Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Levenstestament checklist

Leg je wensen voor later vast

Met een levenstestament leg je vast wat je specifieke wensen zijn als je zelf niet meer in staat bent om bepaalde belangrijke keuzes te maken. Denk hierbij aan medische en financiële zaken. Om een goed levenstestament te maken, moet je een aantal zaken van tevoren regelen en achteraf uitvoeren. Met deze handige checklist vergeet je niets.

Maak nu een levenstestament!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Voordat je met je levenstestament aan de slag gaat, informeer je bij de personen die je als gemachtigde wil aanwijzen of ze die taak op zich willen nemen. Concreet kan het gaan om een financieel gemachtigde en een medisch gemachtigde. Beide personen moet je natuurlijk kunnen vertrouwen. Het kan gaan om een partner, familielid of goede vriend(in). Geef ook aan wat je precies van ze verwacht bij je belangenbehartiging. Leg dit vast op papier zodat voor iedereen duidelijk is wat er moet gebeuren als het zover zou komen. Dit geldt zowel voor je financiële wensen als medische wensen. 

Heb je huisdieren, dan wil je dat die ook goed verzorgd worden. Overleg dit met de persoon die dit voor je gaat doen. Vertel hem of haar hoe je wil dat ze verzorgd worden en of ze medicijnen krijgen en welke dit zijn. Leg dit ook op papier vast om misverstanden te voorkomen. 

Je kunt je gemachtigde vragen om je woning te zijner tijd te verkopen. Je gemachtigde mag wel de koopovereenkomst tekenen maar houd er rekening dat de akte moet worden gepasseerd bij de notaris. Je gemachtigde kan je daarbij niet vertegenwoordigen op basis van de machtiging in ons levenstestament. Dat kan alleen met een notariële volmacht. 

In ons levenstestament kun je een financieel gemachtigde aanwijzen. Houd hierbij rekening dat sommige banken alleen hun eigen volmacht accepteren. Dit mag als dat in hun algemene voorwaarden staat. Controleer daarom bij je bank of dit het geval is. Is dit inderdaad zo, gebruik dan ook de volmacht van je bank om je financieel gemachtigde je bankzaken te kunnen laten uitvoeren voor wanneer jij dit niet meer kan. 

Belangrijk is dat je je handtekening op je levenstestament zet. Je gemachtigden hoeven dit niet te doen. Heb je in je document medische vastgelegd, dan bespreek je deze met je huisarts. Zo weet hij of zij al wat je verwacht als je je medische wensen zelf niet meer kunt uiten. 

Voorzie je dat te zijner tijd bij je dierbaren of hulpverleners discussie kan ontstaan over je wilsbekwaamheid tijdens het opstellen van je levenstestament (dat zeggen dat je nu niet al meer 'helder' zou kunnen zijn) dan doe je er verstandig aan om bij een onafhankelijke arts (dus niet je eigen huisarts) een verklaring van wilsbewaamheid op te laten maken. Zo voorkom je dat daar op een later moment misverstanden over zouden kunnen ontstaan. 

Een levenstestament is een ander document dan een testament. De belangrijkste verschillen vind je hieronder. 

Verschillen levenstestament en testament

Maak nu een levenstestament!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.