Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Bezwaar huurverhoging woning opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Bezwaar huurverhoging woning

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

De huurprijs van woningen in de sociale sector mag niet te vaak of met een te hoog bedrag worden verhoogd. Voor huren in de vrije sector gelden andere regels. Bezwaar tegen de huurverhoging of ingangsdatum maak je altijd schriftelijk. Je kunt nu snel en makkelijk een bezwaar huurverhoging opstellen. Zo zorg je ervoor dat je niet teveel betaalt. Ben je op zoek naar een bezwaar huurverhoging voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze brief bezwaar huurverhoging om:

 • bezwaar te maken tegen een onterechte huurverhoging

 • bezwaar te maken tegen een te hoge huurverhoging

 • bezwaar te maken tegen het moment waarop de huurverhoging ingaat

In dit bezwaar huurverhoging staat onder meer:

 • een verwijzing naar de huurovereenkomst

 • de reden van het bezwaar tegen de verhoging van de huur

 • de juiste motivatie van het bezwaar

Een bezwaar huurverhoging is een brief waarmee je op de juiste wijze bezwaar maakt bij je verhuurder tegen zijn voorgestelde huurverhoging. 

Je hebt deze brief bezwaar huurverhoging nodig wanneer je het niet eens bent met de huurverhoging omdat je verhuurder de huur ten onrechte of teveel heeft verhoogd. Of je nu een sociale huurwoning of vrije sector woning huurt, je maakt altijd eerst schriftelijk bezwaar. Als je er niet samen uitkomt, kun je vervolgens naar de Huurcommissie of de rechter stappen. 

Er zijn een aantal verschillen tussen vrije sector huur en sociale woninghuur:

 • er gelden voor beide sectoren verschillende regels om de huur te verhogen

 • bij sociale woninghuur heb je meer gronden waarop je bezwaar kunt maken

 • indien je er onderling niet uitkomt, ga je in geval van een sociale woning naar de Huurcommissie en bij huur in de vrije sector naar de rechter, tenzij er iets anders in je huurovereenkomst staat  

Je weet of je een vrije sector woning of sociale woning huurt aan de hand van de kale huurprijs (de huurprijs zonder bijvoorbeeld servicekosten). Elk jaar stelt de overheid een huurgrens vast. Onder die grens is er sprake van sociale woninghuur, terwijl een huurprijs vrije sector altijd boven die grens ligt. Voor huurcontracten uit 2016, 2017 en 2018 is deze huurgrens € 710,68 per maand. Per 2019 is de huurgrens € 720,42 per maand en per 1 januari 2020 bedraagt die € 737,14. Ontvang je huurtoeslag, dan weet je zeker dat je een sociale woning huurt.

Je kunt bezwaar maken tegen huurverhoging in de vrije sector in de volgende gevallen:

 • als er geen mogelijkheid tot huurverhoging in het contract staat

 • als je een hogere huurverhoging hebt gekregen dan in het contract is afgesproken

 • als er tussen de nieuwe en vorige huurverhoging minder dan 12 maanden zitten, tenzij de verhoging naar aanleiding van een renovatie is

De maximale huurprijs bij sociale huur is afhankelijk van het aantal punten dat je woning waard is. Heb je hier vragen over, kijk dan op de website van de Huurcommissie. In de vrije sector bestaat geen maximale huurverhoging. 

Ook als je een sociale woning huurt, kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging. Doe dat altijd schriftelijk en gebruik daarvoor deze brief bezwaar huurverhoging.

Je kunt bezwaar maken als:

 • er een verkeerde huurprijs of berekening in het voorstel jaarlijkse huurverhoging staat

 • je verhuurder wil de huur verhogen binnen 2 maanden

 • de laatste huurverhoging minder dan 12 maanden geleden was

 • de nieuwe huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs

 • je verhuurder ernstige gebreken aan de woning moet verhelpen of dat daarvoor nog een procedure bij de Huurcommissie loopt

 • je een all-in prijs betaalt zonder specificatie van kale huur en overige kosten

 • als je een kamer huurt en de huurverhoging bedraagt meer dan is toegestaan

Bij huur in de sociale sector mag in 2020 aan huishoudens met een inkomen tot en met € 43.574 (in het peiljaar 2018) maximaal een huurverhoging van 5,1% gevraagd worden. Voor huishoudens met een hoger inkomen geldt een maximum van 6,6%. Er geldt een uitzondering op deze inkomensafhankelijke huurverhoging voor AOW’ers en huishoudens van 4 of meer personen. Voor hen geldt de maximale huurstijging van 5,1% dus ook als het inkomen boven € 43.574 ligt.

Met het verzamelinkomen wordt het gezamenlijke jaarinkomen van alle leden van het huishouden bedoeld. Je kunt je verzamelinkomen makkelijk opvragen bij de Belastingdienst. Vraag om een inkomensverklaring Belastingdienst. Daarop staat je verzamelinkomen vermeld.

Als onderhuurder kun je ook bezwaar maken tegen een onredelijke huurverhoging. Je hebt namelijk een (beperkt) recht op huurbescherming. Let er wel op dat je bezwaar maakt bij je eigen verhuurder.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de huurverhoging ingaat binnen 12 maanden na de laatste verhoging

 • je de peildatum van je verzamelinkomen wilt verleggen omdat het verzamelinkomen in 2019 lager was dan in 2018

 • iemand in het huishouden een chronische ziekte of handicap heeft

 • er ernstige gebreken aan de woning zijn

Op dit bezwaar huurverhoging en bezwaar huurverhoging voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Bezwaar huurverhoging woning

bezwaarbrief huurverhoging woning, bezwaar tegen huurverhoging.