Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Algemene voorwaarden bouw opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Binnenkort beschikbaar

Maak je eigen Algemene voorwaarden bouw

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Algemene voorwaarden bouw kunnen je helpen om een betere aannemer te zijn. Deze rechtsgeldige algemene voorwaarden bepalen wat je particuliere en zakelijke opdrachtgevers van je mogen verwachten en wat je van hen verwacht. Met de juiste bewoordingen zijn algemene voorwaarden bouw een goede manier om jezelf te beschermen tegen de risico’s van ondernemen in de bouwsector.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model algemene voorwaarden bouw, wat je moet opnemen in algemene voorwaarden bouw en hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor ondernemers in de bouw.

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn algemene voorwaarden bouw?
 2. Wanneer heb ik algemene voorwaarden bouw nodig?
 3. Welke informatie staat in algemene voorwaarden bouw?
 4. Hoe stel ik algemene voorwaarden bouw op met Rocket Lawyer?
 5. Wat doe ik na het maken van algemene voorwaarden bouw?
 6. Veelgestelde vragen over algemene voorwaarden bouw
 7. Vragen over de algemene voorwaarden bouw van Rocket Lawyer
 8. Juridische woordenlijst

Algemene voorwaarden bouw zijn de regels die jij als aannemer of bouwbedrijf hanteert bij elke overeenkomst die je sluit met een opdrachtgever. De voorwaarden gelden als aanvulling op de normale aannemingsovereenkomst die jullie overeenkomen.

In je algemene voorwaarden mag je geen zogenaamde kernbepalingen opnemen. Je mag dus geen voorwaarden over de uitvoering van de prestatie of dienst zelf hanteren, maar alleen over de achterliggende randvoorwaarden. 

Met algemene voorwaarden bouw weet je particuliere of zakelijke opdrachtgever precies welke voorwaarden je hanteert en kun je makkelijk verwijzen naar de regels die gelden bij je dienstverlening. Wil je dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn en niet die van je zakelijke opdrachtgever, gebruik dan de afwijzing algemene voorwaarden

Je hebt algemene voorwaarden bouw nodig als je je risico’s die je loopt als ondernemer in de bouwsector wilt beperken. Algemene voorwaarden hebben namelijk veel voordelen:

 • algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je transparant zaken kunt doen: je opdrachtgever kan in 1 oogopslag zien wat je voorwaarden zijn
 • algemene voorwaarden besparen je tijd en moeite omdat je niet elke keer dat je een contract sluit over alle voorwaarden opnieuw hoeft te onderhandelen
 • algemene voorwaarden verkleinen de kans op een juridisch conflict: de meeste van de juridische geschillen van ZZP’ers en MKB’ers hadden vermeden kunnen worden als de aannemer algemene voorwaarden had gehanteerd

Algemene voorwaarden bouw opstellen hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze algemene voorwaarden generator je eigen op maat gemaakte algemene voorwaarden. Op zoek naar een voorbeeld algemene voorwaarden? Klik op 'Stel je document op' en bekijk het algemene voorwaarden voorbeeld.

Algemene voorwaarden zijn afhankelijk van je soort bedrijf, klanten, diensten en producten. In deze algemene voorwaarden bouw vind je onder meer bepalingen met betrekking tot:

 • overmacht

 • in gebreke blijven van de opdrachtgever

 • eigendomsvoorbehoud 

 • aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 • aansprakelijkheid van de aannemer

 • verplichtingen van de aannemer

 • verplichtingen van de opdrachtgever

 • betaling bij particuliere opdrachtgevers 

 • betaling bij bedrijven onderling

 • garanties

 • bouwmaterialen

 • Klachten

 • schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 • opzegging

 • opneming, goedkeuring en oplevering

 • meer- en minderwerk

 • voortgang en uitvoering overeenkomst

 • (op)leveringstermijnen

 • Inschakeling van derden

Het is eenvoudig om online gratis algemene voorwaarden bouw te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De algemene voorwaarden generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte algemene voorwaarden bouw. Nadat je je document bent gestart, genereren we automatisch de juridische taal die voor je algemene voorwaarden is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je algemene voorwaarden, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je algemene voorwaarden kopiëren of bewerken. Je kunt ze ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Nadat je je algemene voorwaarden bouw hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Alle algemene voorwaarden bevatten een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je in het geval van algemene voorwaarden ervoor zorgen dat:

 • je algemene voorwaarden niet onredelijk zijn
 • je je algemene voorwaarden van toepassing verklaart
 • je opdrachtgever je algemene voorwaarden van tevoren kan inzien

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde algemene voorwaarden bouw of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je algemene voorwaarden te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de algemene voorwaarden bouw. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Nee, het is niet wettelijk verplicht om algemene voorwaarden bouw te hebben. Maar zeker als ondernemer in de bouwsector loop je grote risico’s als je ze niet hanteert. Met algemene voorwaarden beperk je namelijk onder meer je aansprakelijkheid en regel je alle zaken die niet expliciet in je offerte of overeenkomst staan. 

Wanneer je tijdens de looptijd van een aannemingscontract je je algemene voorwaarden wilt wijzigen, dan zijn deze nieuwe voorwaarden alleen van toepassing op het lopende contract indien die mogelijkheid in je oorspronkelijke algemene voorwaarden staat die van toepassing zijn op het contract.

Normaal gesproken is het onvoldoende om alleen op je facturen te verwijzen naar de hantering van je algemene voorwaarden. Dat moet je namelijk voor of tijdens het sluiten van de aannemingsovereenkomst doen. Er zijn wel uitzonderingen denkbaar op de deze regel, bijvoorbeeld de situatie dat je al geruime tijd zaken doet met een partij. Als je elke keer verwezen hebt in je facturen naar je algemene voorwaarden en de andere partij na geruime tijd de toepasselijkheid van je voorwaarden betwist, dan kan hij zich niet meer beroepen op de verkeerde manier van verwijzen. 

Ja, je kunt zelf artikelen aan je opgestelde algemene voorwaarden toevoegen. Tijdens het opstellen moet je op de zogenaamde zwarte en grijze lijsten letten. Hierin staan voorwaarden die niet of alleen onder bepaalde omstandigheden zijn toegestaan omdat ze onredelijk zijn of vermoed worden onredelijk te zijn. Neem contact met ons op als je twijfelt of een bepaalde voorwaarde is toegestaan. 

Je dient je algemene voorwaarden ter hand te stellen. Dit houdt in dat je voor of tijdens het sluiten van je aannemingsovereenkomst je opdrachtgever erop attent hebt gemaakt dat je algemene voorwaarden hanteert. Ook moet je hem de mogelijkheid bieden om ze in te zien. Maak je gebruik van een offerte, dan kun je bijvoorbeeld daarop je algemene voorwaarden vermelden. Je kunt ze ook vermelden als je je opdrachtbevestiging verstuurt. 

Het verschil tussen een stelpost en meerwerk is dat over stelposten is nagedacht voordat de werkzaamheden beginnen. Meerwerk daarentegen bestaat over het algemeen uit werkzaamheden die niet te waren voorzien.

Het is onvoldoende om alleen op je offerte of opdrachtbevestiging naar je algemene voorwaarden te verwijzen. Zo zijn ze namelijk nog niet van toepassing. Wel kun je op je offerte of opdrachtbevestiging je algemene voorwaarden vermelden. Zo voldoen je aan je plicht om op tijd je opdrachtgever te melden dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

Je kunt niet zomaar van alles in je algemene voorwaarden bouw opnemen. Je moet een onderscheid maken zogenaamde kernbedingen en andere voorwaarden. Kernbedingen mag je niet in je algemene voorwaarden opnemen. Een kernbeding is een bepaling die de kern van de overeenkomst raakt. Neem je zo'n beding op je AV, dan is de voorwaarde niet geldig. In onze algemene voorwaarden bouw zijn dus geen kernbedingen opgenomen.

Je mag geen onredelijke bepalingen opnemen in je algemene voorwaarden bouw. Een algemene voorwaarde is onredelijk als die op de zogenaamde zwarte lijst of grijze staat omdat die dan wordt vermoed onredelijk te zijn of onredelijk is. Zo mag je particuliere opdrachtgevers verplichten om 100% van de werkzaamheden vooruit te laten betalen . 

Ontstaat er bij aanneming van werk een geschil en wil je je op je algemene voorwaarden beroep, dan gelden er een paar voorwaarden. Zo moet je je opdrachtgever je laten weten dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn voordat het contract is gesloten. Ook moet je hem de mogelijkheid hebben geboden je algemene voorwaarden in te zien voordat je de overeenkomst van aanneming tekent. 

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer algemene voorwaarden bouw die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde algemene voorwaarden bouw te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Ja, net als verschillende andere aanbieders verkoopt de Kamer van Koophandel tegen betaling algemene voorwaarden aan. Of hieronder ook algemene voorwaarden voor de bouwsector vallen, is ons niet bekend. 

Je kunt je algemene voorwaarden bouw handmatig aanpassen door in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Ja, nadat je alle vragen van het bijbehorende interview hebt beantwoord, zijn je algemene voorwaarden compleet en rechtsgeldig. 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. De ACM houdt onder meer toezicht op de mededinging en het consumentenrecht, met als doel een gelijk speelveld te realiseren met bedrijven die zich aan de regels houden en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.

