Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Financieringsvormen voor ZZP’ers

Weet waar je je investering vandaan haalt

Een eigen bedrijf starten gaat vaak niet zonder de nodige investeringen. Er zijn veel manieren om je bedrijf te financieren. Zo kun je als ZZP’er geld lenen in de vorm van een persoonlijke lening, zaken leasen in plaats van kopen of een lening afsluiten via een doorlopend krediet. Maar er zijn ook alternatieve manieren, zoals via crowdfunding of een business angel. Wij leggen uit op welke manieren je de financiering voor je nieuwe bedrijf kunt regelen.

Stel je eigen ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Met crowdfunding doe je een beroep op een grote groep (kleine) investeerders. Bij crowdfunding haal je direct je financiering op bij het grote publiek. Je biedt je concept aan op een crowdfunding-platform op het internet en vermeldt het bedrag dat je nodig hebt en de termijn waarop je het nodig hebt. Iedereen kan investeren en een bedrag inleggen. Het is de bedoeling dat meerdere kleine investeerders samen geld inleggen voor je idee, project of bedrijf. De gunfactor speelt hierbij een grote rol. Er zijn platforms waarbij eerst 100% van de investering opgehaald moet zijn voordat het geld aan de aanvrager wordt verstrekt, maar ook platforms waar iedere investeerder een aandeel krijgt in je bedrijf. Crowdfunding kan op verschillende manieren:

  • donatie: je investeerder geeft geld en krijgt er niets voor terug
  • sponsoring: je investeerder krijgt een niet-financiële beloning terug, bijvoorbeeld een naamsvermelding op je website of deelname aan een bepaald evenement
  • lening: je investeerder krijgt het geleende bedrag na verloop van tijd met rente terug
  • investering: je investeerder krijgt een vergoeding die afhankelijk is van je opbrengst
  • converteerbare lening: crowdfunding in de vorm van een lening. Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om de lening om te zetten naar aandelen in je bedrijf.

Business angels zijn particuliere investeerders die een deel van hun eigen vermogen in een startende onderneming willen investeren. Business angels worden ook wel informal investors genoemd. Vaak zijn het oud-ondernemers die bereid zijn om behalve kapitaal ook kennis en expertise in te brengen. Een business angel biedt dan naast financiering ook kennis en zijn netwerk aan. Een business angel investeert zijn geld in je bedrijf in ruil voor aandelen, een achtergestelde of converteerbare lening of een combinatie hiervan. Business angels zijn voornamelijk geïnteresseerd in ondernemingen in de start- en groeifase. De investering die business angels doen is een vorm van risicokapitaal omdat vooraf niet bekend is wat het rendement zal zijn. Houd er rekening mee dat veel informal investors ook na de start graag intensief betrokken blijven bij het bedrijfsproces. Het overtuigen van een potentiële business angel doe je in veel gevallen met een pitch.

Voor starters bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Borgstelling MKB Kredieten. Via deze regeling van de overheid kun je geld lenen, ook als je onvoldoende zekerheid kunt bieden. Je vraagt het borgstellingskrediet aan bij je bank. De Nederlandse overheid staat vervolgens borg voor een deel van je lening. De looptijd is maximaal 6 jaar. De regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 werknemers, bedrijven met een jaaromzet van maximaal € 50.000.000 en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen.

Een MKB krediet is een lening tussen € 50.000 en € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Het doel van het MKB krediet is het stimuleren van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. De looptijd is 1 tot 10 jaar. Je betaalt elke maand een deel van je lening terug plus rente. Je vraagt het MKB krediet aan bij Qredits.

Als startende ondernemer kun je ook in aanmerking komen voor een microkrediet. Dit is een zakelijke lening tot € 50.000 en wordt ook wel microfinanciering genoemd. Het doel van microfinanciering is het stimuleren van de kredietverlening aan het kleinbedrijf. Startende ondernemers kunnen dan van Qredits maximaal een krediet ter hoogte van € 50.000 onder garantstelling van de overheid krijgen. Deelnemende banken zijn onder andere ABN AMRO, Rabobank, ING en Fortis. Naast het verstrekken van krediet krijg je ook coaching en advies.

Als je geld leent van of aan een vriend of familielid, spreek je van een onderhandse lening. Zorg er bij een onderhandse lening voor dat je de afspraken goed vastlegt in een contract. Let er op dat je een marktconforme rente afspreekt, anders loop je het risico dat de Belastingdienst de lening als een schenking ziet en je schenkbelasting moet betalen. Marktconform betekent dat het rentepercentage niet te veel mag afwijken van de rente die je bijvoorbeeld bij een bank betaalt.

Een meer traditionele manier voor financiering is het rekening-courant krediet. Met een rekening-courant krediet kun je geld opnemen tot een bepaald bedrag. Je spreekt met de bank af dat je tot een bepaald bedrag rood mag staan. Hoeveel je in het rood mag staan en wat de looptijd is, hangt van je bank en situatie af. Let op: je moet wel aardig wat rente betalen over het bedrag dat je rood staat.

Tot slot bestaat er nog een andere traditionele manier voor het financieren van je bedrijf: de zakelijke lening. Een zakelijke lening sluit je bij de bank af. Je leent een bedrag dat je nodig hebt voor je bedrijf en betaalt dit vervolgens gespreid terug over een vastgestelde periode verhoogd met rente. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je eerst een goed ondernemingsplan opstellen. De belangrijkste vraag voor de bank is of je in staat bent de komende jaren de rente en aflossing te betalen.

Stel je eigen ondernemingsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.