Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Ondernemer en scheiding

Bewaak de continuïteit van je onderneming

Een scheiding is voor een ondernemer vaak een ingewikkeld en langdurig proces. We geven je 9 tips om je scheiding sneller en soepeler te laten verlopen.

Ga je scheiden? Maak nu hier een ouderschapsplan!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Omdat je scheiding ingewikkelder is dan een scheiding zonder bedrijf, duurt de procedure meestal langer en is de kans op conflicten ook groter. Jullie hebben er echter allebei veel voordeel bij als jullie breuk niet uitmondt in een vechtscheiding. Als hierdoor namelijk de continuïteit van je bedrijf in gevaar komt, kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat je op een gegeven moment geen alimentatie meer kan betalen. Mediation kan helpen een vechtscheiding te voorkomen en jullie belangen dichter bij elkaar te brengen.

Bij een scheiding verdeel je niet het bedrijf zelf maar de waarde ervan. Heb je huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, dan hangt het van die afspraken af wat er met je onderneming gebeurt. Als eerste stap bij de verdeling gaan jullie dus na wat er in jullie voorwaarden daarover is bepaald. Let hierbij specifiek op een zogenaamde koude uitsluiting, waardoor jullie geen inkomen en vermogenstoename delen. Hebben jullie hiervoor gekozen, dan blijft je bedrijf bij de verdeling van jullie bezittingen buiten schot!

In veel huwelijkse en partnerschapsvoorwaarden staat een (periodiek) verrekenbeding. Na betaling van de kosten voor het huishouden delen jullie het bedrag dat je aan het einde van het jaar van je inkomen hebt overgehouden. Met een finaal verrekenbeding doe je dit op het moment dat je uit elkaar gaat, net zoals bij gemeenschap van goederen. Hebben jullie niet jaarlijks verrekend, dan moet je dat dus alsnog doen. Houd er rekening mee dat dit tot gevolg kan hebben dat je partner recht heeft op een deel van de waarde van je onderneming.

Je kunt de waarde van je onderneming verdelen als je weet hoeveel je bedrijf waard is. De vaststelling daarvan is belangrijk, omdat het de basis is voor de verdeling. Als ondernemer wil je je zaak daarom zo laag mogelijk waarderen, terwijl je partner zo hoog mogelijk wil inzetten. Omdat jullie belangen hierin tegengesteld zijn, doen jullie er goed aan om een deskundige zoals een accountant een objectieve waarde te laten bepalen.  

Jullie pensioenen worden voor de helft verdeeld, tenzij in jullie echtscheidingsconvenant, huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden andere afspraken staan. Dit kan tot financiële problemen leiden, omdat er doorgaans niet genoeg geld is om de helft van het pensioen in 1 keer over te maken naar de verzekeringsmaatschappij van je partner. Het uitgangspunt hierbij is dat je onderneming niet in gevaar mag komen. Met bijvoorbeeld een afbetaling op de lange termijn kun je hiermee rekening houden.  

Bouw je pensioen op via een verzekeraar of pensioenfonds, geef dan binnen 2 jaar je scheiding door aan de pensioenuitvoerder om te voorkomen dat het deel van je partner later niet rechtstreeks als pensioen wordt uitgekeerd.

Is je partner bij je in dienst, dan is het na een scheiding vaak lastig om te blijven samenwerken. Als werknemer geniet je partner ontslagbescherming en kan je niet zomaar van hem of haar af. Ga samen in gesprek over de onwenselijke situatie en probeer tot overeenstemming te komen over een beëindiging van het dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst is in dat geval het juiste middel.  

Als ondernemer heb je vaak geen vast inkomen, waardoor je moeilijk kunt bepalen wat je werkelijk verdient. Dat maakt de berekening van kinder- en partneralimentatie complexer. Je doet er dus verstandig aan ook hier hulp bij in te schakelen. Heb je een eenmanszaak of een samenwerkingsverband zoals een VOF, dan moet je in ieder geval uitgaan van de beschikbare winst die je maakt. Heb je een bv, dan zijn je inkomen en eventuele dividenduitkeringen het uitgangspunt. Houd er ook rekening mee dat voor het bepalen van de hoogte van de kinder- en partneralimentatie je inkomen meetelt dat je in het verleden uit je bedrijf hebt onttrokken en welk mogelijk inkomen je in de toekomst kunt onttrekken.

Houd bij het maken van financiële afspraken rekening met de fiscus. Die kan afspraken anders interpreteren, waardoor je meer belasting betaalt dan nodig is. Maak een afweging tussen wat voor jullie afzonderlijk aftrekbaar is en zorg ervoor dat je weet wat van elke afspraak het fiscale gevolg is.

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksregels en trouw je in beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor hoef je minder te verdelen. Ben je na 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan en had 1 van jullie ervoor een eigen bedrijf, dan hoeven jullie de waarde ervan bij een scheiding niet te delen. Het bedrijf valt wel in jullie gemeenschap als jullie na 1 januari zijn getrouwd en tijdens je huwelijk of partnerschap een eigen onderneming zijn begonnen of zelf voor gemeenschap van goederen hebben gekozen.

Ga je scheiden? Maak nu hier een ouderschapsplan!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.