Colportage (verkoop aan huis)
Er is sprake van colportage wanneer een professionele verkoper het initiatief neemt tot een verkoop. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een verkoper de huizen langsgaat om zijn producten te slijten. Wanneer een consument zelf een verkoper benadert, is er geen sprake van colportage.

Colportagewet
In de Colportagewet staan de wettelijke regels die bij colportage van toepassing zijn. Zo heeft een consument bij verkoop aan huis, net als online aankopen, recht op een wettelijke bedenktijd waarbinnen hij de koop mag terugdraaien.

Conformiteitsvereiste
Het conformiteitsvereiste houdt in dat een product dat een consument koopt moet voldoen aan de koopovereenkomst. Dit betekent kort gezegd dat het product de eigenschappen moet bezitten die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de consument de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen.

Consument
Iedereen die als eindgebruiker iets koopt voor zichzelf (persoonlijk of eigen gebruik) is een consument.

Consumentenkoop
Consumentenkoop is de koop met betrekking tot een product, elektriciteit daaronder begrepen. De koop wordt gesloten tussen een professionele verkoper en een consument. Juridisch gezien wordt de koop gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper (natuurlijk persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Fabrieksgarantie (verkopersgarantie)
Fabrieksgarantie, ook wel verkopersgarantie genoemd, is een aanvulling op de garantie die een consument volgens de wet al heeft. Deze extra garantie geldt voor een bepaalde tijd. Gaat een product na 6 maanden na aankoop maar binnen de extra garantieperiode kapot, dan hoeft de consument niet aan te tonen dat het niet zijn schuld is.

Herroepingsrecht (bedenktijd)
Het herroepingsrecht is het recht van een consument om bij koop op afstand of colportage de koop binnen 14 dagen zonder opgave van reden terug te draaien.

Informatieplicht
De informatieplicht houdt in dat een online verkoper van producten of diensten een consument van herroepingsrecht op de hoogte moet stellen.

Koop op afstand
Koop op afstand is een consumentenkoop die wordt gesloten tussen een consument en een professionele verkoper zonder dat er fysiek contact is, zoals bij teleshoppen en verkoop via internet. Telefonische verkoop is een traditioneel voorbeeld van koop op afstand. Een consumentkoop kan zowel betrekking hebben op een product als een dienst.

MKB
MKB staat voor het midden- kleinbedrijf, een bedrijfssector die in het algemeen uit ondernemingen tot 250 werknemers bestaat.

Natuurlijk persoon
Een natuurlijk persoon, oftewel een mens, heeft vanzelfsprekende rechten en plichten en kan zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Tegenhanger van een natuurlijk persoon is rechtspersoon. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld bedrijven en organisaties.

Ontbinding (van een contract)
Als een partij bij een overeenkomst zich niet aan de overeengekomen verplichting houdt, dan schiet die tekort in het nakomen van de overeenkomst. De andere partij heeft dan al snel de juridische mogelijkheid om de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk ongedaan te maken. Deze eenzijdige beëindiging wordt een ontbinding genoemd.

Overmacht
Overmacht is een situatie waarin een partij een contractueel overeengekomen verplichting niet kan nakomen wegens omstandigheden die niet aan die partij te wijten zijn.

Rechtspersoon
Voor bedrijven en organisaties is er een juridische constructie vereist, waardoor zij net als een natuurlijk persoon zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. Deze juridische constructie wordt een rechtspersoon genoemd.

Ter hand stellen
Het ter hand stellen van de algemene voorwaarden houdt in dat je je klant of afnemer de mogelijkheid geeft om je algemene voorwaarden in te kunnen zien voordat je een overeenkomst met hem sluit.

Vernietigen (van een contract)
Onder het vernietigen van een overeenkomst wordt verstaan de juridische handeling waarmee een partij de overeenkomst eenzijdig ongedaan maakt omdat het contract niet op de juiste manier tot stand is gekomen. Bij de partij die het contract vernietigt, was de wil om dat contract aan te gaan namelijk beïnvloed door dwaling, bedrog, misleiding of misbruik van omstandigheden. De vernietiging heeft in tegenstelling tot ontbinding terugwerkende kracht.

Wanprestatie
Wanprestatie houdt kort gezegd in dat een partij bij een contract de gemaakt afspraken niet (volledig) nakomt, zelfs niet nadat de andere partij hierop schriftelijk met een termijn aandrong.

Wettelijke garantie
Wettelijke garantie houdt in dat een consument altijd recht heeft op een goed product. Als een product niet deugt, heeft hij recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van zijn geld. De verkoper bepaalt zelf voor welke van deze 3 opties hij kiest. Een wettelijke garantietermijn bestaat niet omdat het ene product langer meegaat dan het andere.

Wet Koop op afstand
Verouderde wetgeving die inmiddels is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

ZZP’er
Een ZZP’er is een zelfstandige ondernemer zonder personeel.