Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Voorlopige afspraken (bij echtscheiding) opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Voorlopige afspraken (bij echtscheiding)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als jij en je partner gaan scheiden, komt er een heleboel op je af. Definitieve afspraken over wie het huis houdt en hoe vaak de kinderen bij welke ouder blijven, nemen tijd. Het is daarom belangrijk als jullie uit elkaar gaan om zo snel mogelijk tijdelijke afspraken te maken en deze goed vast te leggen. Dat geeft rust voor jullie allebei. Met deze voorlopige afspraken leg je je tijdelijke afspraken goed en duidelijk vast.

Je gebruikt deze voorlopige afspraken als:

 • je gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap wilt ontbinden en je nog geen definitieve afspraken hebt kunnen maken rondom de afwikkeling daarvan

In dit voorlopige echtscheidingsconvenant staat onder meer:

 • wie er tijdelijk in jullie gemeenschappelijke woning blijft wonen

 • bij wie eventuele minderjarige kinderen het hoofdverblijf hebben

 • wanneer de kinderen bij wie verblijven

 • wie wat betaalt aan de andere ex-partner

 • wie wat voor de kinderen betaalt

 • eventuele afspraken over het gebruik van bepaalde goederen, zoals de auto

Voorlopige afspraken, een voorlopig convenant of voorlopig echtscheidingsconvenant is een overeenkomst waarin je tijdelijke afspraken vastlegt als je uit elkaar gaat. Het gaat dan om bijvoorbeeld financiële afspraken, wie (tijdelijk) in de gemeenschappelijke woning mag blijven en hoe jullie de zorg voor jullie kinderen verdelen. Het is minder uitgebreid dan een definitief echtscheidingsconvenant en geldt totdat jullie er definitief uit zijn.

Je hebt een tijdelijk convenant nodig als je nog geen definitieve afspraken rondom je scheiding of ontbinding van jullie geregistreerd partnerschap met elkaar hebt gemaakt. Het is verstandig om nadat jullie besloten hebben om uit elkaar te gaan, zo snel mogelijk een tijdelijk convenant op te stellen omdat dit voor jullie allebei duidelijkheid geeft. Zo kun je je allebei richten op het afwikkelen van de echtscheiding.

Al heb je besloten om uit elkaar te gaan, dat ben je nog steeds verplicht elkaar te onderhouden, zelfs als een van jullie een nieuwe partner heeft. Houd er rekening mee dat je - zeker totdat de scheiding rond is - allebei recht hebt op ongeveer de helft van jullie totale netto inkomen. Degene met het meeste inkomen moet daarom aan de ex-partner met het minste inkomen een bijdrage in het levensonderhoud betalen. Als je ex-partner degene is met het meeste inkomen en je vindt dat hij je onvoldoende betaalt, kun je een voorlopige voorziening vragen. De rechter zal dan zorgen dat je ongeveer de helft van het aangetoonde totale netto inkomen krijgt.

Als je tijdelijke afspraken opstelt, moet je letten op de volgende zaken:

 • je kind heeft altijd 1 hoofdverblijf, ook als je co-ouderschap afspreekt

 • de ouder bij wie het kind staat ingeschreven ontvangt de kinderbijslag

 • zorg dat je weet waar je recht op hebt bij een echtscheiding voordat je akkoord gaat met de voorstellen van je ex-partner

 • Jullie zitten beiden (tijdelijk) vast aan de afspraken die je maakt, denk dus goed van tevoren na over wat je afspreekt

 • wees duidelijk, dat voorkomt problemen achteraf

Als je ex-partner niet wil meewerken aan het maken van voorlopige afspraken, kun je altijd naar de rechter stappen voor een zogenaamde voorlopige voorziening.

Het is belangrijk dat je kinderen er niet teveel op achteruitgaan. Reken daarom uit hoeveel ze maandelijks ongeveer nodig hebben aan de hand van je bankafschriften. Vergeet ook niet jaarlijks terugkerende bedragen mee te nemen, zoals schoolgeld en contributies voor (sport)verenigingen. Je kunt ervoor kiezen dat de ene ouder maandelijks een bijdrage betaalt aan de ouder waar de kinderen het meest verblijven en/of dat ieder bepaalde vaste lasten op zich neemt, afhankelijk van ieders inkomen.

Als je ex-partner zijn afspraken niet nakomt, zul je naar de rechter moeten stappen. De rechter kan hem dan dwingen om zijn verplichtingen na te komen. Stuur je ex-partner eerst een aangetekende brief waarin je hem vraagt om zijn afspraken alsnog op korte termijn na te komen, voordat je naar de rechter gaat.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je er niet samen uitkomt om de voorlopige afspraken rond te krijgen

 • een van jullie de afspraken uit het tijdelijke echtscheidingsconvenant niet nakomt

Synoniemen Voorlopige afspraken (bij echtscheiding)

voorlopig convenant, voorlopig echtscheidingsconvenant, voorlopig scheidingsconvenant.