Gratis  Wilsverklaring opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Wilsverklaring

In een wilsverklaring leg je je medische wensen vast, zoals een verbod op bepaalde behandelingen (bijvoorbeeld reanimatie) of de wens om zo lang mogelijk in leven te worden gehouden. Zo weten je behandelend artsen wat ze moeten doen, als je zelf niet meer in staat bent om je medische belangen te behartigen. Gebruik deze wilsverklaring zodat je bent voorbereid als je geen medische beslissingen meer kunt nemen.

Gebruik deze wilsverklaring:

 • om je medische wensen kenbaar te maken
 • terwijl je nog wilsbekwaam bent (je bent zelf nog in staat de gevolgen van de wilsverklaring te begrijpen)

In deze wilsverklaring staat onder meer:

 • je gegevens
 • wat je medische wensen zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld wel of geen medicijnen
 • wat er moet gebeuren bij uitzichtloos lijden
 • eventueel een euthanasieverklaring
 • eventueel een behandelverbod
 • wat je onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden verstaat

In een wilsverklaring leg je schriftelijk vast welke medische behandelingen je wel of niet wilt. Een wilsverklaring overhandig je aan je behandelend arts om toe te voegen aan je medisch dossier. Zo kan je arts rekening houden met deze wensen, mocht je zelf niet meer in staat te zijn om je wil te uiten.

Je hebt een wilsverklaring nodig als je bepaalde wensen op medisch gebied hebt en het belangrijk vindt dat deze wensen worden gerespecteerd, ook als je zelf deze wensen niet meer kenbaar kunt maken. Denk aan bijvoorbeeld een passief of actief euthanasieverzoek, de wens om zo lang mogelijk in leven gehouden te worden of een behandelverbod voor bepaalde medische handelingen.

Zorg er in eerste instantie voor dat je zelf een exemplaar houdt en geef je wilsverklaring aan:

 • je huisarts
 • je behandelend artsen

Bij een behandelverbod wordt afgezien van verdere behandeling. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het niet geven van een medische behandeling
 • het staken van een behandeling, zodat je leven niet kunstmatig wordt verlengd
 • het stoppen met eten en/of drinken

Met een wilsverklaring leg je je medische wensen wensen vast, zoals een euthanasieverklaring en/of behandelverbod. In een medische volmacht regel je wat er met je gebeurt op medisch gebied en geef je ook je naasten toegang tot je medische dossier. Zij hebben de volmacht om namens je te procederen. In een euthanasieverklaring leg je uitsluitend vast dat je euthanasie wilt als je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt.

Verander je van mening over je medische wensen? Dan kun je je wilsverklaring aanpassen op elk moment dat je dat wilt. Licht je behandelend artsen hiervan in zodra je de wilsverklaring hebt aangepast en geef hen de nieuwe versie.

Een wilsverklaring eindigt als:

 • je overlijdt
 • je de wilsverklaring herroept

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt tussen een wilsverklaring, medische volmacht of euthanasieverklaring

Op deze wilsverklaring is Nederlands recht van toepassing.