Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Wilsverklaring opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Wilsverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

In een wilsverklaring leg je je medische wensen vast, zoals een verbod op bepaalde behandelingen (bijvoorbeeld reanimatie) of de wens om zo lang mogelijk in leven te worden gehouden. Zo weet je behandelend arts wat hij moet doen, als je zelf niet meer in staat bent om je medische belangen te behartigen. Gebruik deze wilsverklaring zodat je bent voorbereid als je geen medische beslissingen meer kunt nemen. Ben je op zoek naar wilsverklaring voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik deze wilsverklaring:

 • om je medische wensen kenbaar te maken
 • terwijl je nog wilsbekwaam bent (je bent zelf nog in staat de gevolgen van de wilsverklaring te begrijpen)

In deze wilsverklaring staat onder meer:

 • je gegevens
 • wat je medische wensen zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld wel of geen medicijnen
 • wat er moet gebeuren bij uitzichtloos lijden
 • eventueel een euthanasieverklaring
 • eventueel een behandelverbod
 • wat je onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden verstaat

In een wilsverklaring leg je schriftelijk vast welke medische behandelingen je wel of niet wilt. Een wilsverklaring overhandig je aan je behandelend arts om toe te voegen aan je medisch dossier. Zo kan je arts rekening houden met deze wensen, mocht je zelf niet meer in staat te zijn om je wil te uiten.

Je hebt een wilsverklaring nodig als je bepaalde wensen op medisch gebied hebt en het belangrijk vindt dat deze wensen worden gerespecteerd, ook als je zelf deze wensen niet meer kenbaar kunt maken. Denk aan bijvoorbeeld een passief of actief euthanasieverzoek, de wens om zo lang mogelijk in leven gehouden te worden of een behandelverbod voor bepaalde medische handelingen.

Zorg er in eerste instantie voor dat je zelf een exemplaar houdt en geef je wilsverklaring aan:

 • je huisarts
 • je behandelend artsen

Een behandelverbod houdt in dat je hebt aangegeven dat je wilt afzien van verdere behandeling. Een behandelverbod voorbeeld is het stoppen met eten en/of drinken. Andere voorbeelden zijn het niet geven van een medische behandeling of het staken van een behandeling, zodat je leven niet kunstmatig wordt verlengd.

Met een wilsverklaring leg je je medische wensen wensen vast, zoals een euthanasieverklaring en/of behandelverbod. In een medische volmacht regel je wat er met je gebeurt op medisch gebied en geef je ook je naasten toegang tot je medische dossier. Zij hebben de volmacht om namens je te procederen. In een euthanasieverklaring leg je uitsluitend vast dat je euthanasie wilt als je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt.

Verander je van mening over je medische wensen? Dan kun je je wilsverklaring aanpassen op elk moment dat je dat wilt. Licht je behandelend artsen hiervan in zodra je de wilsverklaring hebt aangepast en geef hen de nieuwe versie.

Een wilsverklaring eindigt als:

 • je overlijdt
 • je de wilsverklaring herroept

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt tussen een wilsverklaring, medische volmacht of euthanasieverklaring

Op deze wilsverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen