Gratis Bruikleenovereenkomst

Gratis Bruikleen
overeenkomst

Wat ga je uitlenen?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Overzicht van de Bruikleenovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Soms leen je als bedrijf of particulier iets uit zonder dat je daar een vergoeding voor vraagt. Door de afspraken over deze bruikleen in een contract vast te leggen, kun je zonder zorgen iets uitlenen en heb je daar ook bewijs van. Gebruik hiervoor onze bruikleenovereenkomst.

Gebruik deze bruikleenovereenkomst:

 • als je bedrijfseigendommen uitleent aan een werknemer

 • als je alsparticulier iets van jou uitleent

In deze bruikleenovereenkomst staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je bruiklener

 • een omschrijving van de geleende zaken

 • hoe de bruiklener met het geleende om moet gaan

 • wanneer de bruiklener je eigendom moet inleveren

 • dat de bruiklener aansprakelijk is voor schade en verlies

Met een bruikleenovereenkomst leg je de afspraken tussen je bruiklener en jou vast als je iets uitleent zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Je spreekt hierbij af dat de lener je eigendom teruggeeft nadat hij er gebruik van heeft gemaakt of wanneer de afgesproken termijn voorbij is.

Je hebt een bruikleenovereenkomst nodig als je als bedrijf of particulier eigendommen uitleent.

De lener heeft een aantal verplichtingen bij bruikleen:

 • hij moet ervoor zorgen dat de zaak niet beschadigd raakt

 • hij moet de zaak bewaren

 • hij mag de zaak niet anders gebruiken dan afgesproken

 • als de eigendommen door zijn schuld kwijtraken of kapot gaan, moet hij de kosten vergoeden

 • hij moet de kosten voor normaal gebruik en onderhoud zelf betalen

Als uitlener heb je de volgende verplichtingen:

 • je mag het geleende niet op elk moment terugvragen

 • je kunt het geleende alleen terugvragen als de lener tekortschiet in zijn zorgplicht of als je het dringend nodig hebt

 • je betaalt alleen buitengewone en noodzakelijke kosten

Je mag geen vergoeding vragen voor het uitlenen van de eigendommen. Bruikleen betekent dat je iets gratis uitleent.

Vrijwel alle zaken kun je in bruikleen geven, zoals:

 • de bar- en tapinstallatie van een brouwer in een horecagelegenheid

 • de modem bij een internetabonnement

 • een stuk grond voor extra parkeergelegenheid als onderdeel van een huurcontract van een naastgelegen pand

 • een automaat voor koffie, thee of snoep als onderdeel van een leveringsafspraak

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je lener weigert om het geleende terug te geven

Op deze bruikleenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.