Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Algemene voorwaarden dienstverlening B2B opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Algemene voorwaarden dienstverlening B2B

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met deze algemene voorwaarden dienstverlening B2B zorg je ervoor dat je onderneming juridisch zo goed mogelijk is beschermd:

 • bescherm je bedrijfsbelangen met heldere en professionele B2B algemene voorwaarden
 • gebruik deze algemene voorwaarden B2B als je diensten levert aan zakelijke klanten
 • met deze voorwaarden weten jij en je klant wat jullie rechten en plichten zijn, waardoor je onnodige geschillen voorkomt
 • algemene voorwaarden opstellen is niet eerder zo makkelijk geweest
 • ben je op zoek naar een algemene voorwaarden B2B voorbeeld, dan vind je dat ook hier
 • we bieden ook Engelstalige algemene voorwaarden dienstverlening B2B aan
 • lever je diensten aan consumenten dan gebruik je algemene voorwaarden dienstverlening B2C
 • voor fotografen bieden we specifieke Algemene voorwaarden fotograaf aan

Gebruik deze B2B algemene voorwaarden dienstverlening:

 • als je als ondernemer diensten levert aan zakelijke klanten

In deze algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening staat onder meer:

 • verschillende opties voor een betaaltermijn

 • afspraken over het honorarium voor de dienstverlener

 • de duur van de dienstverlening

 • de optie voor een clausule over intellectueel eigendom

 • de rechten en plichten bij overmacht

 • de rechten en plichten bij verrekening

 • de rechten en plichten bij opschorting

 • de optie voor een clausule over geheimhouding

 • de optie voor een clausule over een boetebeding

 • de optie voor een clausule over eigendomsvoorbehoud

 • de optie voor een clausule over retentierecht

 • aansprakelijkheid voor schade

 • aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Algemene voorwaarden dienstverlening worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Hierin neem je als dienstverlener algemene bepalingen op over onder meer betalingswijze, levering, incassokosten, aansprakelijkheid en garantie. Soms hebben deze voorwaarden een andere naam zoals actievoorwaarden, garantievoorwaarden, bezorgvoorwaarden, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. Voor de wet maakt de benaming niet zoveel uit, aangezien al dit soort voorwaarden gerekend worden tot algemene voorwaarden.

Je gebruikt deze  algemene voorwaarden levering diensten wanneer je als ondernemer diensten verleent aan andere ondernemers. Zodra een klant je algemene voorwaarden accepteert, hoef je het alleen nog maar eens te worden over zaken als prijs en omvang van je dienstverlening. Algemene voorwaarden scheppen dus duidelijkheid en leveren je veel gemak en tijdbesparing op. Zorg ervoor dat je de juiste voorwaarden kiest. Hieronder zie je de verschillen. 

Verschillende algemene voorwaarden

Nee, gebruik van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht. De meeste ondernemers hanteren deze wel omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen. Ben je lid van een brancheorganisatie die algemene voorwaarden hanteert, dan kun je wel verplicht worden om van deze voorwaarden gebruik te maken. Gebruik je algemene voorwaarden, dan moet je je klanten natuurlijk wel daarop wijzen. 

Algemene voorwaarden diensten zijn van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de algemene voorwaarden dienen te zijn overeengekomen
 • je moet je klant een redelijke mogelijkheid bieden om je algemene voorwaarden in te kunnen zien (informatieplicht)

In de praktijk komt bovenstaande erop neer dat je algemene voorwaarden zijn overeengekomen doordat je die van toepassing verklaart en je klant daarmee akkoord gaat. De toepasselijkheid van je algemene voorwaarden zet je bijvoorbeeld in je offerte of opdrachtbevestiging. Aan de tweede voorwaarde is voldaan door je algemene voorwaarden fysiek te overhandigen of als bijlage bij je offerte per e-mail te voegen. Als je vaker zaken doet met dezelfde ondernemer en bij je eerste overeenkomst voldoe je aan je informatieplicht, dan hoef je dat niet meer te doen bij volgende overeenkomsten.

In tegenstelling tot consumenten worden bedrijven niet specifiek beschermd tegen onredelijke bedingen in algemene voorwaarden. Dat betekent echter niet dat je elke voorwaarde kunt opstellen die je maar wenst. Je voorwaarden dienen altijd redelijk te zijn. Als een voorwaarde niet redelijk is, kan de rechter op verzoek van de andere partij beslissen dat die niet geldig is en komen de gevolgen daarvan voor jouw rekening.

Het kan gebeuren dat je tegelijkertijd met je afnemer op jullie overeenkomst allebei je algemene voorwaarden van toepassing wilt verklaren. Je koper hanteert bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden en jij leveringsvoorwaarden. De algemene voorwaarden die dan van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van de partij die in de eerste verzonden overeenkomst of offerte naar zijn algemene voorwaarden verwijst. Een uitzondering hierop is wanneer de andere partij de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk afwijst. Deze uitdrukkelijke afwijzing van de algemene voorwaarden moet je schriftelijk doen. 

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of deze algemene voorwaarden voor jou de juiste voorwaarden zijn

 • je diensten levert die samenhangen met intellectueel eigendom

 • je geheel digitale diensten levert

 • je diensten gaat leveren in het buitenland, inclusief online diensten aan buitenlandse afnemers

Op deze B2B algemene voorwaarden dienstverlening en algemene voorwaarden voorbeeld dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Algemene voorwaarden dienstverlening B2B

algemene voorwaarden diensten B2B, AV dienstverlening B2B, algemene voorwaarden dienstverlening, algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening.