Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Licentieovereenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Licentieovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je dat je eigen merk, muziek, software of andere uitvinding door een ander gebruikt kan worden, dan leg je dit vast in een licentieovereenkomst. Een licentieovereenkomst wordt ook wel een gebruikersovereenkomst genoemd. Voorkom meningsverschillen door de afspraken over het gebruik van je rechten goed vast te leggen. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte licentieovereenkomst opstellen. Ben je op zoek naar een licentieovereenkomst voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik deze licentieovereenkomst:

 • als je een licentie geeft op je auteursrecht, merk, model of knowhow

 • als je de afspraken over de voorwaarden waaronder je een licentie geeft aan een licentienemer wilt vastleggen

In deze licentieovereenkomst staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je licentienemer

 • het onderwerp van je licentie

 • de omvang en de duur van de licentie

 • het toepassings- en gebruiksgebied (territorium)

 • de vergoeding voor het gebruik

 • de optie voor controle- en inspectiemogelijkheden

 • de afspraken over de aansprakelijkheid en garanties

 • de afspraken over beëindiging van de overeenkomst

 • welke rechter bevoegd is als er een geschil ontstaat over de overeenkomst (geschillenregeling)

Met een licentieovereenkomst (of licentiecontract) leg je de afspraken tussen je licentienemer en jou vast als je een licentie geeft om gebruik te maken van je auteursrecht, merk, model of knowhow. Je licentienemer krijgt dan toestemming om je werk openbaar te maken of te verveelvoudigen (o.a. kopiëren). Je spreekt af wat je licentienemer onder welke voorwaarden mag produceren, verkopen, toepassen, enz. Het kan gaan om muziek, software, auteursrecht of een merk.

Je hebt een licentieovereenkomst nodig als je toestemming geeft aan de licentienemer om tegen een vergoeding gebruik te maken van je auteursrecht, merk, octrooi of knowhow. De licentienemer wordt niet de nieuwe eigenaar. In een licentieovereenkomst leg je de rechten en plichten van je licentienemer en jou vast. Met een licentie krijgt je licentienemer je toestemming om bijvoorbeeld je uitvinding zelf te maken, te verkopen of toe te passen.

Heb je een licentiecontract nodig, dan kun je natuurlijk van internet een licentieovereenkomst voorbeeld gratis downloaden of een licentieovereenkomst model gebruiken. Bij ons kun je echter je professionele en rechtsgeldige licentieovereenkomst helemaal op maat maken, zodat je zeker weet dat die geschikt is voor jouw situatie!

Er zijn 2 types licenties:

 • een exclusieve licentie: 1 partij, de licentienemer, heeft het alleenrecht op een markt binnen een bepaald marktsegment

 • een niet-exclusieve licentie: er zijn verschillenden licentienemers die licentierechten hebben

Bij een exclusieve licentie is de licentienemer bijvoorbeeld de enige die onder een merknaam zijn product op de markt mag brengen. De licentiegever mag niet dezelfde licentie aan een ander geven.

Als licentiegever ontvang je voor het gebruik een vergoeding van je licentienemer. Je kunt een vast bedrag per maand of jaar afspreken, maar je kunt ook een betaling op basis van het aantal verkochte exemplaren van een product afspreken (royalty). Je kunt de volgende soorten vergoedingen afspreken:

 • lump sum: een vast bedrag dat de licentienemer periodiek of eenmalig betaalt voor de licentieovereenkomst

 • royalty: een vast percentage van de omzet of winst of een vast bedrag per verkocht/geproduceerd product

 • mile stone payments: vastgesteld bedragen die de licentienemer betaalt op vooraf vastgestelde gebeurtenissen, bijvoorbeeld als een bepaalde productontwikkeling is bereikt

Voorbeelden van licenties zijn:

 • een licentieovereenkomst voor auteursrechten, bijvoorbeeld voor muziek

 • een merklicentie

 • een modellicentie: bij modellen moet je denken aan zowel 2D en 3D modellen, bijvoorbeeld patronen voor kleding of de vorm van een tafel

 • een licentieovereenkomst voor knowhow: knowhow is vertrouwelijke kennis, meestal technische kennis, waar geen octrooi (het bewijs van een uitvinding) op zit

 • een licentie om hetzelfde product na te maken

 • een licentie om een technologische uitvinding te produceren

Het is niet verplicht om een licentie op te nemen in een register, maar wel verstandig, omdat anderen er dan rekening mee moeten houden (derdenwerking). Een ander weet dan de licentienemer rechthebbende is van de licentie en hij degene is de rechten die bij de licentie horen mag gebruiken. Bij een merklicentie is het verplicht om de licentie in te schrijven in het merkenregister.

In principe is een licentie overdraagbaar. Vaak spreekt men echter in de licentieovereenkomst af dat de licentie niet-overdraagbaar is en dat de licentienemer de rechten niet mag overdragen aan een andere partij door middel van bijvoorbeeld sub-licentie.

Door overdracht gaan je rechten over op een andere persoon of onderneming. De koper is dan de eigenaar van je auteursrecht, merk of octrooi en mag beslissen of dat werk, merk of product gebruikt mag worden of niet. Je kunt er ook voor kiezen om een licentie af te sluiten. Hierbij geef je alleen toestemming om je werk, merk of product op een bepaalde manier of in een bepaald gebied uit te brengen of te verveelvoudigen (kopiëren), enz. De rechten blijven dan wel in je handen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je licentienemer zich niet aan de afspraken houdt

 • een ander inbreuk maakt op je rechten

Op deze licentieovereenkomst en voorbeeld licentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Licentieovereenkomst

licentiecontract.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen