Gratis Afwijzing algemene voorwaarden (battle of forms)

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Afwijzing algemene voorwaarden (battle of forms)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als B2B ondernemer krijg je te maken met de zogenaamde battle of forms: bij het sluiten van een overeenkomst willen beide ondernemers dat de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn. Gebruik deze afwijzing algemene voorwaarden om ervoor te zorgen dat jouw algemene voorwaarden gelden voordat je het contract sluit.

Gebruik deze afwijzing algemene voorwaarden:

 • als je wilt dat je eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst

 • als de andere partij in een offerte heeft laten weten dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn

In deze afwijzing algemene voorwaarden staat onder meer:

 • een verwijzing naar de offerte van de wederpartij

 • een formele afwijzing van de algemene voorwaarden van de wederpartij

 • een verklaring dat je eigen algemene voorwaarden gelden

Een afwijzing algemene voorwaarden is een formele brief waarin je laat weten dat je de algemene voorwaarden van je zakelijke relatie niet accepteert en dat je uitsluitend je eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

Je hebt een afwijzing algemene voorwaarden nodig wanneer:

 • je eigen algemene voorwaarden hebt

 • je wilt dat je eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn op een B2B overeenkomst

 • je wederpartij in zijn offerte heeft verwezen naar zijn eigen algemene voorwaarden 

Je algemene voorwaarden zijn van toepassing als je ze als eerste uitdrukkelijk van toepassing verklaart voordat je een contract sluit. Als je leverancier de eerste was en je wilt toch dat jouw voorwaarden gelden, dan moet je zijn voorwaarden uitdrukkelijk afwijzen en je eigen voorwaarden van toepassing verklaren. Dat moet je doen voordat het contract is afgesloten. Bovendien moet je je wederpartij jouw algemene voorwaarden ter beschikking stellen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je leverancier je afwijzing van zijn algemene voorwaarden na overleg niet accepteert

Op deze afwijzing algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.