Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Welke verzekeringen heb je nodig als ZZP'er?

Verzeker je op de juiste wijze

Als ZZP’er ben je niet automatisch verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, ziekte of niet-betalende klanten. Je kunt deze risico’s deels afdekken door je te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering. We leggen de belangrijkste verzekeringen voor een ZZP’er uit.

Stel makkelijk je eigen ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Je kunt met je bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor schade die je veroorzaakt. Met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) verzeker je je bedrijf tegen het toebrengen van schade aan personen of spullen van anderen. Je loopt bijvoorbeeld een dure vaas bij een klant omver of een klant krijgt een voedselvergiftiging nadat hij in je restaurant heeft gegeten. De AVB dekt schade die je aan personen of zaken toebrengt, op voorwaarde dat dit binnen de verzekerde hoedanigheid van je bedrijf gebeurt en je daarvoor aansprakelijk bent. Het gaat onder andere om schade door het onkundig verrichten van diensten of het leveren van gebrekkige producten.

De hoogte van de premie hangt onder meer af van je werkzaamheden, jaaromzet en aantal medewerkers. Werk je met gevaarlijke stoffen? Controleer dan altijd eerst of eventuele milieuschade door je verzekering wordt gedekt. Het kan namelijk zijn dat je hiervoor een aparte verzekering moet afsluiten. Let op: met een privé aansprakelijkheidsverzekering ben je niet verzekerd voor bedrijfsmatige schade kwesties.

Naast de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is er ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Heb je als ZZP’er een adviserend beroep, zoals architect, ingenieur of accountant? Als je dan een beroepsmatige fout maakt, kan een kleine fout grote gevolgen hebben. Denk aan een advies dat verkeerd uitpakt of een fout door nalatigheid of onachtzaamheid. Bijvoorbeeld als je als accountant een verkeerd advies geeft, waardoor je klant teveel belasting betaalt of je maakt een verkeerde berekening als architect, waardoor een woning niet bewoonbaar wordt verklaard.

Deze verzekering kan dan gevallen opvangen waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. De hoogte van de premie is afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en de grootte van je bedrijf. Je kunt je beroepsaansprakelijkheid ook beperken door goede algemene voorwaarden op te stellen. Bij bepaalde beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs verplicht. Vraag dit na bij het overkoepelende orgaan van je beroepsgroep.

Als ZZP’er ben je niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Mocht je ziek worden of arbeidsongeschikt raken, vervalt je inkomen en kun je geen beroep doen op een uitkering. Het is daarom verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Een AOV zorgt voor een maandelijkse uitkering, ter compensatie van de inkomsten die je misloopt. Met een AOV verzeker je jezelf dus tegen eventueel inkomensverlies. De hoogte van de premie hangt af van je leeftijd, je beroep en het bedrag waarvoor je je wilt verzekeren.

Als ZZP’er moet je ook voorbereid zijn op conflicten met je klanten of leveranciers. Met een rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp bij zakelijke geschillen. Denk aan een klant die weigert te betalen of een discussie over een bouwvergunning. Deze verzekering dekt eventuele advocaat-, deurwaarders- en proceskosten. In de volgende gevallen kun je bijvoorbeeld terecht bij je rechtsbijstandsverzekeraar:

  • conflicten over contracten met klanten, afnemers, leveranciers of opdrachtgevers

  • conflicten naar aanleiding van onbetaalde facturen

  • conflicten met betrekking tot je bedrijfsruimte over huur, koop en onderhoud

  • conflicten met de overheid over bijvoorbeeld vergunningen

  • conflicten rondom letsel- en materiële schade

Let op: een privé rechtsbijstandverzekering kun je niet gebruiken voor zakelijke geschillen.

Ben je aannemer? Dan heb je aanvullend op de AVB een Construction Allrisk (CAR) verzekering nodig. Met een CAR-verzekering verzeker je bouwwerken, constructies, onderdelen en alle materialen, die op de bouwplaats aanwezig zijn voor de bouw, tegen materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand. Je dekt hiermee bijna alle bouwrisico’s af en bent verzekerd tegen schade aan het gebouw die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing.

Met een inventaris- en goederenverzekering dek je de schade aan de bedrijfsmiddelen die je voor je bedrijf en het uitvoeren van je werk nodig hebt zoals gereedschap, inventaris,  elektronica en voorraad. Je verzekert deze zaken tegen diefstal en schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water.

Het kan zijn dat je door diefstal je volledige inventaris kwijt bent of dat je kantoor rook- en roetschade heeft door een brand. Je kunt hierdoor niet meer werken en mist daardoor omzet. Het wegvallen van je omzet door onder andere inbraak-, aanrijding-, brand-, storm-, water- en milieuschade kun je verzekeren met een bedrijfsstagnatieverzekering. De vergoeding van de bedrijfsstagnatieverzekering dekt de vaste kosten en eventueel gederfde winst zodat je je bedrijf kunt voortzetten.

Gebruik je een bestelauto voor je eigen bedrijf? Dan verzeker je de bestelauto zakelijk. Woon-werkverkeer valt onder privégebruik van je auto. Een zakelijke autoverzekering biedt een uitgebreidere dekking. Onder zakelijk gebruik valt onder andere:

  • goederenvervoer
  • koeriersdiensten
  • betaald personenverkeer

Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering ben je tijdens het vervoer verzekerd voor schade aan of verlies van spullen die je voor anderen vervoert.

Per bedrijf verschillen de cyberrisico’s. Wordt bijvoorbeeld je webshop offline gehaald door een hack, dan lijdt je omzetverlies. Een cyberverzekering kan dan van pas komen. Met een cyberverzekering verzeker je je bedrijf onder andere tegen de gevolgen van hacking zoals diefstal van gegevens of inbreuk op systemen, verlies van data en bedrijfsstilstand.

Stel makkelijk je eigen ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.