Gratis  Algemene voorwaarden dienstverlening B2C Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Algemene voorwaarden dienstverlening B2C

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bescherm je bedrijfsbelangen met heldere en professioneel opgestelde algemene voorwaarden. Gebruik deze algemene voorwaarden dienstverlening B2C als je diensten levert aan consumenten. Deze voorwaarden zijn zo opgesteld dat zowel jij als de consument duidelijk weet wat de rechten en plichten over en weer zijn, waardoor je onnodige geschillen voorkomt. Stel nu binnen enkele minuten je eigen op maat gemaakte algemene voorwaarden voor dienstverlening B2C op. Ben je op zoek naar een voorbeeld algemene voorwaarden diensten, dan vind je dat ook hier.   

Gebruik deze algemene voorwaarden dienstverlening B2C:

 • als je als ondernemer diensten verleent aan consumenten

In deze algemene voorwaarden dienstverlening B2C staat onder meer:

 • verschillende opties voor een betaaltermijn

 • het honorarium voor de dienstverlener

 • de duur van de dienstverlening

 • de optie voor een clausule over intellectueel eigendom

 • de rechten en plichten bij overmacht

 • de optie voor een clausule over geheimhouding

 • de optie voor een clausule over eigendomsvoorbehoud

 • aansprakelijkheid voor schade

 • aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Algemene voorwaarden (AV) dienstverlening B2C worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Hierin neem je als dienstverlener aan consumenten zowel jouw eigen rechten en plichten op als die van de consument. Sommige ondernemers geven deze voorwaarden een andere naam zoals actievoorwaarden, garantievoorwaarden, bezorgvoorwaarden, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. Voor de wet maakt de benaming niet zoveel uit, aangezien al dit soort voorwaarden gerekend worden tot algemene voorwaarden.

Je gebruikt deze algemene voorwaarden diensten B2C wanneer je als ondernemer diensten verleent aan consumenten. Op het moment dat een consument je algemene voorwaarden accepteert, hoef je het alleen nog maar eens te worden over zaken als prijs en omvang van je dienstverlening. Algemene voorwaarden scheppen dus duidelijkheid en leveren je veel gemak en tijdbesparing op. Je doet er overigens goed aan niet zomaar een model algemene voorwaarden dienstverlening van internet te plukken, omdat deze vaak te algemeen zijn. Bescherm je bedrijfsbelangen en zorg voor je eigen algemene voorwaarden op maat!  

Ben je lid van een brancheorganisatie die algemene voorwaarden voor diensten hanteert, dan kun je verplicht worden om van hun voorwaarden gebruik te maken. Er bestaat geen wettelijke plicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar de meeste ondernemers hanteren deze wel omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen.

Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening B2C wijken af van gewone algemene voorwaarden doordat de rechten en plichten bij het leveren van diensten anders zijn dan die bij het verkopen van goederen.

Er zijn geen regels die bepalen wat er in algemene voorwaarden moet staan. Wel zijn er wettelijke regels die bepalen wat er niet in mag staan. Je kunt dus niet zomaar alle voorwaarden opstellen die je maar wenst. Bepaalde voorwaarden zijn namelijk verboden of onder bepaalde omstandigheden niet toegestaan, omdat deze (vermoedelijk) onredelijk zijn. De verboden algemene voorwaarden staan op de zogenaamde zwarte lijst. De voorwaarden die afhankelijk van de omstandigheden onredelijk zijn, vind je op de grijze en blauwe lijst. Door gebruik te maken van onze algemene voorwaarden dienstverlening B2C weet je zeker dat je geen verboden of onredelijke voorwaarden hanteert.

Op de blauwe, grijze en zwarte lijst staan (vermoedelijk) onredelijke voorwaarden die een ondernemer niet mag hanteren. Doe je dit toch, dan kan een consument aangeven dat hij niet aan de voorwaarden is gebonden. Let op: deze lijsten dienen ter bescherming van de consument en zijn dus alleen van toepassing op consumentenrecht.

Hanteer je algemene voorwaarden, dan ben je verplicht om de consument hiervan op de hoogte te stellen. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Je hebt verschillende manieren waarop je aan je informatieplicht kunt voldoen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de toepasselijkheid van je voorwaarden te vermelden in je offerte en de voorwaarden mee te sturen. Voor dienstverleners geldt echter dat je ook naar je algemene voorwaarden op je website mag verwijzen om aan je informatieplicht te voldoen.

Je kunt alleen je algemene voorwaarden tijdens de looptijd van een overeenkomst (zoals bij een abonnement) veranderen, indien je dat in je voorwaarden bepaald hebt. Je moet de gewijzigde voorwaarden opsturen naar de consument. Een vermelding in de krant of de mededeling aan de consument dat de voorwaarden gewijzigd zijn, is niet voldoende. Als de nieuwe voorwaarden nadelig zijn voor de consument, dan mag hij deze afwijzen of de overeenkomst per direct ontbinden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of deze algemene voorwaarden voor jou de juiste voorwaarden zijn

 • je diensten levert die samenhangen met intellectueel eigendom

 • je geheel digitale diensten levert

 • je diensten gaat leveren in het buitenland, inclusief online diensten aan buitenlandse consumenten

Op deze algemene voorwaarden diensten B2C en voorbeeld algemene voorwaarden diensten is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Algemene voorwaarden dienstverlening B2C

AV diensten B2C, algemene voorwaarden diensten B2C.