Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Euthanasieverklaring opstellen

GRATIS  Euthanasie verklaring opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Euthanasieverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

In een euthanasieverklaring geef je aan dat je euthanasie wilt, mocht je tegen het einde van je leven ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Zo weten je behandelend artsen wat ze moeten doen wanneer je situatie uitzichtloos is en je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten. Gebruik deze euthanasieverklaring zodat je bent voorbereid als je hierover niet meer kunt beslissen.

Gebruik deze euthanasieverklaring:

 • als je euthanasie (actieve levensbeëindiging) wilt op het moment dat je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt
 • terwijl je nog wilsbekwaam bent (je bent zelf nog in staat de gevolgen van de wilsverklaring te begrijpen)

In deze euthanasieverklaring staat onder meer:

 • je gegevens
 • dat je euthanasie wilt bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden
 • wat je onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden verstaat

In een euthanasieverklaring leg je schriftelijk vast dat je euthanasie wilt als je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Met een euthanasieverklaring bepaal je dus in welke gevallen een arts mag overgaan tot levensbeëindiging. Een euthanasieverzoek overhandig je aan je behandelend arts om toe te voegen aan je medisch dossier. Zo kan je arts rekening houden met deze wens, mocht je zelf niet meer in staat te zijn om je wil te uiten.

Je hebt een euthanasieverklaring nodig als in je bepaalde omstandigheden euthanasie  wilt en je het belangrijk vindt dat deze wens wordt gerespecteerd, ook als je zelf deze wens niet meer kenbaar kunt maken.

Zorg er in eerste instantie voor dat je zelf een exemplaar houdt en geef je verklaring aan:

 • je huisarts
 • je behandelend artsen

Daarnaast is het belangrijk dat je dit met je naasten bespreekt, zodat zij goed op de hoogte zijn van je wensen en bedoelingen.

Bij actieve euthanasie wordt een dodelijk middel toegediend, terwijl bij passieve euthanasie wordt afgezien van verdere behandeling (behandelverbod). Deze euthanasieverklaring is gericht op actieve euthanasie. Wil je alleen een behandelverbod? Gebruik dan een medische volmacht of wilsverklaring. Voorbeelden van passieve euthanasie zijn:

 • het niet geven van een medische behandeling
 • het staken van een behandeling, zodat je leven niet kunstmatig wordt verlengd
 • het stoppen met eten en/of drinken

Er bestaat geen wettelijk recht op euthanasie. Je dokter kan van tevoren aangeven dat hij in bepaalde omstandigheden geen euthanasie uitvoert. Of je uiteindelijk recht op euthanasie hebt, hangt van meer af dan de euthanasieverklaring alleen. Zo moet de arts ervan overtuigd zijn dat je verzoek vrijwillig en weloverwogen is, dat je uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, dat er geen redelijke andere oplossing is en ten minste 1 andere, onafhankelijke arts raadplegen, die je ziet en schriftelijk je gesteldheid oordeelt. Als je geen (recente) euthanasieverklaring hebt gegeven en je zou niet meer zelf in staat zijn om aan te geven dat je bij uitzichtloos lijden euthanasie wilt, dan is euthanasie niet mogelijk. Het is daarom belangrijk om je euthanasieverklaring te bespreken met je arts en regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) opnieuw af te geven, zodat je artsen weten dat je nog steeds achter deze wens staat.

Verander je van mening over je medische wensen? Dan kun je je euthanasieverklaring aanpassen op elk moment dat je dat wilt. Licht je behandelend artsen hiervan in zodra je de euthanasieverklaring hebt aangepast en geef hen de nieuwe versie.

De volgende personen kunnen een verzoek tot euthanasie indienen:

 • iedereen boven de 18 jaar
 • jijzelf door middel van een euthanasieverklaring
 • een minderjarige vanaf 12 jaar, maar tot 16 jaar wel met toestemming van een ouder of voogd
 • een minderjarige van 16 en 17 jaar, maar de arts zal altijd de ouders erbij betrekken

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt tussen een euthanasieverklaring, wilsverklaring of medische volmacht

Op deze euthanasieverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen