Deel dit artikel


Submit
no pets allowed min

Huisdierenverbod in VvE reglement niet geldig

Een huisdierenverbod opnemen in een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is niet toegestaan en die bepaling is dus niet geldig.

Huisdieren niet toegestaan
Veel VvE’s hanteren de regel dat huisdieren niet zijn toegestaan. Een terugkerend item binnen veel VvE’s is dan ook de vraag of zo’n bepaling wel is toegestaan. Veel rechters hebben zich al over deze kwestie gebogen, met wisselende uitkomsten. Tot aan een Gerechtshof kwam het nog niet vaak, tot voor kort.     

Verschillende reglementen
VvE’s hanteren zowel een splitsingsreglement als een huishoudelijk reglement (HR). Het splitsingsreglement is onderdeel van de splitsingsakte waarin bijvoorbeeld de verschillende appartementsrechten staan beschreven. In het splitsingsreglement staan onder meer de rechten en plichten van de appartementseigenaren. Bij het niet naleven van de bepalingen van het reglement kan de VvE optreden tegen de overtredende eigenaar of huurder.

Huishoudelijk reglement: regels van orde
In het huishoudelijk reglement staan aanvullende regels op bepalingen uit het splitsingsreglement, zoals regels voor het gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke en privé ruimtes in het gebouw. Daar kun je dus een verbod op bijvoorbeeld een schotelantenne, barbecue op het balkon of huisdieren vinden. Regels in het HR worden ook wel regels van orde genoemd. Aangezien het HR een uitwerking is van het splitsingsreglement, moet dit laatste reglement wel een basis bieden voor die regels van orde. Is dat niet het geval, dan is zo’n regel niet geldig.

Zaak voor Gerechtshof
In een recente zaak had een VvE in het HR een huisdierenverbod staan, terwijl het splitsingsreglement met geen woord over huisdieren repte. Twee huurders die samen een hond wilden adopteren vroegen toestemming hiervoor van de VvE maar deze weigerde onder verwijzing naar het verbod in het HR. Daarop stapten de huurders naar de rechter en uiteindelijk kwam de zaak voor het Hof.

Huisdierenverbod is geen regel van orde
Het Hof wees erop dat het HR alleen regels van orde mag bevatten. Regels die het gebruik van het appartementsrecht door een eigenaar of diens huurder beperken, zijn geen regels van orde en horen dus in het splitsingsreglement thuis. Een huisdierenverbod in de privé ruimtes daarentegen is een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht. Zo’n verbod betreft dus geen regel van orde. Een regel van orde zou in dit geval bijvoorbeeld het niet veroorzaken van overlast door het dier kunnen zijn. Omdat het splitsingsreglement geen ruimte bood voor het verbod en het verbod alleen was opgenomen in het HR, oordeelde de Hof dat het verbod niet geldig was.

Huisdierenverbod in huurovereenkomst
Ook een huisdierenverbod in een huurovereenkomst is niet per definitie geldig. Het ligt aan de omstandigheden. Veroorzaakt een hond (of kat) geen overlast, dan kan zo’n bepaling inbreuk maken op het woongenot van de huurder. Het belang van de huurder kan in zo’n geval zwaarder wegen dan het belang van de verhuurder bij het handhaven van het huisdierenverbod. In dat geval hoeft een huurder zich niet aan de bepaling te houden.

Meer weten over je rechten als eigenaar of huurder? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerde artikelen