Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Hoe verloopt een eenzijdige echtscheiding?

Regel je scheiding goed

Een eenzijdige echtscheidingsprocedure verloopt via de rechter en bestaat uit 3 fases:

  1. indiening van het echtscheidingsverzoek
  2. behandeling van het echtscheidingsverzoek
  3. uitspraak en inschrijving van de echtscheiding

Laat je je geregistreerd partnerschap ontbinden, dan doorloop je grotendeels dezelfde stappen.

Stel je eigen ouderschapsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

De eerste stap is het indienen van een verzoekschrift bij de rechter. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Je advocaat maakt het verzoekschrift op basis van je verhaal en wensen en stuurt dit naar de rechter. In het verzoekschrift staat de reden van de scheiding en welke afspraken er volgens jou gemaakt moeten worden over zaken als de gezamenlijke bezittingen, alimentatie en de minderjarige kinderen. Je vraagt de rechter om de echtscheiding uit te spreken en je andere verzoeken toe te wijzen. Voordat de rechter je verzoek in behandeling neemt, moet je een bijdrage (griffierecht) betalen. Je komt in aanmerking voor een korting op het griffierecht als je inkomen onder een bepaalde grens ligt.

Je partner is het mogelijk niet eens met je verzoeken en kan een advocaat inschakelen om een verweerschrift in te dienen. Hierin staat hoe je partner tegen je verzoeken aankijkt en de zaken geregeld wil zien. Doorgaans vindt er na het verweerschrift een rechtszitting plaats, waar de rechter jou, je partner en jullie advocaten vragen stelt over alle punten waarop jullie van mening verschillen.

Als je het niet met elkaar eens bent, kan een echtscheidingsprocedure lang duren. Denk aan maanden of zelfs jaren. Als je op bepaalde beslissingen niet zo lang kunt wachten, denk aan een omgangsregeling met de kinderen, alimentatie of gebruik van de woning, dan kun je de rechter om een voorlopige uitspraak vragen. De voorlopige uitspraak van de rechter geldt zolang de echtscheidingsprocedure loopt.

Als je samen minderjarige kinderen hebt, ben je verplicht om voor de indiening van het verzoekschrift met je partner een ouderschapsplan op te stellen, waarin alle afspraken over de kinderen staan. Denk aan de verblijfplaats, verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en alimentatie. Het ouderschapsplan dien je samen met het verzoekschrift in. Lukt het niet om samen afspraken te maken, dan kun je de rechter vragen om hierover een beslissing te nemen. Kinderen van 12 jaar of ouder worden door de rechter uitgenodigd om aan te geven hoe ze de zorgverdeling willen zien.

Zodra de rechter voldoende informatie heeft, spreekt hij de echtscheiding uit en geeft hij aan hoe alle overige zaken geregeld moeten worden. De echtscheiding is pas definitief als deze binnen 6 maanden na afloop van de termijn voor hoger beroep hoger beroep termijn (3 maanden na de uitspraak) is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand.

Een geregistreerd partnerschap lijkt veel op een huwelijk, maar je kunt het zonder de rechter beëindigen als je samen geen kinderen hebt en het verder eens bent. Heb je wel kinderen of zijn jullie het niet met elkaar eens, dien dan via een advocaat een verzoekschrift tot ontbinding in bij de rechter. De procedure verloopt dan op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Stel je eigen ouderschapsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.