Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Algemene voorwaarden fotograaf opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Algemene voorwaarden fotograaf

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Je gebruikt deze algemene voorwaarden fotograaf wanneer:

 • je als professionele fotograaf diensten aanbiedt

 • je als bedrijfsfotograaf actief bent

 • je onnodige geschillen met je klanten wilt voorkomen

 • je je bedrijfsbelangen wilt beschermen en je ervoor wilt zorgen dat je je aan de regels voor consumentenbescherming houdt

 • je op een gemakkelijke manier algemene voorwaarden fotograaf wilt opstellen

 • je op zoek bent naar een voorbeeld algemene voorwaarden fotograaf

Gebruik deze algemene voorwaarden fotograaf in de volgende situaties: 

 • je wilt een eigen fotograafbedrijf beginnen 

 • je hebt een fotograafbedrijf maar nog geen algemene voorwaarden

 • je houdt je als professional bezig met bedrijfsfotografie maar hebt geen algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden fotograaf vind je onder meer:

 • bepalingen over je auteursrecht op de foto's 
 • een bepaling over je persoonlijkheidsrechten
 • een bepaling hoe de toestemming voor het gebruik van de foto's (licentie) is geregeld
 • een klachtenregeling

De algemene voorwaarden fotograaf zijn algemene voorwaarden waarin de rechten en plichten van jou als professionele fotograaf en je klant staan die gelden wanneer een klant gebruikmaakt van je dienstverlening. 

Je kunt natuurlijk standaard algemene voorwaarden fotograaf of een model algemene voorwaarden fotograaf van internet gebruiken. Met onze algemene voorwaarden fotograaf generator maak je echter je eigen gratis algemene voorwaarden fotograaf op maat. Neem nu een gratis of Premium proefperiode en je kunt binnen enkele minuten zelf algemene voorwaarden fotograaf opstellen die helemaal zijn toegespitst op jouw bedrijf. Indien nodig kun je je algemene voorwaarden fotograaf downloaden in Word of als algemene voorwaarden fotograaf pdf.

Ben je lid van een brancheorganisatie die algemene voorwaarden hanteert, dan kun je verplicht worden hun voorwaarden te gebruiken. Er bestaat echter geen wettelijke plicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar de meeste ondernemers hanteren deze wel omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen. De volgende brancheorganisaties zijn in Nederland actief:

 • Dutch Photographers (DuPho)

 • Master Photographers Network

 • NVJ fotojournalisten

 • Fotobond (voor amateur- en hobbyfotografen)

Je moet je algemene voorwaarden voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan je klant overhandigen. Druk bijvoorbeeld je algemene voorwaarden af op de achterzijde van je offerte, contract of opdrachtbevestiging. Je kunt je algemene voorwaarden ook meesturen met je offerte, contract of opdrachtbevestiging. Het is bijvoorbeeld onvoldoende om alleen maar op je factuur te verwijzen naar je algemene voorwaarden fotograaf. 

Als professionele fotograaf heb je automatisch het auteursrecht op de foto's die je maakt. Dit betekent dat jij de eigenaar bent en anderen de foto's niet zonder je toestemming mogen gebruiken. Wel kun je contractueel vastleggen dat je het auteursrecht van de foto's overdraagt aan de je klant. Je auteursrecht vervalt pas 70 jaar na het je overlijden. 

Bepaalde rechten op je foto's kun je niet overdragen, de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Hierdoor kun je altijd deze rechten uitoefenen, ook al heb je je foto verkocht of het auteursrecht overgedragen. Zo kun je altijd eisen dat: 

 •  je naam wordt vermeld bij je werk
 • je foto niet ingrijpend wordt gewijzigd
 • je foto niet wordt gebruikt in een kwetsende context

Heb je andere algemene voorwaarden nodig, kijk dan hier: