Gratis  Algemene voorwaarden dienstverlening B2B Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Algemene voorwaarden dienstverlening B2B

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bescherm je bedrijfsbelangen met heldere en professionele B2B algemene voorwaarden. Gebruik deze algemene voorwaarden B2B als je diensten levert aan zakelijke klanten. Deze voorwaarden zijn zo opgesteld dat zowel jij als je klant duidelijk weet wat de rechten en plichten over en weer zijn, waardoor je onnodige geschillen voorkomt. Algemene voorwaarden opstellen is niet eerder zo makkelijk geweest. Ben je op zoek naar een algemene voorwaarden B2B voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik deze B2B algemene voorwaarden dienstverlening:

 • als je als ondernemer diensten levert aan zakelijke klanten

In deze algemene voorwaarden B2B dienstverlening staat onder meer:

 • verschillende opties voor een betaaltermijn

 • afspraken over het honorarium voor de dienstverlener

 • de duur van de dienstverlening

 • de optie voor een clausule over intellectueel eigendom

 • de rechten en plichten bij overmacht

 • de rechten en plichten bij verrekening

 • de rechten en plichten bij opschorting

 • de optie voor een clausule over geheimhouding

 • de optie voor een clausule over een boetebeding

 • de optie voor een clausule over eigendomsvoorbehoud

 • de optie voor een clausule over retentierecht

 • aansprakelijkheid voor schade

 • aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Algemene voorwaarden (AV) dienstverlening B2B worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Hierin neem je als dienstverlener aan zakelijke klanten zowel je eigen rechten en plichten op als die van je klanten. Sommige ondernemers geven deze voorwaarden een andere naam zoals actievoorwaarden, garantievoorwaarden, bezorgvoorwaarden, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. Voor de wet maakt de benaming niet zoveel uit, aangezien al dit soort voorwaarden gerekend worden tot algemene voorwaarden. 

Je gebruikt deze algemene voorwaarden B2B dienstverlening wanneer je als ondernemer diensten verleent aan andere ondernemers. Op het moment dat een klant je algemene voorwaarden accepteert, hoef je het alleen nog maar eens te worden over zaken als prijs en omvang van je dienstverlening. Algemene voorwaarden scheppen dus duidelijkheid en leveren je veel gemak en tijdbesparing op.

Ben je lid van een brancheorganisatie die algemene voorwaarden hanteert, dan kun je verplicht worden om van deze voorwaarden gebruik te maken. Er bestaat verder geen plicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar de meeste ondernemers hanteren deze wel omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen.

Deze algemene voorwaarden diensten B2B wijken af van gewone algemene voorwaarden doordat hierin geen bepalingen van consumentenbescherming zijn opgenomen. Daarnaast richten de voorwaarden zich op de levering van diensten in plaats van goederen.

In tegenstelling tot consumenten worden bedrijven niet specifiek beschermd tegen onredelijke bedingen in algemene voorwaarden. Dat betekent echter niet dat je elke voorwaarde kunt opstellen die je maar wenst. Je voorwaarden dienen altijd redelijk te zijn. Als een voorwaarde niet redelijk is, kan de rechter op verzoek van je wederpartij beslissen dat die niet geldig is en komen de gevolgen daarvan voor jouw rekening.

Het kan gebeuren dat je tegelijkertijd met je afnemer op jullie overeenkomst allebei je algemene voorwaarden van toepassing wilt verklaren. Je koper hanteert bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden en jij leveringsvoorwaarden. De algemene voorwaarden die dan van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van de partij die in de eerste verzonden overeenkomst of offerte naar zijn algemene voorwaarden verwijst. Een uitzondering hierop is wanneer de andere partij de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk afwees. In dat geval moet de rechter uitkomst bieden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of deze algemene voorwaarden voor jou de juiste voorwaarden zijn

 • je diensten levert die samenhangen met intellectueel eigendom

 • je geheel digitale diensten levert

 • je diensten gaat leveren in het buitenland, inclusief online diensten aan buitenlandse afnemers

Op deze B2B algemene voorwaarden dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Algemene voorwaarden dienstverlening B2B

algemene voorwaarden diensten B2B, AV dienstverlening B2B.