Deel dit artikel


Submit
top secret verkleind min

NDA blijft ondanks wet bedrijfsgeheimen relevant

Dankzij de Wet bescherming bedrijfsgeheimen wordt je als innovatieve ondernemer beter beschermd. Desondanks is het belang van het gebruik van een NDA met deze wet alleen maar toegenomen.

Bedrijfsgeheimen beschermen
In 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Zoals de naam al aangeeft wordt hiermee niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsgeheimen beschermd tegen illegale handelingen als openbaarmaking. Met name voor innovatieve bedrijven biedt deze wet handvatten om zich beter te beschermen tegen illegale inbreuken op bedrijfsgeheimen.

Waartegen worden bedrijfsgeheimen beschermd? 
Voorheen werden bedrijfsgeheimen niet wettelijk beschermd. Wel had je als ondernemer verschillende opties om vertrouwelijke informatie als formules, technologische kennis, intellectueel eigendom of recepten te beschermen. Zo kun je nog steeds een octrooi aanvragen om een product te beschermen of een NDA opstellen (geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring) opstellen om bepaalde informatie geheim te houden. Door de nieuwe wet heb je nu meer mogelijkheden als een ander je bedrijfsgeheim:

 • illegaal verkrijgt (dit wil zeggen dat de inbreukmaker zonder je toestemming onbevoegd toegang heeft gekregen tot de informatie door die te stelen of illegaal te kopiëren)
 • illegaal gebruikt (dit wil zeggen dat de inbreukmaker de informatie gebruikt nadat hij het  illegaal heeft verkregen of het gebruik inbreuk maakt op een NDA of een andere (contractuele) verplichting)
 • illegaal openbaar maakt (dit wil zeggen dat de inbreukmaker de informatie openbaar maakt nadat hij het illegaal heeft verkregen of de openbaarmaking inbreuk maakt op een NDA of een andere al dan niet contractuele verplichting)

Wanneer is informatie een bedrijfsgeheim?
Niet alle informatie levert een bedrijfsgeheim op. Om je te kunnen beroepen op de wettelijke bescherming moet er in eerste instantie ook sprake zijn van een bedrijfsgeheim. Je kunt bepaalde informatie aanmerken als bedrijfsgeheim als aan 3 voorwaarden is voldaan:

 • de informatie is niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk
 • de informatie heeft feitelijke of potentiële handelswaarde
 • je hebt redelijke maatregelen genomen om de informatie geheim te houden

Bij redelijke maatregelen kun je denken aan:

 • organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals het expliciet registreren van bedrijfsgeheimen waarbij alleen sleutelfiguren binnen je bedrijf toegang hebben
 • digitale beveiligingsmaatregelen zoals encryptie van de informatie
 • fysieke beveiligingsmaatregelen zoals het bewaken van een bedrijf waar vertrouwelijke informatie aanwezig is
 • juridische beveiligingsmaatregelen zoals het opnemen van een geheimhoudingsclausule in een arbeidscontract of handelsovereenkomst

Welke mogelijkheden heb je nu?
Met de nieuwe wet heb je bij een inbreuk op je bedrijfsgeheim de mogelijkheid de rechter te verzoeken om:

 • het gebruik van je bedrijfsgeheim te verbieden
 • de openbaarmaking van je bedrijfsgeheim te verbieden
 • productie van inbreukmakende goederen te staken
 • inbreukmakende producten terug te laten roepen
 • inbreukmakende producten te laten vernietigen
 • beslag te laten leggen bij de inbreukmaker
 • de inbreukmaker een schadevergoeding te laten betalen
 • een volledige proceskostenvergoeding als je in het gelijk wordt gesteld

Wat moet je bij de rechter aantonen?
Om bij inbreuk op je bedrijfsgeheim succesvol te zijn bij de rechter moet je de volgende zaken aantonen:

 • de te beschermen informatie voldoet aan de 3 voorwaarden voor een bedrijfsgeheim
 • jij bent de rechthebbende (eigenaar) op het bedrijfsgeheim
 • je bedrijfsgeheim is illegaal verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt

Relatie wet bedrijfsgeheimen en NDA
Het sluiten van een NDA helpt je op 2 manieren om makkelijker bij een rechter aan te tonen dat er sprake is van inbreuk op een bedrijfsgeheim. Ten eerste toon je met de NDA aan dat je hebt voldaan aan de eis van een genomen maatregel ter bescherming van een bedrijfsgeheim. Ten tweede toon je het illegale gebruik of openbaarmaking van de informatie aan doordat het gebruik ervan inbreuk maakt op de gesloten NDA.

NDA blijft dus relevant
De nieuwe wet geeft je een sterkere positie omdat je je nu direct op de wet kan beroepen en de maatregelen die daarin opgesomd worden. Maar hiermee is het gebruik van een NDA alleen maar relevanter geworden. Door een NDA te sluiten met iedere werknemer of handelspartner die met jouw bedrijfsgeheimen te maken krijgen, creëer je een goede basis om succesvol op te treden tegen eventuele inbreuken.

Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte geheimhoudingsverklaring opstellen in het Nederlands of NDA opstellen in het Engels.
Heb je vragen over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen of NDA, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Gerelateerde artikelen