Deel dit artikel


Submit
disfunctioneren

6 Tips voor een succesvol verbetertraject

Als je werknemer niet functioneert dan wordt van jou als werkgever een actieve houding verwacht voordat er van ontslag sprake kan zijn. Dit betekent dat je actief met je werknemer een verbetertraject volgt. De wet geeft echter niet aan waaraan een verbetertraject moet voldoen, dus hoe weet je waar je op afgerekend wordt?

Ontslag wegens disfunctioneren
Functioneert je werknemer langere tijd slecht, dan kan dat grond zijn voor beƫindiging van zijn dienstverband. Deze procedure loopt via de rechtbank. De rechter zal zijn arbeidscontract echter alleen ontbinden indien:

  • je je werknemer in voldoende mate in de gelegenheid hebt gesteld om zijn functioneren te verbeteren
  • zijn disfunctioneren niet het gevolg is van onvoldoende zorg van jouw kant voor zijn scholing

Hoe stel je je werknemer voldoende in de gelegenheid om zijn functie te verbeteren? We geven je hiervoor 6 handvatten.

1. Zorg voor dossieropbouw
De noodzaak voor het volgen van het verbetertraject is het disfunctioneren van je werknemer. Dit disfunctioneren moet je schriftelijk vastleggen en dat doe je aan de hand verslagen van functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken en eventueel schriftelijke waarschuwingen. Aan de hand van het dossier kun je dan aantonen dat van disfunctioneren sprake is en zo rechtvaardig je het verbetertraject.

2. Stel een verbeterplan op
Een verbetertraject begint met het opstellen een plan van aanpak: het verbeterplan. Sommige werkgevers leggen de verantwoordelijkheid hiervoor bij de werknemer, omdat hij degene is wiens gedrag moet veranderen. Je kunt je werknemer echter niet volledig op de resultaten van het verbetertraject afrekenen als hij zelf het verbeterplan heeft opgesteld. Stel dus zelf het verbeterplan op, maar wel met input van je werknemer.

3. Maak gebruik van de functieomschrijving
Een goed beginpunt om de verbeterpunten te formuleren is de functieomschrijving. De omschrijving bevat normaal gesproken de eisen, competenties, verantwoordelijkheden en taken die horen bij de functie. Aangezien de gestelde competenties en eisen moeten aansluiten bij de verantwoordelijkheden en taken van je werknemer, beschrijf je in het plan in detail hoe jullie hiervoor samen gaan zorgen.

4. Zorg voor voldoende evaluaties
Tijdens het traject zorg je ervoor dat je wekelijks met je werknemer evalueert hoe het gaat. Bespreek per verbeterpunt hoe de voortgang is en zorg ervoor dat je alles schriftelijk vastlegt. Zo kun je aantonen dat je tijdens het traject je verantwoordelijkheid hebt genomen.

5. Bied de juiste ondersteuning aan
Ook wordt van je verwacht dat je je werknemer tijdens het traject de juiste ondersteuning en begeleiding biedt. Het hangt van de omstandigheden af welke ondersteuning en begeleiding je moet bieden. De volgende factoren spelen hierbij een rol:

  • de aard, inhoud en het niveau van de functie van je werknemer
  • de opleiding en de ervaring van je werknemer
  • de aard en de mate van ongeschiktheid van je werknemer voor de functie
  • de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat je je werknemer daarvan op de hoogte stelde
  • de duur van het dienstverband
  • wat je in het verleden hebt ondernomen ter verbetering van zijn functioneren
  • de mate waarin je werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering
  • de aard en omvang van je bedrijf

Het gaat in het kader van dit blog te ver om elk punt afzonderlijk te bespreken. De strekking is echter dat hoe meer ervaring een werknemer heeft en hoe meer verantwoordelijkheden hij heeft, hoe meer je van hem mag verwachten voor wat betreft de inzet en inzicht in het verbetertraject.

6. Maak eventueel gebruik van de cumulatiegrond
Is het gedrag van je werknemer na het traject niet verbeterd, dan zit er weinig anders op dan de rechter om het einde van zijn dienstverband te verzoeken. Maak je je zorgen dat je tijdens het verbetertraject steken hebt laten vallen, waardoor de rechter de ontbinding niet zal toekennen? Dan kun je sinds 1 januari 2020 gebruikmaken van een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond.

Hierdoor kun je verschillende ontslagredenen combineren als 1 grond op zichzelf in de betreffende situatie niet sterk genoeg is. Zo kun je de grond van disfunctioneren aanvoeren, maar als je onvoldoende aan begeleiding hebt gedaan, kun je die grond combineren met bijvoorbeeld verstoorde arbeidsrelatie. Van dit laatste moet natuurlijk wel sprake zijn, bijvoorbeeld wanneer het disfunctioneren ook heeft geleid tot een moeizame en weinig vruchtvolle samenwerking.

Gerelateerde artikelen