Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief huur opzeggen opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief huur opzeggen

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je een huurcontract wilt beëindigen, ben je verplicht om dit schriftelijk en aangetekend te doen. Zeg op de juiste manier op, anders hoeft de de andere partij je opzegging niet te accepteren en loopt de huur gewoon door. Gebruik deze brief huur opzeggen woning om aan al je verplichtingen te voldoen. Een brief huuropzegging opstellen was niet eerder zo makkelijk! Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief opzeggen huur, dan vind je die ook hier.

Gebruik deze brief huur opzeggen:

 • als je als huurder het contract van je huurwoning wilt opzeggen

 • als je als verhuurder het contract van een huurwoning wilt opzeggen

In deze brief huurcontract opzeggen huurcontract staat onder meer:

 • de gegevens van de woning waarvan je de huur wilt opzeggen

 • de juiste opzegtermijn

 • een verzoek om een afspraak te maken voor de oplevering

 • een verzoek tot terugbetaling van de borg in het geval van de huurder

Deze opzeggingsbrief is een formele brief waarin je meedeelt dat je de huur van de woning wilt opzeggen. Door de huur op de juiste wijze op te zeggen, houdt het huurcontract op.

Je hebt deze huur opzeggen brief nodig wanneer je de huur van je woning op de juiste manier wil opzeggen. Je moet de andere partij schriftelijk en per aangetekende brief op de hoogte stellen dat je de huurovereenkomst beëindigt.

Je opzegtermijn als huurder is in principe net zo lang als de termijn waarop je de huur betaalt. Betaal je elke maand huur, dan is je opzegtermijn 1 maand. Een opzegtermijn mag niet korter zijn dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden. Dus als je per 2 weken de huur betaalt, is je opzegtermijn een maand.

Je opzegtermijn als verhuurder is ten minste 3 maanden en maximaal 6 maanden. Voor elk jaar dat je huurder de woning gehuurd heeft, tel je 1 maand bij de 3 maanden op tot een maximum van 6 maanden.

Als je vertrekt uit je woning, moet je de woning schoon opleveren en volgt er een eindinspectie. Kijk van tevoren goed of er nog kleine reparaties nodig zijn. Voer de reparaties zelf uit, zodat je verhuurder daarvoor geen kosten bij je in rekening brengt.

Je mag als verhuurder niet zomaar de borg inhouden. Je mag dat pas doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • aan het begin van de huur is een opnamestaat gemaakt

 • de opnamestaat hebben jullie beiden ondertekend

 • bij de oplevering zijn gebreken geconstateerd aan de hand van de opnamestaat

 • je hebt de huurder een redelijke periode gekregen om reparaties uit te voeren

 • de huurder heeft niet alle reparaties goed uitgevoerd

Als er niets anders is afgesproken, heeft de huurder geen recht op rente over de borg. Is er wel rente afgesproken, dan heeft de huurder recht op de contractuele rente en anders op de wettelijke rente.

De volgende redenen zijn geldige gronden voor huuropzegging door een verhuurder:

 • de huurder gedraagt zich niet als goed huurder, bijvoorbeeld door overlast, niet toegestane onderhuur of het langer dan 3 maanden niet betalen van de huur
 • dringend eigen gebruik nadat de verhuurder 3 jaar eigenaar van de woning is
 • de huurder weigert een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst
 • de verhuurder wil de woning aanpassen aan een geldend bestemmingsplan

Zegt de verhuurder op om een andere reden, dan heeft de opzegging geen gevolgen voor het huurcontract en loopt het contract door.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de andere partij de opzegging niet accepteert

 • de verhuurder de borg niet terugstort

Op deze brief opzeggen huur woning is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief huur opzeggen

brief opzeggen huur woning, opzeggingsbrief huurder woning, huuropzegging brief woninghuur, brief huur opzeggen woning door huurder.