Gratis  Ontslagbrief

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Ontslagbrief

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je een nieuwe baan hebt of om andere redenen ontslag wilt nemen, dan doe je er verstandig aan om een goede ontslagbrief te schrijven. In de brief die je naar je werkgever stuurt, geef je aan wat je opzegtermijn is en wanneer je dienstverband eindigt. Stel met Rocket Lawyer eenvoudig een ontslagbrief op.

Gebruik deze ontslagbrief om:

 • ontslag te nemen vanwege een nieuwe baan
 • ontslag te nemen om persoonlijke redenen

In deze ontslagbrief staat onder meer:

 • de informatie over jou en je werkgever
 • de duur van de arbeidsovereenkomst en je opzegtermijn
 • de datum waarop je dienstverband eindigt
 • de optie om uitkering van resterend(e) vakantiegeld- en dagen te verzoeken
 • de optie om de reden voor je ontslag op te geven

Met een ontslagbrief maak je een einde aan het arbeidsrelatie tussen jou en je werkgever. In de ontslagbrief geef je onder andere aan dat je ontslag neemt, wat de opzegtermijn is en wanneer het dienstverband eindigt.

Ontslag nemen kan op verschillende manieren: per brief, e-mail of mondeling. Omdat je moet kunnen bewijzen dat je werkgever je opzegging ook daadwerkelijk heeft ontvangen, is het verstandig om ontslag te nemen met een ontslagbrief. Verstuur de brief zowel per gewone als per aangetekende post, zodat je werkgever niet kan ontkennen dat de brief hem is aangeboden. Als je de ontslagbrief per e-mail verstuurt, vraag dan om een leesbevestiging. De brief zelf overhandigen aan je werkgever kan natuurlijk ook. Zo weet je zeker dat je werkgever op de hoogte is van je besluit om ontslag te nemen.

Als werknemer heb je normaal gesproken een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Het maakt niet uit hoelang je arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Je doet er wel verstandig aan om te controleren of er in je arbeidsovereenkomst of een toepasselijke cao een andere opzegtermijn staat. Het is belangrijk je ontslagbrief op het juiste moment in te dienen.

De hoofdregel is dat je moet opzeggen tegen het einde van een kalendermaand. Stel, je hebt besloten je baan op te zeggen en je stuurt op 25 mei je ontslagbrief naar je werkgever. Als je een maand opzegtermijn hebt, dan gaat je opzegtermijn in op 1 juni. 30 juni is dan je laatste werkdag. In je arbeidsovereenkomst of cao kan van de hoofdregel zijn afgeweken. Kijk daarom voordat je je ontslagbrief verstuurt wat er over het moment van opzegging is afgesproken.

Als je zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een WW-uitkering. Ook heb je geen recht op een eventuele transitievergoeding, tenzij je ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag van je werkgever. Is daarvan geen sprake, maar vind je dat je werkgever wel iets te verwijten valt? Of wil je ontslag nemen, maar heb je nog geen nieuwe baan? Probeer je dienstverband dan in overleg (met wederzijds goedvinden) te beëindigen. Zo behoud je je recht op een WW-uitkering.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je alleen tussentijds beëindigen als de mogelijkheid tot opzegging in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Als dit het geval is kun je, rekeninghoudend met de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen. Neem je ontslag terwijl er niets over tussentijds ontslag in je arbeidsovereenkomst staat, dan ben je schadeplichtig naar je werkgever toe. Als je ontslag neemt in je proeftijd hoef je geen rekening te houden met een opzegtermijn.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je ontslag wilt nemen vanwege problemen op het werk
 • je een bestuurder bent of aandelen hebt in het bedrijf waar je werkt
 • er gecompliceerde kwesties zijn die opgelost moeten voordat je je baan opzegt
 • je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt die je niet tussentijds mag opzeggen

Op deze ontslagbrief is Nederlands recht van toepassing.