Gratis  Brief huur opzeggen opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Brief huur opzeggen

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je je huurcontract wilt beëindigen, ben je verplicht om dit schriftelijk en aangetekend te doen. Zeg op de juiste manier op, anders hoeft de verhuurder je opzegging niet te accepteren en moet je de huur blijven betalen. Gebruik deze brief huur opzeggen woning om aan al je verplichtingen te voldoen. Een brief huuropzegging opstellen was niet eerder zo makkelijk! Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief opzeggen huur door huurder, dan vind je die ook hier.

Gebruik deze brief huur opzeggen:

 • als je als huurder het contract van je huurwoning wilt opzeggen

In deze brief huurcontract opzeggen door huurder staat onder meer:

 • de gegevens van de woning waarvan je de huur wilt opzeggen

 • de juiste opzegtermijn

 • een verzoek om een afspraak te maken voor de oplevering

 • een verzoek tot terugbetaling van de borg

Deze opzeggingsbrief is een formele brief waarin je meedeelt dat je de huur van je woning wilt opzeggen. Door de huur op de juiste wijze op te zeggen, houdt het huurcontract op.

Je hebt deze huur opzeggen brief nodig wanneer je de huur van je woning op de juiste manier wil opzeggen. Je moet je verhuurder schriftelijk en per aangetekende brief op de hoogte stellen dat je de huurovereenkomst beëindigt.

Je opzegtermijn is in principe net zo lang als de termijn waarop je de huur betaalt. Betaal je elke maand huur, dan is je opzegtermijn 1 maand. Een opzegtermijn mag niet korter zijn dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden. Dus als je per 2 weken de huur betaalt, is je opzegtermijn een maand.

Als je vertrekt uit je woning, moet je de woning schoon opleveren en volgt er een eindinspectie. Kijk van tevoren goed of er nog kleine reparaties nodig zijn. Voer de reparaties zelf uit, zodat je verhuurder daarvoor geen kosten bij je in rekening brengt.

Je verhuurder mag niet zomaar je borg inhouden. Hij mag dat pas doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • aan het begin van de huur is een opnamestaat gemaakt

 • de opnamestaat hebben jullie beiden ondertekend

 • bij de oplevering zijn gebreken geconstateerd aan de hand van de opnamestaat

 • je hebt een redelijke periode gekregen om reparaties uit te voeren

 • je hebt niet alle reparaties goed uitgevoerd

Als je niets hebt afgesproken, heb je geen recht op rente over je borg. Heb je wel rente afgesproken, dan heb je recht op de contractuele rente en anders op de wettelijke rente.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je verhuurder je opzegging niet accepteert

 • je verhuurder de borg niet terugstort

Op deze brief opzeggen huur woning door huurder en voorbeeldbrief opzeggen huur woning door huurder is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief huur opzeggen

brief opzeggen huur woning, opzeggingsbrief huurder woning, huuropzegging brief woninghuur, brief huur opzeggen woning door huurder.