Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Fiscale regels voor een bedrijf aan huis

Ken de fiscale regels voor je bedrijf aan huis

Veel ondernemers zoals ZZP’ers werken vanuit huis om zo kantoorkosten te besparen. Als ondernemer mag je de kosten voor een kantoor aan huis echter niet zomaar aftrekken voor de inkomstenbelasting. Slechts onder bepaalde voorwaarden mag dat. Zo moet je onder andere een zelfstandige werkruimte hebben. Voor een eenmanszaak of VOF gelden weer andere voorwaarden dan voor een bv. Ook gelden voor een koophuis andere regels dan bij een huurhuis. Wanneer mag je de kosten van je werkruimte aan huis aftrekken? 

Maak je overeenkomst van opdracht!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Als ondernemer mag je van de Belastingdienst de kosten voor een kantoor aan huis pas aftrekken als er sprake is van een zogenaamde fiscaal kwalificerende werkruimte. Je moet dan voldoen aan het zelfstandigheids- en inkomenscriterium:

  • zelfstandigheidscriterium: je werkruimte moet een zelfstandig deel zijn van de woning. Je werkruimte moet daarvoor een eigen ingang en sanitair hebben en in theorie apart te verhuren zijn.
  • inkomenscriterium: je moet ten minste 30% in de ruimte en voor ten minste 70% in of vanuit je werkruimte verdienen. Heb je nog een andere werkruimte, dan moet je je inkomen voor ten minste 70% in de ruimte verdienen.

Hoe je je kosten voor je kantoor aan huis kunt aftrekken, hangt af van het percentage zakelijk gebruik van die ruimte. Gebruik je je door de fiscus als zelfstandig aangemerkte werkruimte voor meer dan 90% zakelijk dan hoort deze verplicht tot het ondernemingsvermogen. Zit je onder dit percentage, maar gebruik je de werkruimte wel voor meer dan 10% zakelijk, dan kun je de ruimte aanmerken als privévermogen of ondernemingsvermogen.

Als je kwalificerende werkruimte als privévermogen wordt aangemerkt, dan geldt het volgende:

  • de kosten die je maakt voor je werkruimte zijn aftrekbaar van de winst van je onderneming, met een maximum van 4% van de waarde van de werkruimte
  • voor de bepaling van het eigenwoningforfait telt je werkruimte niet mee en het deel van de hypotheek moet worden aangegeven als bezitting en schuld in box 3
  • kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten, verzekeringen en kosten van klein onderhoud zijn ook aftrekbaar van je winst. Dit zijn kosten die normaal gesproken voor rekening komen van een huurder.

Als je werkruimte als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt, dan kun je de kosten aftrekken van de winst. Als je je hele huis inclusief werkruimte aanmerkt als ondernemingsvermogen, dan zijn alle kosten met uitzondering van de huurderslasten van het woongedeelte aftrekbaar. Voor het privégebruik geldt een bijtelling van een bepaald percentage (vaak 1,75) van de WOZ waarde van de woning exclusief werkruimte.

Bij een kwalificerende werkruimte is de hypotheekrente van het deel van de werkruimte niet aftrekbaar. De kwalificerende werkruimte wordt aangemerkt als ter beschikking gesteld vermogen (TBS-vermogen). Je mag dan een zakelijke gebruiksvergoeding voor de werkruimte als kosten bij de bv opvoeren. Deze vergoeding is voor de bv aftrekbaar en vormt voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA), na aftrek van alle zakelijke kosten, inkomen uit box 1. De kosten die je maakt voor je werkruimte zijn aftrekbaar. Is er sprake van een niet-kwalificerende werkruimte? Dan is de hypotheekrente voor de hele woning aftrekbaar. Het eigenwoningforfait wordt berekend over de hele woning inclusief de werkruimte. De bv betaalt een vergoeding (huur) voor het gebruik van de werkruimte. Deze vergoeding wordt belast als loon bij de DGA. De huur is aftrekbaar voor de bv.

Heb je een werkruimte in een huurwoning? Dan kun je een evenredig deel van de huur en de huurderslasten aftrekken als er sprake is van een kwalificerende werkruimte.

Voor de btw is het onderscheid tussen een kwalificerende en niet-kwalificerende werkruimte niet van belang. Hierbij geldt alleen of je de ruimte en de spullen hebt gebruikt voor je eigen bedrijf en of je hiermee omzet hebt behaald waarover je btw moet heffen. Is dit het geval, dan mag je de btw op energie, onderhoud en inrichting aftrekken als voorbelasting. Let wel op: je moet dit doen naar rato van zakelijk gebruik.

Wil je weten welke kosten aftrekbaar zijn, dan kun je ook gebruikmaken van de rekenhulp werkruimte in de woning van de Belastingdienst. De fiscale regels met betrekking tot een kantoor aan huis zijn erg complex. Het is daarom verstandig om je goed te laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat. Maak hiervoor gebruik van onze Vraag een advocaat dienst.

Maak je overeenkomst van opdracht!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.