Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Bruikleenovereenkomst

GRATIS  Bruikleen
overeenkomst

Wat ga je uitlenen?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Bruikleenovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Leen je als bedrijf of particulier iets uit zonder dat je daar een vergoeding voor vraagt, dan is er sprake van bruikleen. Door de afspraken over deze bruikleen in een bruikleenovereenkomst, ook wel gebruiksovereenkomst genoemd vast te leggen, kun je zonder zorgen iets uitlenen. Dit kunnen (bedrijfs)eigendommen zijn, maar ook een woning of bedrijfsruimte (antikraak). Je hebt met dit contract bewijs van het uitlenen en blijft dan altijd eigenaar van wat je uitleent.

Bruikleen is in essentie zonder vergoeding. Toch kunnen er kosten verbonden zijn aan bruikleen. Zo kun je bij een antikraakruimte kosten voor gas, water en licht in rekening brengen en moet een werknemer mogelijk een fiscale bijtelling betalen voor een auto van de zaak.

Gebruik deze bruikleenovereenkomst:

 • als je bedrijfseigendommen uitleent aan een werknemer

 • als je als particulier iets van jou uitleent

In deze bruikleenovereenkomst staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je bruiklener

 • een omschrijving van de geleende zaken

 • hoe de bruiklener met het geleende om moet gaan

 • wanneer de bruiklener je eigendom moet inleveren

 • dat de bruiklener aansprakelijk is voor schade en verlies

Met een bruikleenovereenkomst (of gebruiksovereenkomst) leg je de afspraken tussen je bruiklener en jou vast als je iets uitleent zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Je spreekt hierbij af dat de lener je eigendom teruggeeft nadat hij er gebruik van heeft gemaakt of wanneer de afgesproken termijn voorbij is.

Je hebt een bruikleenovereenkomst nodig als je als bedrijf of particulier eigendommen uitleent. Leen je als werkgever bedrijfseigendommen uit, dan gebruik je de bruikleenovereenkomst bedrijfseigendommen. Staat je woning of bedrijfspand te koop of te huur en wil je het pand niet leeg laten staan, dan kun je het tijdelijk in gebruik geven met een bruikleenovereenkomst woning (ook antikraak overeenkomst genoemd).

De lener heeft een aantal verplichtingen bij bruikleen:

 • hij moet ervoor zorgen dat de zaak niet beschadigd raakt

 • hij moet de zaak bewaren

 • hij mag de zaak niet anders gebruiken dan afgesproken

 • als de eigendommen door zijn schuld kwijtraken of kapot gaan, moet hij de kosten vergoeden

 • hij moet de kosten voor normaal gebruik en onderhoud zelf betalen

Als uitlener heb je de volgende verplichtingen:

 • je mag het geleende niet op elk moment terugvragen

 • je kunt het geleende alleen terugvragen als de lener tekortschiet in zijn zorgplicht of als je het dringend nodig hebt

 • je betaalt alleen buitengewone en noodzakelijke kosten

Je mag geen vergoeding vragen voor het uitlenen van de eigendommen. Bruikleen betekent dat je iets gratis uitleent.

Vrijwel alle zaken kun je in bruikleen geven, zoals:

 • de bar- en tapinstallatie van een brouwer in een horecagelegenheid

 • een woning of bedrijfsruimte 

 • de modem bij een internetabonnement

 • een stuk grond voor extra parkeergelegenheid als onderdeel van een huurcontract van een naastgelegen pand

 • een automaat voor koffie, thee of snoep als onderdeel van een leveringsafspraak

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je lener weigert om het geleende terug te geven

Op deze bruikleenovereenkomst, gebruiksovereenkomst voorbeeld en voorbeeld bruikleenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Bruikleenovereenkomst

gebruiksovereenkomst, bruikleenovereenkomst woning, antikraak overeenkomst, bruikleenovereenkomst bedrijfseigendommen.