Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Aannemingsovereenkomst opstellen

GRATIS  Aannemings
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Aannemingsovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Laat je als particulier je huis verbouwen of als beheerder meerdere huurwoningen renoveren, dan leg je de afspraken daarover vast in een aannemingsovereenkomst. Voorkom miscommunicatie en hogere kosten door alle details nauwkeurig te beschrijven. Zo houd je met deze aannemingsovereenkomst de regie in eigen hand en zijn de afspraken voor je aannemer duidelijk. Stel nu makkelijk je eigen op maat gemaakte aannemingsovereenkomst op! Ben je op zoek naar een voorbeeld aannemingsovereenkomst of voorbeeld aannemingscontract, dan vind je die ook hier. Een garantieverklaring bieden we overigens ook aan. 

Gebruik deze aannemingsovereenkomst:

 • wanneer je als huiseigenaar een aannemer wilt inhuren om je huis te verbouwen of achterstallig onderhoud te verrichten

 • wanneer je als beheerder van onroerend goed een aannemer wilt inhuren om een of meer panden te verbouwen

 • wanneer je dienst levert zoals kledingreparatie, installatie of drukwerk

In deze aannemingsovereenkomst staat onder meer:

 • een omschrijving van de werkzaamheden

 • de aanneemsom

 • eventuele stelposten

 • de betaaltermijnen

 • de dag waarop de werkzaamheden beginnen

 • het moment van oplevering van de werkzaamheden

 • welke algemene voorwaarden van toepassing zijn

Een aannemingsovereenkomst (of aanneemovereenkomst) is in feite een soort overeenkomst tot opdracht tussen jou en je aannemer waarin de afspraken over de verbouwing of renovatie van onroerend goed zijn opgenomen. 

Je hebt een aannemersovereenkomst nodig als je een aannemer werkzaamheden wilt laten verrichten. Bij het inhuren van een aannemer komt meer kijken dan de afgesproken werkzaamheden en prijs. Je kunt gebruikmaken van een standaard aannemingsovereenkomst of aannemingsovereenkomst model van internet. Onze overeenkomst aanneming van werk maak je echter binnen enkele minuten op maat, zodat je zeker weet dat die geschikt is voor jouw situatie!

Je kunt in de overeenkomst van aanneming van werk zowel een vaste prijs als richtprijs afspreken. Je aannemer mag bij een richtprijs niet meer dan 10% ervan afwijken, tenzij hij je tijdig laat weten dat onvoorziene omstandigheden een hogere prijs rechtvaardigen. Jij hebt dan weer de mogelijkheid om een deel van de opdracht te laten vervallen, zodat je toch binnen de richtprijs blijft.

Ja, een aannemer kan zich bij aanneming van werk beroepen op zijn algemene voorwaarden aannemer. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden. Zo moet hij je laten weten dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn voordat het contract is afgesloten. Ook moet hij je de mogelijkheid hebben geboden de algemene voorwaarden in te zien voordat het contract is afgesloten. Veel aannemers hanteren de UAV 2012, een pakket regels die van toepassing verklaard kunnen worden op aannemingsovereenkomsten in de bouw en bij technische installatiewerken. 

Als je zelf algemene voorwaarden hebt, kun je ze van toepassing verklaren. Laat je aannemer nog tijdens de onderhandelingen schriftelijk weten dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur hem een exemplaar ervan toe. Leg vervolgens in de aannemingsovereenkomst vast dat jouw algemene voorwaarden gelden. Heb je nog geen algemene voorwaarden, stel dan hier je eigen algemene voorwaarden op.

Een aannemer mag een onderaannemer inschakelen voor alle werkzaamheden of een deel daarvan. Wel blijft de aannemer verantwoordelijk voor de afgesproken werkzaamheden en de kwaliteit van het werk.

Je doet er goed aan de werkzaamheden van tevoren zo duidelijk mogelijk te omschrijven en de kosten zo concreet mogelijk af te spreken. Tegenvallende kosten zijn vaak het gevolg van een slechte voorbereiding van de opdrachtgever, waardoor veel stelposten en meerwerk kunnen ontstaan.

