Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief abonnement opzeggen opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Overzicht van de Brief abonnement opzeggen

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je een abonnement opzegt, dan moet je zorgen voor schriftelijk bewijs. Zorg dat je niet te lang of te veel betaald en verstuur altijd een opzegbrief zodat je kunt aantonen dat je hebt opgezegd. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte opzegbrief abonnement opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief opzeggen sportschool, dan kun je die ook hier bekijken.

Gebruik deze opzegbrief abonnement als:

 • je een abonnement wilt beëindigen

In deze abonnement opzeggen brief staat onder andere:

 • welk abonnement je wilt opzeggen

 • wanneer het abonnement moet stoppen

 • welke rechten je hebt

 • welke plichten de andere partij heeft

Een opzegbrief abonnement is een formele brief waarmee je een abonnement op de juiste wijze opzegt. Dat kan een abonnement op een tijdschrift of krant zijn, maar ook een abonnement van een sportschool (opzegbrief sportschool), internetprovider of energieleverancier.

Je hebt een opzegbrief abonnement nodig als:

 • je een abonnement hebt waar je vanaf wilt

 • je wilt voorkomen dat de andere partij je aan een te lange opzegtermijn houdt of een boete oplegt

Je hebt geen opzegbrief abonnement nodig, wanneer je een online abonnement bent aangegaan en er nog geen 14 dagen bedenktijd voorbij zijn. In dat geval gebruik je de brief ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd.

Als je een abonnement voor een vaste periode (bepaalde tijd) hebt afgesloten, kun je dat in principe alleen eerder opzeggen als dat in het contract of de algemene voorwaarden staat. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

 • een contract voor langer dan 1 jaar, mag je na 1 jaar opzeggen

 • als de andere partij binnen 3 maanden de prijzen verhoogt of andere bijkomende kosten opvoert die niet waren afgesproken, mag je met een opzegtermijn van 1 maand opzeggen en hoef je de extra kosten niet te accepteren

 • als de andere partij tussentijds kan opzeggen, mag jij dat ook en geldt zijn opzegtermijn als maximum opzegtermijn

Als je een abonnement voor onbepaalde tijd hebt afgesloten of wanneer de vaste periode voorbij is, geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand (of 30 dagen voor een energiecontract). Er is alleen 1 uitzondering: het abonnement op een tijdschrift dat minder dan 1 keer per maand verschijnt. Dan is de opzegtermijn gelijk aan de periode die tussen het verschijnen van 2 tijdschriften zit, met een maximum van 3 maanden.

De andere partij mag geen langere opzegtermijn eisen. Zelfs wanneer je hiervoor getekend hebt of als dit in de algemene voorwaarden staat, mag je daar niet aan gehouden worden.

De andere partij kan je alleen een boete geven als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

 • als je een abonnement voor bepaalde tijd opzegt voordat deze periode is afgelopen, én:

 • als in het contract of de algemene voorwaarden staat dat je in dat geval een boete moet betalen

De boete mag niet hoger zijn dan een redelijke vergoeding voor het geleden verlies of de verloren winst. Als de boete hoger is dan het bedrag dat je nog had moeten betalen, is die boete sowieso te hoog. Als het bedrag er onder zit, hangt het van de rechter en de argumenten af of de boete redelijk is of niet. Controleer daarom voor de zekerheid of je een boete riskeert en zo ja, hoe hoog voordat je een abonnement voortijdig opzegt.  

Bij het eerder opzeggen van energiecontracten gelden maximale vaste bedragen. Let op: deze gelden per soort energie. Als je zowel gas als elektriciteit opzegt, betaal je deze bedragen 2 keer:

 • € 50 wanneer het contract minder lang dan 1,5 jaar door zou lopen

 • € 75 wanneer het contract tussen de 1,5 en 2 jaar zou doorlopen

 • € 100 wanneer het contract tussen de 2 en 2,5 jaar zou doorlopen

 • € 125 wanneer het contract 2,5 jaar of meer zou doorlopen

Deze regels gelden niet voor het opzeggen van je lidmaatschap van een vereniging. Bij een vereniging moet je je lidmaatschap opzeggen volgens de regels die in de statuten of het huishoudelijk reglement staan.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • het contract of de algemene voorwaarden van het abonnement niet goed te begrijpen is

 • de andere partij de opzegging niet accepteert

Op deze opzegbrief abonnement en voorbeeldbrief opzeggen sportschool Nederlands recht van toepassing

Synoniemen Brief abonnement opzeggen

abonnement opzeggen brief, opzegbrief abonnement.