Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief inbreuk auteursrecht opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief inbreuk auteursrecht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Heeft iemand een foto of tekst van je overgenomen zonder je toestemming, dan is er sprake van inbreuk op je auteursrecht. Spreek die ander daarop aan en eis schriftelijk een schadevergoeding. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte brief schending auteursrecht opstellen. Ben je op zoek naar een brief inbreuk auteursrecht tekst voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze brief inbreuk auteursrecht:

 • om een schadevergoeding te eisen omdat iemand inbreuk maakt op je auteursrecht

 • om te eisen dat de ander de inbreuk beëindigt door het werk te verwijderen

In deze brief copyright schending staat onder meer:

 • je gegevens

 • gegevens van de inbreukmaker

 • informatie over je werk

 • een termijn waarbinnen de inbreukmakende content verwijderd moet zijn

 • eventueel een overzicht van je schade

 • juridische vervolgstappen

Een brief inbreuk auteursrecht stuur je aan de persoon of onderneming die de inbreuk maakt. Je wilt dat de ander stopt met de inbreuk makende handelingen en bijvoorbeeld je foto van zijn website afhaalt of een identieke tas uit de schappen haalt.

Je hebt deze brief nodig bij een inbreuk op je auteursrecht (copyright schending). Er is sprake van een inbreuk als een persoon of bedrijf zonder je toestemming je werk openbaar maakt of verveelvoudigt (kopieert). Voor openbaar maken of verveelvoudigen moet namelijk toestemming aan de maker gevraagd worden. Vindt er een inbreuk plaats dan kun je de persoon of het bedrijf hierop aanspreken. Gebruik hiervoor de brief inbreuk auteursrecht.

Het auteursrecht beschermt het werk van de maker. Het auteursrecht is het recht van een schrijver, wetenschapper of kunstenaar op het publiceren van zijn werk. Als auteur bepaal je wat er met je werk gebeurt. Van auteursrecht is sprake als:

 • er een maker is

 • en een werk, bijvoorbeeld een foto, de tekst van een artikel of een schilderij

 • waarop het recht bestaat om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen (o.a. kopiëren)

 • om de integriteit van het werk te bewaken: het recht om je te verzetten tegen openbaarmaking, wijziging of misvorming van je werk

 • uitgezonderd de uitzonderingen die in de wet staan

Als maker van een werk heb je automatisch auteursrecht. Je hoeft het niet vast te leggen of aan te vragen. Als je als werknemer een ontwerp maakt of een artikel schrijft, dan krijgt je werkgever het auteursrecht. Van deze regel kan worden afgeweken door afspraken op te nemen in je arbeidscontract. Werk je als freelancer, dan behoud je zelf het auteursrecht en moet je toestemming geven aan je opdrachtgever om het werk te gebruiken.

Om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen wordt gekeken naar de situatie waarin je zou zitten als er geen inbreuk was geweest. Als iemand wel om toestemming zou hebben gevraagd, hoeveel zou je dan gevraagd hebben? Kijk hiervoor naar de door jou gehanteerde licentievergoeding. Sluit je geen licenties af, dan kun je in dat geval aansluiten bij de prijs die in de markt gebruikelijk is. Voor fotografen betekent dit dat je aan zou mogen sluiten bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem.

Auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de maker. Is het werk anoniem of heeft een bedrijf het auteursrecht, dan eindigt het auteursrecht 70 jaar na de eerste publicatie.

Door overdracht gaat het auteursrecht over op een nieuwe persoon of bedrijf. De koper is dan de eigenaar van het auteursrecht en mag beslissen of dat werk gebruikt mag worden of niet. Het overdragen van een auteursrecht kan alleen schriftelijk (via een akte). Je kunt er ook voor kiezen om een licentie af te sluiten. Hierbij geef je alleen toestemming om je werk op een bepaalde manier of in een bepaald gebied uit te brengen of te verveelvoudigen. Het auteursrecht blijft dan wel van jou.

Voor het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk is niet altijd toestemming nodig. In de wet zijn de uitzonderingen vastgelegd. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • kopiëren voor privégebruik

 • citeren

 • parodie

 • gebruik in het onderwijs

Auteursrecht ontstaat automatisch door het werk te maken. Voor het bewijs is het handig om de datum waarop het auteursrecht ingaat vast te leggen. Bij een conflict kun je de registratie dan als bewijs gebruiken. Je kunt je auteursrecht als volgt vastleggen:

 • een datumregistratie via I-Depot

 • een kopie of beschrijving van je werk bij de notaris vastleggen

 • online registreren via File-Reg International B.V.

Vraag een Advocaat auteursrecht om hulp als:

 • de inbreukmaker weigert om mee te werken

Op deze brief inbreuk auteursrecht en brief inbreuk copyright tekst voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief inbreuk auteursrecht

brief schending auteursrecht, brief copyright schending.