Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief klacht dwaling opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief klacht dwaling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Je hebt een contract gesloten maar de andere partij gaf je verkeerde inlichtingen of verzweeg belangrijke informatie. Je kunt dan schriftelijk de overeenkomst ongedaan maken. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte klacht dwaling opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief klacht dwaling, dan kun je die ook hier bekijken.

Gebruik deze brief klacht dwaling (of dwaling overeenkomst) als:

 • je een contract niet zou hebben gesloten als je juist geïnformeerd was

 • de andere partij je verkeerd heeft voorgelicht, informatie heeft verzwegen of ook niet op de hoogte was van die informatie

 • je van de overeenkomst af wilt of wilt dat de andere partij je schade vergoedt

In deze brief klacht dwaling staat onder andere:

 • dat de overeenkomst niet voldoet aan de verwachtingen

 • waarom er sprake is van dwaling

 • de wettelijke gevolgen van de dwaling en de verplichtingen van de andere partij

 • een eis om het geld terug te betalen of het probleem te verhelpen

Een brief dwaling overeenkomst is een schriftelijke verklaring waarmee je een overeenkomst ongedaan maakt (formeel: vernietiging overeenkomst wegens dwaling) die je bent aangegaan op basis van verkeerde informatie.

Je hebt een brief dwaling overeenkomst nodig als:

 • een overeenkomst niet voldoet aan je verwachtingen

 • de andere partij belangrijke informatie niet wist, heeft verzwegen of onjuiste informatie heeft gegeven

 • je je geld terug wilt of vergoeding van de schade wenst

Er is sprake van dwaling (artikel 6:228 BW) als je een overeenkomst bent aangegaan op grond van een onjuiste voorstelling van zaken. Je huurt bijvoorbeeld een woning die als rustig is aangeprezen en dan blijk je een drummende buurman te hebben. Als je dat had geweten, had je die woning nooit gehuurd. Het maakt overigens niet uit of de makelaar of verhuurder bewust of onbewust verkeerde informatie gaf of informatie had verzwegen.

Er is geen sprake van dwaling als je zelf had kunnen weten wat de situatie was, bijvoorbeeld als er bij de buurman een groot bord stond in de tuin met: Drumschool. Er is ook geen dwaling als er pas na je verhuizing een drummende buurman komt wonen. Het moet ook om iets essentieels gaan. Dus als je een auto koopt waarvan de radio niet goed werkt, is er geen sprake van dwaling.

Met de klacht dwaling ga je terug naar de situatie alsof je de overeenkomst nooit hebt gesloten. Je hebt bijvoorbeeld een auto ‘in uitstekende staat’ gekocht maar de motor blijkt defect. Als je een brief klacht dwaling stuurt, krijg je de koopprijs terug en lever je de auto weer in. Maar de andere partij mag ook het nadeel opheffen door er een nieuwe motor in te zetten of een deel van de prijs terug te betalen. Is daarmee het probleem opgelost, dan moet je dat accepteren.

Als je een klacht dwaling overeenkomst stuurt omdat je af wil van een koopcontract, dan moet je dat zo snel mogelijk na ontdekking van de dwaling doen. Ben je een consument, dan heb je daar 2 maanden voor. Met andere contracten, zoals een huurovereenkomst, heb je 3 jaar om een klacht dwaling te sturen nadat je de dwaling ontdekte. Het is wel verstandig om de brief toch zo snel mogelijk te sturen. Als je een product of dienst nog een tijd blijft gebruiken voordat je een klacht dwaling stuurt, geef je de andere partij een argument dat er eigenlijk geen sprake is van dwaling. Kennelijk vind je het product of de dienst dan toch nog goed genoeg om te gebruiken.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de andere partij je klacht dwaling niet accepteert of het voorstel om het nadeel op te heffen niet voldoende is

 • de andere partij de prijs niet terugbetaalt

Op deze brief dwaling klacht is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief klacht dwaling

brief dwaling klacht, brief dwaling overeenkomst.