Het verschil tussen een stelpost en meerwerk is dat over stelposten wel is nagedacht voordat de verbouwing begint en meerwerk pas in de loop van de verbouwing duidelijk wordt. Je kunt bijvoorbeeld een stelpost opnemen voor badkamertegels, als je nog niet precies weet welke tegels je wilt. Meerwerk is werk dat niet vooraf is voorzien.

Je voorkomt extra kosten bij stelposten of meerwerk door uit te zoeken wat er allemaal moet gebeuren. Als je al stelposten opneemt, zorg dan dat je duidelijk weet welke bijkomende kosten je kunt verwachten. Vraag of er nog btw bijkomt en of er nog een aannemersvergoeding bovenop komt. Dit is een opslagpercentage (meestal 10%) dat vaak in de algemene voorwaarden staat vermeld. Als er sprake is van meerwerk, spreek daarvoor duidelijk een prijs af en leg dit schriftelijk vast.

Leg duidelijk vast in de overeenkomst van aanneming wanneer de verbouwing start en wat de uiterste opleveringsdatum is. Je kunt ook afspreken hoeveel werkbare dagen je aannemer over de verbouwingen mag doen. Spreek daarbij meteen af wat er onder werkbare dagen wordt verstaan. Houd bij welke dagen werkbaar waren. Wanneer je met stelposten of meerwerk te maken krijgt, spreek dan niet alleen een duidelijke prijs af, maar ook hoeveel extra tijd de aannemer hiervoor krijgt. Zo voorkom je dat het meerwerk als excuus wordt gebruikt voor een te late oplevering. Je kunt ook nog een boete afspreken voor te late oplevering.

Als je niet tevreden bent over de oplevering, dan moet je dat zo snel mogelijk laten weten aan je aannemer. Doe je dat niet, dan riskeer je een stilzwijgend akkoord op de oplevering. Wil je je aannemer aansprakelijk stellen voor schade, vraag dan een Advocaat om hulp.

Wie de gebreken herstelt, hangt af van de situatie. Kun je het pand ondanks de gebreken in gebruik nemen, dan moet je de aannemer een redelijke termijn gunnen om de gebreken te verhelpen. Dat hoeft niet als het herstel met spoed dient te gebeuren en de aannemer geen tijd heeft of als duidelijk is dat hij onbekwaam is. Kun je het pand niet in gebruik nemen, dan weiger je de oplevering en mag je een andere aannemer inhuren om de schade te herstellen.

Er zijn 2 manieren waarop de overeenkomst van aanneming van werk voortijdig kan eindigen. Je kunt de overeenkomst ontbinden of opzeggen. Ontbinding is alleen mogelijk bij wanprestatie: de aannemer houdt zich niet aan de afspraken die in de overeenkomst staan. Bijvoorbeeld als hij slecht werk levert of niet binnen de afgesproken tijdslimiet zijn werkzaamheden uitvoert. Dan kan de opdrachtgever hem een ingebrekestelling sturen (aannemer wordt eraan herinnerd om toch zijn verplichting na te komen) met daarin de termijn waarin hij zijn afspraken toch kan nakomen. Komt de aannemer alsnog niet zijn verplichting na dan spreken we van verzuim. Hierdoor kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden op basis van wanprestatie. Opzegging door de opdrachtgver is altijd mogelijk. Maar dan moet hij wel de aannemer betalen voor de werkzaamheden die hij al heeft verricht.

Vraag een Advocaat om hulp:

 • als je een conflict hebt of dreigt te krijgen met je aannemer

 • als je je aannemer aansprakelijk wilt stellen

Op deze overeenkomst tot aanneming van werk en aannemingsovereenkomst voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Aannemingsovereenkomst

aannemingscontract, overeenkomst tot aanneming van werk, aanneemovereenkomst, aanneming van werk, overeenkomst van aanneming.