Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Contract Engels

Welk Engelstalig document wil je opstellen?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Contract Engels

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Onder omstandigheden is het nodig of zelfs verplicht om over een Engelstalige versie van je Nederlandse document te beschikken. De contracten en documenten waar de meeste vraag naar is in het Engels bieden we daarom ook aan. Je kunt gebruikmaken van de volgende Engelstalige documenten, waar Nederlands recht op van toepassing is: 

 1. Privacy statement (GDPR)
 2. Cookie statement (GDPR)
 3. Processing agreement (GDPR)
 4. Terms & conditions
 5. Contractor agreement
 6. Consultancy agreement
 7. NDA
 8. Letter of intent (LOI of MOM)
 9. Collaboration agreement
 10. Fixed-term tenancy agreement residential property
 11. Open-ended tenancy agreement residential property
 12. Lease for commercial premises
 13. Room rental agreement
 14. Fixed-term employment contract
 15. Permanent employment contract
 16. Zero hours contract

Verwerk je persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat je een webshop hebt of personeel, dan heb je volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een privacyverklaring nodig. Met een webshop die ook gericht is op buitenlandse klanten, is een Engelstalige privacy policy of privacy statement verplicht. Je moet namelijk de personen van wie je de gegevens verwerkt (de betrokkenen) op de hoogte stellen van wat je precies met hun gegevens doet. Je gebruikt hiervoor de Engelstalige privacy statement, waar Nederlands recht op van toepassing is. 

Deze Engelstalige cookie statement of cookie policy gebruik je als je een website hebt die zich ook richt op buitenlandse bezoekers. Net als met de Engelstalige privacy statement gebruik je een Engelstalige cookie statement om je bezoekers die de Nederlandse taal niet machtig zijn te informeren over de cookies op je website. Nederlands recht is uiteraard van toepassing. 

Laat je persoonsgegevens verwerken door een ander, dan is volgens de AVG een verwerkersovereenkomst verplicht. Gaat het om een buitenlandse verwerker (of buitenlandse verwerkingsverantwoordelijke) dan gebruik je hiervoor natuurlijk een Engelstalige processing agreement waar Nederlands recht op van toepassing is.  

Je bent niet wettelijk verplicht om algemene voorwaarden (AV) te gebruiken. Maar wanneer je AV hanteert en die van toepassing zijn op buitenlandse klant of een contract met een buitenlandse partij, dan ben je wel verplicht om je AV op te stellen in een taal die de buitenlandse klant begrijpt. In de meeste gevallen kun je dan volstaan met deze Engelstalige terms and conditions waar Nederlands recht op van toepassing is. 

Neem je een opdrachtnemer in de hand die de Nederlandse taal minder of niet beheerst, dan maak je gebruik van een Engelstalige overeenkomst van opdracht waar Nederlands recht op van toepassing is. Natuurlijk kun je deze contractor agreement ook gebruiken als je opdrachtgever het Nederlands minder goed beheerst, zodat wel duidelijk is welke afspraken precies zijn gemaakt. 

Als consultant is de consultancy agreement een onmisbaar contract. Zonder dat document kan er niet alleen onduidelijkheid ontstaan over de gemaakte afspraken met je opdrachtgever die de Nederlandse taal niet beheerst, maar het helpt je ook om bij de Belastingdienst aan te tonen dat er geen sprake is van een fictief dienstverband, waardoor je niet in dienst bent gekomen als werknemer bij de opdrachtgever, met alle negatieve gevolgen voor jou en hem.

Ga je onderhandelen of zaken doen met een buitenlandse partij, dan is het verstandig om vooraf een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Uiteraard gebruik je hiervoor een Engelstalige NDA, waar Nederlands recht op van toepassing is. Voor het opstellen van NDA ben je aan weinig wettelijke regels gebonden: je bepaalt zelf welke (bedrijfs)informatie je als vertrouwelijk beschouwt en welke niet. 

Ga je onderhandelen over een samenwerking, aankoop of overname, dan leg je de afspraken over de onderhandeling vast in een intentieverklaring, ook wel letter of intent of memorandum of understanding genoemd. Zo neem je er onder meer in op: het onderwerp van de onderhandelingen, een tijdsplanningen exclusiviteit. Voor onderhandelingen met een partij uit het buitenland gebruik je natuurlijk deze Engelstalige letter of intent. 

Of je nu gaat samenwerken met een partij uit Nederland of het buitenland, het kan nodig zijn dat de samenwerkingsovereenkomst in het Engels wordt opgesteld. Dan gebruik je onze Engelstalige collaboration agreement, die geschikt is voor ene maximum van 3 partijen. Nederlands recht blijft natuurlijk altijd van toepassing op de samenwerking. 

Verhuren aan een huurder die het Nederlands weinig machtig is, hoeft geen enkel probleem te zijn. Met een fixed-term tenancy agreement residential property verhuur je tijdelijk een woning, terwijl Nederlands recht gewoon van toepassing is. Met dit Engelstalige tijdelijke huurcontract weet je huurder precies wat zijn rechten en plichten zijn.  

Krijg je te maken met een huurder die moeite heeft met Nederlands, dan wil je toch dat je huurder goed begrijpt wat de rechten en plichten van de huurder en verhuurder over en weer zijn.  Je kunt in dat geval gebruikmaken van ons open-ended tenancy agreement residential property, de Engelstalige versie van ons huurcontract woning voor onbepaalde tijd. Uiteraard is Nederlands recht van toepassing. 

Naast Engelstalige huurcontracten voor een woning bieden we natuurlijk ook een Engelstalige versie aan van onze huurovereenkomst bedrijfsruimte. Deze lease for commercial premises is zowel geschikt voor een kantoorruimte als een middenstandbedrijfsruimte. Nederlands recht is te allen tijde van toepassing. 

Verhuur je een kamer en woon je zelf niet in het pand waar je de kamer verhuurt, dan heb je een huurcontract kamer nodig. Op dit Engelstalige kamerhuurcontract is Nederlands recht van toepassing. 

Een buitenlandse werknemer bied je natuurlijk een Engelstalige arbeidsovereenkomst aan waar Nederlands recht op van toepassing is. Zo begrijpt je medewerker precies wat je van hem verwacht en wat hij van jou kan verwachten. In dit Engelstalige tijdelijke contact, genaamd fixed-term employment agreement, staan precies dezelfde bepalingen als in onze Nederlandstalige arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. 

Het hoeft geen probleem te zijn om een werknemer in vaste dienst te nemen die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Maar de basis daarvoor leg je natuurlijk met een Engelstalig arbeidscontract waar Nederlands recht op van toepassing is. Bij goed functioneren kun je na een fixed-term employment agreement (tijdelijk contract) een permanent employment agreement (vast contract) aanbieden. 

Wil je niet vastzitten aan een werknemer met vaste uren, dan kan een flexibel oproepcontract een goede oplossing zijn. Beheerst je oproepkracht het Nederlands niet of minder, dan kun je hem een Engelstalig zero hours contract aanbieden. Op deze Engelse versie van ons nulurencontract is Nederlands recht van toepassing.

Het is eenvoudig om online een gratis Engels contract te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten in beslag nemen.

De Engels contract generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte Engelstalig document, waarop Nederlands recht van toepassing is. Nadat je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je Engelse document is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je Engelse contract, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je document kopiëren of bewerken. Je kunt ze ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.