in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Als dit het geval is kun je, rekening houdend met de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen. Wil je je je dienstverband opzeggen terwijl er niets over tussentijds ontslag in je arbeidsovereenkomst staat, dan ben je schadeplichtig naar je werkgever toe. Bij ontslag in de proeftijd hoef je geen rekening te houden met een opzegtermijn. Je kunt kan per direct ontslag nemen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je ontslag wilt nemen vanwege problemen op het werk
 • je een bestuurder bent of aandelen hebt in het bedrijf waar je werkt
 • je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt die je niet tussentijds mag opzeggen

Op deze ontslagbrief en ontslagbrief voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Ontslagbrief

opzegbrief, brief ontslagname, opzegbrief werk, ontslagbrief werknemer, brief ontslag nemen, brief arbeidscontract opzeggen.