Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Verplichte vrije dagen

Stel je werknemer op tijd op de hoogte

In Nederland kennen we verschillende feestdagen. Wat betekent dat precies voor je bedrijf en je werknemers? Is een feestdag hetzelfde als een verplichte vrije dag? Moet je je werknemers bijvoorbeeld op Goede Vrijdag vrij geven? We leggen het je hier uit.
 

Maak nu je eigen Personeelshandboek
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Nederland heeft 2 soorten feestdagen: nationale feestdagen en algemeen erkende of officiële feestdagen. De wet bepaalt slechts welke dagen dit zijn en niet hoe je als werkgever daarmee om moet gaan. Er bestaat dus niet een wet die bepaalt dat je werknemers op een bepaalde dag een vakantiedag moeten opnemen. Is op je bedrijf een cao van toepassing, dan staat daar in:

 • op welke feestdagen je werknemers (verplicht) vrij zijn

 • hoeveel loon je werknemers krijgen als ze werken op een feestdag

Let op: is er binnen je bedrijf geen cao van toepassing, dan bepaal je deze zaken zelf. Om je hiermee te helpen geven we je als leidraad hieronder een concreet overzicht van de wettelijke feestdagen in 2019 en wat de meeste cao’s daarover bepalen.   

We kennen 2 nationale feestdagen:

 • Koningsdag: vrije dag volgens de meeste cao’s (27 april)

 • Bevrijdingsdag: de cao bepaalt of je vrij bent of niet (5 mei)

De volgende dagen zijn door de overheid erkend als officiële feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag: vrije dag volgens de meeste cao’s (1 januari)
 • Goede vrijdag: vrije dag volgens de meeste cao’s 
 • Eerste Paasdag: vrije dag volgens de meeste cao’s
 • Tweede Paasdag: vrije dag volgens de meeste cao’s 
 • Hemelvaartsdag: vrije dag volgens de meeste cao’s 
 • Eerste Pinksterdag: vrije dag volgens de meeste cao’s 
 • Tweede Pinksterdag: vrije dag volgens de meeste cao’s 
 • Eerste Kerstdag: vrije dag volgens de meeste cao’s (25 december)
 • Tweede Kerstdag: vrije dag volgens de meeste cao’s (26 december)

Je kunt je werknemers verplichten om een bepaalde (feest)dag vrij te nemen. Zo’n verplichte vrije dag valt vaak tussen een feestdag en het weekend, bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag. Er zit geen maximum aan het aantal verplichte vrije dagen dat je kunt opleggen. Voor het opleggen van een verplichte vrije dag geldt wel dat:

Staat in een toepasselijke cao dat je werknemer op een bepaalde dag verplicht vrij is, dan mag je hier niet bij personeelshandboek of arbeidscontract van afwijken.
Tip: neem altijd in je personeelshandboek op wanneer je werknemers verplicht vrij zijn.

Net als de vraag of werknemers vrij zijn op een feestdag, bepaalt de wet ook niet hoeveel loon je werknemer verdient als hij wel op een feestdag werkt. In tegenstelling tot wat veel werknemers denken, hebben ze dus geen wettelijk recht op een hoger loon voor arbeid op zo’n dag. Het is echter wel gebruikelijk dat je meer loon, bijvoorbeeld 200%, betaalt als je werknemers werken op een feestdag. Zo zorg je er namelijk voor dat je werknemers meer gemotiveerd zijn om op een feestdag te gaan werken.

Maak nu je eigen Personeelshandboek
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.