Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Wilsverklaring opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Wilsverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

In een wilsverklaring leg je je medische wensen vast, zoals een verbod op bepaalde behandelingen (bijvoorbeeld reanimatie) of de wens om zo lang mogelijk in leven te worden gehouden. Zo weet je behandelend arts wat hij moet doen, als je zelf niet meer in staat bent om je medische belangen te behartigen. Gebruik deze schriftelijke wilsverklaring zodat je bent voorbereid als je geen medische beslissingen meer kunt nemen. Ben je op zoek naar wilsverklaring voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik deze wilsverklaring (zonder notaris):

 • om je medische wensen in een officieel document kenbaar te maken
 • terwijl je nog wilsbekwaam bent (je bent zelf nog in staat de gevolgen van de wilsverklaring te begrijpen)
 • om in je laatste levensfase volgens je eigen wensen medisch verzorgd te worden 

In deze verklaring staat onder meer:

 • je gegevens
 • wat je medische wensen zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld wel of geen medicijnen
 • wat er moet gebeuren bij uitzichtloos lijden
 • eventueel een schriftelijk euthanasieverzoek
 • eventueel een behandelverbod
 • wat je onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden verstaat
 • ruimte voor datum en handtekening

In een wilsverklaring leg je schriftelijk in eigen woorden vast welke medische zorg en behandelingen je wel of niet wilt. Er zijn daarom verschillende soorten wilsverklaringen. De verklaring overhandig je aan je behandelend arts om toe te voegen aan je medisch dossier. Zo kan je arts rekening houden met deze wensen, mocht je zelf niet meer in staat te zijn om je wil te uiten (niet meer wilsbekwaam).

Je hebt een wilsverklaring nodig als je bepaalde wensen op medisch gebied hebt en het belangrijk vindt dat deze wensen worden gerespecteerd, ook als je zelf deze wensen niet meer kenbaar kunt maken. Denk aan bijvoorbeeld een passief of actief euthanasieverzoek, de wens om zo lang mogelijk in leven gehouden te worden of een behandelverbod voor bepaalde medische handelingen. Een notaris is voor het opstellen niet verplicht. 

Zorg er in eerste instantie voor dat je zelf een exemplaar houdt en ga om misverstanden te voorkomen in gesprek erover met: 

 • je huisarts
 • je behandelend artsen
 • je specialist ouderengeneeskunde

Een behandelverbod houdt in dat je hebt aangegeven dat het je wens is dat je afziet van verdere behandeling. Een aantal voorbeelden zijn: het niet geven van een medische behandeling, stoppen met eten en/of drinken, dat er geen reanimatie plaatsvindt of het staken van een behandeling, zodat je leven niet kunstmatig wordt verlengd.

Met een wilsverklaring leg je vast welke medische beslissingen genomen moet worden als je dat niet meer kunt beslissen, zoals een euthanasieverklaring en/of behandelverbod. In een medische volmacht regel je wat er met je gebeurt op medisch gebied en geef je ook je naasten toegang tot je medisch dossier. Zij hebben de volmacht om namens je te procederen. In een schriftelijk euthanasieverzoek leg je uitsluitend vast dat je euthanasie wilt als je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt.

Verander je van mening over je medische wensen of toegang tot je medisch dossier? Dan kun je je wilsverklaring aanpassen op elk moment dat je dat wilt. Licht je behandelend artsen hiervan in zodra je de wilsverklaring hebt aangepast en geef hen de nieuwe versie. Vergeet niet een handtekening op de verklaring te zetten. 

Een wilsverklaring eindigt:

 • bij overlijden
 • wanneer je de verklaring herroept

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt tussen een wilsverklaring, medische volmacht of euthanasieverklaring

Op deze wilsverklaring is Nederlands recht van toepassing.