Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Beslistermijnen voor de overheid

Bewaak de termijnen

Vraag je een vergunning of uitkering aan of dien je een bezwaarschrift in tegen een beslissing van de overheid? In beide gevallen vraag je de overheid om een besluit te nemen. Daarvoor gelden termijnen. Beslist de overheid niet tijdig, dan kom je in aanmerking voor een financiële vergoeding.

Stel je eigen bezwaarschrift op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Als je de overheid vraagt om een besluit te nemen, dan moet zij dit binnen een bepaalde termijn doen. Meestal is dit 6 weken, maar er kan ook een andere termijn vastgesteld zijn of zelfs geen termijn. In dat geval geldt een redelijke termijn.

Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning of uitkering begint de termijn te lopen op het moment dat je aanvraag door de overheid is ontvangen. Maak je bezwaar tegen een besluit, dan begint de beslistermijn te lopen vanaf het moment dat de bezwaartermijn is verstreken.

Als je aanvraag of bezwaarschrift niet compleet is, schort de overheid de beslissing op. De beslistermijn staat dan even stil vanaf het moment dat je het verzoek hebt gekregen om je aanvraag aan te vullen. De termijn begint weer te lopen zodra je alle gevraagde informatie toegestuurd hebt. Neemt de overheid niet binnen de beslistermijn een beslissing, dan kan zij de termijn 1 keer verlengen (verdagen).

Als aan 3 voorwaarden is voldaan, is er sprake van niet tijdig beslissen:

  • er zijn 2 weken voorbij nadat de beslistermijn is verstreken
  • er zijn 2 weken voorbij nadat de overheid een schriftelijk bericht (ingebrekestelling) heeft ontvangen
  • er is nog geen beslissing op je aanvraag genomen

Je maakt aanspraak op een financiële vergoeding (dwangsom) door de overheid een ingebrekestelling te sturen waarin je aangeeft dat zij een beslissing had moeten nemen en dat de beslistermijn is verstreken. De overheid moet binnen 2 weken alsnog een besluit nemen of je laten weten wanneer je de beslissing kunt verwachten. Verstuur de ingebrekestelling niet te vroeg, want dan hoeft de overheid daar geen rekening mee te houden.

Neemt de overheid binnen 2 weken na je ingebrekestelling nog geen besluit en is de beslistermijn niet verlengd, dan heb je recht op een financiële vergoeding voor iedere dag dat het besluit uitblijft (met een maximum van 42 dagen). De hoogte van de financiële vergoeding is afhankelijk van de lengte van de vertraging en bedraagt:

  • € 20 per dag over de eerste 14 dagen
  • € 30 per dag over de volgende 14 dagen
  • € 40 per dag over de overige dagen

Je hebt geen recht op een financiële vergoeding als je de overheid onredelijk laat in gebreke stelt, je niet betrokken bent bij het besluit waartegen je bezwaar maakt of je bezwaar niet aan andere eisen voldoet. Zo kan het zijn dat je je bezwaarschrift niet op tijd hebt ingediend of dat een toewijzing van je bezwaarschrift in strijd is met de wet.

Naast het vragen van een financiële vergoeding, kun je direct in beroep gaan bij de rechter. Hierbij geldt ook de eis van een schriftelijke ingebrekestelling.

Stel je eigen bezwaarschrift op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.