Gratis  Ondernemingsplan opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Ondernemingsplan

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

In een ondernemingsplan beschrijf je je plannen voor je nieuwe onderneming. Met een ondernemingsplan, ook wel bedrijfsplan, ondernemersplan of businessplan genoemd, zorg je voor een goede start van je bedrijf. Je beschrijft onder andere je product of dienst, de markt, de doelgroep en op welke manier je denkt geld te verdienen. Een ondernemingsplan geeft inzicht in de haalbaarheid van je idee. Ben je ondernemer en ga je een eigen bedrijf starten? Dan kun je nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte ondernemingsplan opstellen.

Je gebruikt dit ondernemingsplan:

 • als je een bedrijf wilt starten
 • als je je bedrijfsconcept wilt voorleggen aan potentiële investeerders

In dit bedrijfsplan staat:

 • een introductie en samenvatting
 • je persoonlijke gegevens
 • een overzicht van je bedrijf
 • een beschrijving van je product en/of dienst
 • een marktonderzoek en marketingplan
 • een SWOT-analyse

Een businessplan is een document waarin je als starter of ondernemer de doelstellingen van je nieuwe bedrijf beschrijft, zoals je product of dienst, de markt, de prijs, de concurrentie en de verwachte winst. Met een ondernemingsplan kun je nagaan of je ideeën haalbaar zijn en kun je eventueel potentiële investeerders overtuigen van de haalbaarheid van je plannen.

Met een ondernemingsplan laat je zien waarom je product of dienst succesvol zal zijn door duidelijke doelstellingen en een strategie van je bedrijf uiteen te zetten. Ook als je niet op zoek bent naar investeerders, is het schrijven van een ondernemingsplan een uitstekend middel om te onderzoeken of je bedrijfsidee goed is. Je hebt een ondernemingsplan nodig:

 • als je je eigen bedrijf gaat starten
 • als je potentiële investeerders wilt aantrekken
 • als je je bedrijfsidee wilt testen op haalbaarheid
 • als je je doelen en strategieën voor de groei van je bedrijf wilt vaststellen

Met de introductie wil je de aandacht van de lezer trekken, bijvoorbeeld de bank of een potentiële investeerder. In de introductie geef je een overzicht van wat je wilt bereiken met je bedrijf, hoe je dat wilt aanpakken en welke middelen je daarvoor ter beschikking hebt. Het is een beknopte samenvatting van je ondernemingsplan. Je omschrijft je doel, waarom je wilt starten met ondernemen en je noemt de belangrijkste cijfers uit je financieel plan.

In het overzicht van je bedrijf zet je je plannen uiteen voor je bedrijf. Je beschrijft wat je gaat doen en op welke manier. Je beschrijft de laatste ontwikkelingen in de branche, de aard van je bedrijf, welke rechtsvorm je hebt gekozen en welk bestaand probleem je met je product of dienst gaat oplossen. Je onderbouwt dit met cijfers en statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of branchevereniging. Daarnaast geef je aan waarom je bedrijf een succes wordt: je product of dienst is uniek in de regio of je biedt een goede prijs-kwaliteitsverhouding aan.

Je moet anderen in een paar woorden kunnen vertellen wat je precies aanbiedt als product of dienst. Je geeft informatie over het product of dienst die je gaat aanbieden. Welk product of welke dienst bied je aan en op welke manier? Beschrijf wie je belangrijkste concurrenten zijn en wat de toegevoegde waarde van je product of dienst is. Waarom is er juist nu behoefte aan je product of dienst? Oftewel welke oplossing bied jij met je product of dienst?

Wie zijn je klanten, waar kun je ze vinden en hoe zorg je ervoor dat ze je bedrijf goed kunnen vinden? In het marktonderzoek geef je een overzicht van je doelgroep, het ondernemersklimaat en de marktgrootte. Daarnaast beschrijf je ook wie je belangrijkste concurrenten zijn en wie hun doelgroep is. Welke producten bieden zij aan en tegen welke prijs? Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe de markt in je branche ervoor staat. Welke ontwikkelingen en trends spelen er? Een marketingplan geeft zicht op kansen in de markt en de haalbaarheid van je doelen uit je bedrijfsplan. In de SWOT-analyse benoem je de belangrijkste sterke en zwakke punten van je bedrijf of product in de markt, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen.

In het marketingplan leg je uit wat je met je bedrijf wilt gaan doen, hoe je dit gaat aanpakken en op welke doelgroep je je gaat richten. Geef ook duidelijk aan in welke behoefte je met je product of dienst wilt voorzien en hoe je denkt dit te kunnen bereiken. Benoem hier niet alleen de voordelen van je dienst of product, maar geef ook aan wat de risico’s en gevaren zijn en hoe je verwacht tegenslagen te kunnen opvangen. Geef aan of je je product en/of dienst alleen fysiek of ook online gaat aanbieden. Een marketingstrategie beschrijft de strategie die je wilt gaan gebruiken om je bedrijf te laten groeien. Beschrijf welke promotieactiviteiten je gaat opstarten om je product en/of dienst onder de aandacht van het publiek te brengen.

Met een financieel plan breng je in kaart hoeveel geld je nodig hebt om je bedrijf te starten, waar je dit kapitaal vandaan haalt en hoeveel winst je gaat maken. Je moet in kaart brengen hoe je je bedrijf wilt financieren. Een goed financieel plan bestaat uit 5 begrotingen:

 • investeringsbegroting: welke investeringen zijn noodzakelijk en wat kosten ze? Het minimale startkapitaal dat je nodig hebt.
 • financieringsbegroting: hoe ga je deze investeringen betalen?
 • exploitatiebegroting: een inschatting van je verwachte omzet en kosten
 • liquiditeitsbegroting: een overzicht van je inkomsten en uitgaven
 • persoonlijke begroting: hoeveel geld heb je privé nodig om rond te komen?

Voeg de 5 begrotingen als bijlagen toe aan je ondernemingsplan.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je niet weet welke rechtsvorm het beste bij je past
 • je niet weet welke vergunningen je nodig hebt

Op dit ondernemingsplan is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Ondernemingsplan

bedrijfsplan, business plan, ondernemersplan.