Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Huisregels opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Huisregels

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je antikraak ruimtes of (studenten)kamers verhuurt, wil je dat je huurders de woning schoon en netjes houden en geen overlast veroorzaken. Misschien wil je ook een rookbeleid en veiligheidsvoorschriften opleggen. Omdat vage voorschriften zoals ‘je moet je gedragen als een goed huurder’ te veel ruimte voor interpretatie overlaten, moet je duidelijke en heldere huisregels opstellen. Ben je op zoek naar een huishoudelijk reglement voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Je gebruikt deze huisregels (of huishoudelijk reglement):

 • wanneer je kamers verhuurt en je wilt duidelijkheid scheppen over wat mag en wat niet

In deze huisregels staat onder meer:

 • regels over het zorgvuldig gebruiken van de woonruimte

 • regels over het schoonhouden van de kamer en gemeenschappelijke ruimten

 • hoe bewoners rekening met elkaar en omwonenden moeten houden

 • veiligheidsvoorschriften

 • rookbeleid

 • bezoekregels

 • bij wie de huurders problemen moeten melden

 • de gevolgen voor de huurder(s) van het niet naleven van het huisreglement

Huisregels zijn (redelijke) gedragsregels die je als verhuurder van kamers in een huis of gebouw hangt en waar alle kamerhuurders zich aan moeten houden. Het doel van de huisregels is om de leefbaarheid in een huis of ander gemeenschappelijk gebouw te bevorderen. Huishoudelijke regels hebben daarom betrekking op onderwerpen als het voorkomen van hinder en overlast, het waarborgen van de veiligheid en hygiëne van de bewoners en het beperken van eventuele schade.

Je moet huisregels opstellen als je kamers of andere onzelfstandige woonruimtes verhuurt. Onze huisregels zijn geschikt als huisregels studentenhuis en als huishoudelijke regels voor bijvoorbeeld een groepsaccommodatie of anti kraak woning.

Je huisregels mag je zelf invullen, maar ze moeten niet onredelijk zijn of in strijd met de wet. Zo mag je bijvoorbeeld niet discrimineren en kun je ook niet eisen dat je te allen tijde toegang hebt tot de woning of de kamers. In ons huishoudelijk reglement zijn de huisregels wel in jouw belang opgesteld, maar ze zijn ook redelijk.

Met de volgende tips kun je je huurders aan de huisregels houden:

 • verwijs in het huurcontract naar de huisregels en zet daarin dat je huisregels integraal onderdeel van de huurovereenkomst uitmaken

 • geef je huurders al voor het verhuren je huisregels mee (bijvoorbeeld bij het ondertekenen van het huurcontract)

 • hang een bord met huisregels duidelijk, op een centrale plek, in de woning op

 • zorg ervoor dat je de regels in huis handhaaft: als je niet meteen optreedt tegen overtredingen, sta je later minder sterk

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je huurder weigert zich aan de huisregels te houden

 • je de huurovereenkomst met je huurder wilt beëindigen omdat hij de regels blijft overtreden

Op deze huisregels, voorbeeld huisregels en voorbeeld huishoudelijk reglementis Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Huisregels

huishoudelijk reglement, huishoudelijke regels, gedragsregels, huisregels studentenhuis.