Deel dit artikel


Submit
huwelijk hand min

Trouwende ondernemers, opgelet!

Sinds 1 januari van dit jaar gelden nieuwe regels wanneer je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Sinds 1 januari van dit jaar gelden nieuwe regels wanneer je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Met name voor ondernemers heeft dit grote gevolgen.

Nieuwe regels huwelijk en geregistreerd partnerschap

Als je voorheen trouwde, ontstond er automatisch een gemeenschap van goederen waarin doorgaans zowel de bezittingen als schulden van voor het huwelijk vielen. Een beperkte gemeenschap van goederen is met ingang van dit jaar echter de standaard voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wat houdt dit in en welke gevolgen heeft dit?

Wat is een beperkte gemeenschap?

Een beperkte gemeenschap houdt in dat bezittingen (en schulden) die je hebt voor je gaat trouwen niet automatisch gemeenschappelijk worden, maar afgescheiden bezittingen blijven. Daar komt bij dat een erfenis of schenking die je ontvangt tijdens je huwelijk van jou blijft. Bezittingen die voor het huwelijk al gezamenlijk eigendom waren, vallen natuurlijk wel binnen de gemeenschap. Datzelfde geldt voor vermogen dat je opbouwt tijdens je huwelijk.

Welke gevolgen heeft deze beperkte gemeenschap?

De beperkte gemeenschap heeft onder meer tot gevolg dat je over de afgescheiden bezittingen niets hoeft af te rekenen als je gaat scheiden. Wel moet je op dat moment kunnen aantonen dat je de eigendommen bezat voordat je trouwde. Je doet er dus verstandig aan dit zwart op wit te zetten voordat je in het huwelijksbootje stapt.

Ondernemers opgelet!

Ook voor ondernemers hebben de nieuwe regels gevolgen. Heb je een eigen onderneming voordat je trouwt, dan valt het eigen vermogen ervan nu dus buiten de gemeenschap. Dat geldt overigens ook als je een bedrijf opzet tijdens je huwelijk met geld dat je ervoor al bezat. Ook hier geldt overigens dat als de onderneming of de aandelen voor meer dan de helft gefinancierd zijn met privévermogen, de onderneming in het privévermogen valt.

Afrekening komt bij scheiding

Voor een ondernemer lijken de nieuwe regels gunstig, maar er is een twist. Had je al een eigen bedrijf voor je huwelijk, dan moet je bij een scheiding een vergoeding betalen die binnen de gemeenschap valt. Je partner ontvangt hiervan dus de helft. Deze zogenaamde redelijke vergoeding is voor de kennis, vaardigheden en arbeid die je tijdens je huwelijk in je bedrijf hebt gestoken. Momenteel is nog onduidelijk wat de hoogte van deze redelijke vergoeding zou zijn.

Niet in alle situaties hoef je deze vergoeding te betalen. Heeft je bedrijf bijvoorbeeld winst gemaakt en wordt deze ook jaarlijks uitgekeerd, dan vervalt deze vergoeding. Is de winst in de onderneming gebleven, dan moet je bij je scheiding wel een vergoeding betalen aan de huwelijksgemeenschap.

Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen?

Wil je toch in gemeenschap van goederen trouwen omdat het bijvoorbeeld een goede manier is om vermogen te verschuiven zonder belasting te betalen, dan moet je nu dus juist huwelijkse voorwaarden opstellen. Daarin regel je dan een gemeenschap van goederen. Je kunt uiteraard ook andere zaken regelen, zoals de afspraak dat na een scheiding geen partneralimentatie betaald hoeft te worden.

Maar er zijn meer redenen om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Had je je bedrijf al voordat je trouwde, dan valt bij overlijden het ondernemingsvermogen niet meer in de gemeenschap, maar in je nalatenschap. Hierover moet je partner erfbelasting betalen.

In je huwelijkse voorwaarden kun je echter een zogenaamd finaal verrekenbeding afspreken om zo erfbelasting te besparen. Bij overlijden wordt er dan afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen is, waardoor nog maar de helft van de waarde van de onderneming in je nalatenschap valt. Hierdoor hoeft je partner slechts over de helft erfbelasting te betalen.

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe regels gelden alleen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat is aangegaan na 31 december 2017.

Wil je meer weten over de nieuwe regels, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen