Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Voorlopig koopcontract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Voorlopig koopcontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je een huis, appartement of bedrijfsruimte koopt of verkoopt, ben je wettelijk verplicht de koop schriftelijk vast te leggen. Doe je dit niet, dan is er geen koopovereenkomst gesloten. Met dit voorlopig koopcontract heb je geen makelaar nodig en kun je bovendien zelf eenvoudig alle noodzakelijke bepalingen opnemen, zoals ontbindende voorwaarden.

Door duidelijke afspraken te maken over de voorwaarden van de koop en eigenschappen van het pand kun je bovendien problemen in de toekomst voorkomen.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model voorlopig koopcontract, wat je moet opnemen in de koopovereenkomst en hoe je je belangen en je eigendommen kunt beschermen in deze handige gids voor particulieren en ondernemers.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een voorlopig koopcontract?
 2. Heb ik een voorlopig koopcontract nodig?
 3. Wanneer kan ik dit voorlopig koopcontract niet gebruiken?
 4. Welke informatie staat in een voorlopig koopcontract?
 5. Hoe stel ik een voorlopig koopcontract op met Rocket Lawyer?
 6. Wat moet ik weten voordat ik een voorlopig koopcontract maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een voorlopig koopcontract?
 8. Veelgestelde vragen over voorlopig koopcontracten
 9. Vragen over voorlopige koopcontracten van Rocket Lawyer
 10. Juridische woordenlijst

Een voorlopig koopcontract is een koopovereenkomst waarin de afspraken tussen een koper en verkoper van onroerend goed als een woning, appartement of bedrijfsruimte worden vastgelegd. Het koopcontract vormt de basis voor de overdracht van het eigendom van het onroerend goed.

Vergeet je iets in het voorlopig koopcontract op te nemen of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat grote gevolgen hebben. De term voorlopig is in dat opzicht een beetje misleidend. Eenmaal getekend, kun je er slechts onder bepaalde voorwaarden onderuit.

Een voorlopig koopcontract wordt ook wel genoemd: koopovereenkomst woning, voorlopige koopovereenkomst. Voor de (ver)koop van een voertuig, gebruik je het koopcontract auto. Wil je andere goederen (ver)kopen, gebruik dan de koopovereenkomst goederen

Als je onroerend goed koopt of verkoopt, ben je verplicht de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een voorlopig koopcontract. Een mondelinge overeenkomst is in dit geval niet geldig. Bovendien gebruikt de notaris het voorlopig koopcontract om de zogenaamde akte van levering op te maken en vraagt de bank om het contract voor de hypotheek van de koper.

Een voorlopig koopcontract opstellen hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze koopcontract generator je eigen op maat gemaakte voorlopige koopovereenkomst. Op zoek naar een voorbeeld voorlopig koopcontract of model koopovereenkomst appartement? Klik op 'Stel je document op' en bekijk het voorlopig koopcontract voorbeeld.

Dit voorlopig koopcontract is een zogenaamde onderhandse koopovereenkomst. Deze is rechtsgeldig zodra je het contract hebt uitgeprint en de handtekeningen van de verkoper en koper op het contract staan.

Je kunt dit voorlopig koopcontract gebruiken voor de koop en verkoop van onroerend goed zoals een woning, appartement of bedrijfsruimte.

Deze koopovereenkomst is dus niet geschikt voor:

 • roerende goederen (producten, voertuigen, machines, etc.)
 • grond, bouwgrond of kavel

Let op: nadat de koper en verkoper samen dit voorlopig koopcontract hebben ondertekend, vindt de daadwerkelijke eigendomsoverdracht plaats bij de notaris.

Een voorlopig koopcontract moet elk aspect van de rechten en plichten van de koper en verkoper van het onroerend goed bevatten. De volgende onderwerpen over de relatie tussen de twee partijen zijn doorgaans in een voorlopig koopcontract opgenomen:

 • een beschrijving van het onroerend goed
 • het adres van het pand
 • de kadastrale gegevens van het pand
 • de koopsom
 • de mogelijkheid tot een bedenktijd
 • de datum van de eigendomsoverdracht
 • een boeteclausule van 10%
 • een bankgarantie of waarborgsom
 • eventuele ontbindende voorwaarden
 • eventueel een ouderdomsclausule
 • eventueel een asbestclausule
 • de gegevens van de koper
 • de gegevens van de verkoper
 • of de (ver)koper een ondernemer is
 • of er losse zaken worden meeverkocht
 • of de losse zaken in de (ver)koopprijs zijn inbegrepen
 • of er recht van erfpacht rust op de grond behorende bij het pand
 • of er recht van opstal rust op de grond behorende bij het pand
 • of eventuele rechten van overpad of opstal zijn afgekocht of vooruitbetaald
 • of het pand als monument te boek staat
 • of er asbest in het pand verwerkt zit
 • of de bodem of het grondwater verontreinigd is
 • of er een (olie)tank in de grond zit
 • of er huurders in het pand zitten
 • wanneer de verkoper het eigendom heeft gekregen
 • de datum van de splitsingsakte
 • de afmetingen van het pand

Het is eenvoudig om online een gratis voorlopig koopcontract op te stellen. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De voorlopig koopcontract generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte koopovereenkomst. Nadat je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je voorlopig koopcontract is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je koopovereenkomst opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je voorlopig koopcontract, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je overeenkomst kopiëren en bewerken. Je kunt je koopcontract ook downloaden in pdf- of Word-formaat en op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een voorlopig koopcontract moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Ga je een voorlopig koopcontract opstellen, dan helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • wanneer vindt de levering van het pand plaats?
 • wat de (ver)koopprijs van het pand?
 • is de koper of verkoper een ondernemer?
 • neemt de koper een ontbindende voorwaarde zoals een voorbehoud van financiering op?
 • indien er een ontbindende voorwaarde is, tot wanneer geldt die voorwaarde dan?
 • worden er nog losse zaken meeverkocht?
 • zo ja, is de prijs hiervan inbegrepen in de (ver)koopprijs?
 • rust er erfpacht op de grond?
 • is het recht van erfpacht afgekocht of vooruitbetaald?
 • zo nee, hoeveel en hoelang moet de koper hiervoor betalen?
 • rust er een recht van opstal op de grond behorende bij het pand?
 • is het pand een monument?
 • is er asbest verwekt in het pand?
 • wil je een asbestclausule opnemen?
 • is de grond of het grondwater verontreinigd?
 • zit er een (olie)tank in de grond?
 • wil je een ouderdomsclausule opnemen?
 • zitten er momenteel huurders in de koopwoning?
 • wanneer is de verkoper eigenaar geworden van het pand?
 • wat is de datum van de splitsingsakte?
 • wat zijn de kadastrale gegevens van het pand?
 • wat is het adres van het pand?
 • wat zijn de afmetingen van het pand?

Nadat je je voorlopig koopcontract hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgesteld voorlopig koopcontract bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moeten jullie er in dit geval voor zorgen dat jullie voorlopig koopcontract wordt uitgeprint en dat jullie allebei je handtekening onder het contract zetten.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde voorlopig koopcontract of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je voorlopig koopcontract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Eigendomsoverdracht bij de notaris
Is het voorlopig koopcontract getekend, de bedenktijd voorbij en de ontbindende voorwaarden niet nodig gebleken, dan is het pand nog niet het eigendom van de koper. Als laatste stap moet het pand namelijk nog officieel worden overgedragen. Deze eigendomsoverdracht vindt plaats bij de notaris.

Maak meer documenten voor particulieren:
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor particulieren, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over het voorlopig koopcontract. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Nee, de koper wordt pas eigenaar op het moment dat de akte van levering door de notaris is ondertekend en is ingeschreven in het Kadaster. De akte van levering is een document waarin de notaris afspraken over de verkoop opneemt. De notaris neemt de afspraken over uit het voorlopig koopcontract.

Als verkoper moet je op de volgende zaken letten als je onroerend goed verkoopt:

 • zorg dat je alle bekende gebreken aan het onroerend goed meedeelt aan de koper, anders riskeer je een schadevergoeding

 • als je een woning van meer dan 50 jaar oud verkoopt, is het verstandig een zogenaamde ouderdomsclausule op te nemen

 • als je een woning verkoopt die tussen 1940 en 1980 is gebouwd, is het verstandig om een asbestclausule op te nemen

 • zorg dat je echtgenoot of geregistreerd partner meetekent

Als je onroerend goed koopt, is het belangrijk om op de volgende zaken te letten:

 • als er erfpacht of recht van opstal op het onroerend goed rust, dan kan dat een hoop extra vaste lasten met zich meebrengen
 • als er publiekrechtelijke beperkingen op het onroerend goed rusten, kan dat aanzienlijke beperkingen in het gebruik opleveren
 • als er privaatrechtelijke beperkingen op het onroerend goed rusten zoals een recht van overpad, kan dit ook beperkingen in het gebruik opleveren
 • je hebt als koper een onderzoeksplicht: vraag daarom naar gebreken en onderzoek of er bijvoorbeeld een olietank onder de grond zit en of asbest in het onroerend goed is verwerkt
 • probeer om voorbehouden, zoals een voorbehoud van financiering of bouwtechnische keuring, op te nemen
 • zorg dat je echtgenoot of geregistreerd partner meetekent

Recht van erfpacht of van opstal betekent dat de koper geen eigenaar van de grond wordt, maar aan de eigenaar voor het gebruik van de grond een soort huur betaalt. Dit heet canon of retributie. Dit recht kan eeuwigdurend, voortdurend of tijdelijk zijn gegeven. Als het eeuwigdurend is, krijgt de eigenaar de grond nooit terug. Wanneer een tijdelijk recht van erfpacht of opstalrecht verloopt, krijgt de eigenaar de grond weer terug tenzij hij een nieuw recht van erfpacht of opstal overeenkomt.

Publiekrechtelijke beperkingen zijn voorwaarden die de overheid heeft opgelegd ten aanzien van het onroerend goed. Zo kan het zijn dat je woning als monument is verklaard, in een beschermd gebied ligt of als bestemming een dienstwoning heeft. Controleer goed of er publiekrechtelijke beperkingen op rusten en wat de mogelijke gevolgen ervan zijn. Zo mag je niet zomaar verbouwen als je woning in een beschermd gebied ligt of een monument is.

Privaatrechtelijke beperkingen zijn afspraken die een vorige eigenaar heeft gemaakt met zijn buren. Zo kan het zijn dat je buurman het recht heeft om over jouw terrein te rijden om bij zijn huis te komen, of dat zijn regenwater op jouw grond mag worden geloosd. Deze afspraken staan meestal in een notariële akte vermeld. Maar als een buurman al meer dan 20 jaar gebruikmaakt van een dergelijk recht en dat kan aantonen, dan kun je je daar als koper niet meer tegen verzetten. Onderzoek daarom als koper goed of er privaatrechtelijke beperkingen gelden.

Informeer als koper eerst bij de verkoper of er beperkingen rusten op de grond behorende bij het onroerend goed. Het is verstandig om dan meteen ook het eigendomsbewijs van de verkoper (de leveringsakte) te vragen. Bij het Kadaster kun je een Kadastraal bericht eigendom opvragen.

In het voorlopig koopcontract wordt vaak een voorbehoud van financiering opgenomen. Dit betekent dat de verkoop alleen doorgaat als de koper een hypotheek krijgt om de koopsom te betalen. Hiervoor is hij afhankelijk van de hypotheekverstrekker. Krijgt de koper geen lening, dan kan hij op basis van dit voorbehoud van de koop afzien.

Nee, alleen de koper kan volgens de wet een beroep doen op de wettelijke bedenktijd. De koper is wel verplicht om de ontbindingsverklaring binnen de wettelijke bedenktijd aan de verkoper te geven.

De kosten koper (k.k.) zijn de extra kosten die de koper betaalt bij de aankoop van een woning. Hieronder vallen in ieder geval de overdrachtsbelasting en kosten van de hypotheek- en transportakte. Daarnaast spelen de volgende kosten een rol:

 • makelaarskosten voor de begeleiding bij het kopen van een huis (courtage)
 • bankgarantie: een bankgarantie houdt in dat de bank verklaart dat zij garant staat voor de waarborgsom als jij dit bedrag niet kunt betalen.
 • taxatiekosten
 • advies- en bemiddelingskosten voor het hypotheekadvies en het afsluiten van de hypotheek en bijbehorende verzekeringen

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning meteen aan de koper als hij de vraagprijs biedt. De hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging voor het doen van een bod. De verkoper kan zelf beslissen of hij het gedane bod accepteert.

Ja, jullie beide zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de biedingen. Wanneer de verkoper besluit de prijs te verhogen dan is het voor de koper niet meer mogelijk het eerdere lagere bod van de verkoper te accepteren. Zodra een nieuwe prijs is bepaald, geldt dat bedrag als richtlijn voor de biedingen. Alle andere bedragen en biedingen komen op dat moment te vervallen. 

Met een bouwkundige keuring komt de koper meer te weten over de bouwkundige staat van het pand. Het gaat om een visuele inspectie waaruit blijkt wat de kosten zijn van noodzakelijke werkzaamheden. In de koopovereenkomst staat dan het maximale bedrag van deze werkzaamheden. Blijken deze kosten hoger te zijn, dan mag de koper de koopovereenkomst ontbinden. De termijn voor het voorbehoud van de bouwkundige keuring is vaak korter dan de termijn voor het voorbehoud van financiering. De koper kan natuurlijk ook een bouwkundige keuring voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst uitvoeren. 

Met behulp van een waarborgsom is er meer zekerheid dat de koop doorgaat. De waarborgsom van 10% is gelijk aan de boete die de koper krijgt als hij de koop nog niet heeft doorgezet. Als dit bedrag al bij de notaris aanwezig is, hoeft de verkoper daar niet achteraan te rennen. Niet iedereen heeft voldoende geld om de waarborgsom aan de notaris te kunnen betalen. Daarom bestaat de bankgarantie. Een bankgarantie is een verklaring van de bank waarin staat dat dat zij garant staat voor de waarborgsom als de koper dit bedrag niet kan betalen. De bank zet dit bedrag om in een lening die in termijnen afbetaald moet worden.

Verborgen gebreken zijn ernstige gebreken aan een pand die pas aan het licht komen nadat de koper het pand in eigendom heeft verkregen. Een gebrek is ernstig wanneer het een normaal gebruik van het pand in de weg staat, zoals een rotte dakconstructie of fundering aangetast door houtrot. De verkoper is aansprakelijk als het gebrek al voor de overdracht aanwezig was, ook al was hij niet ervan op de hoogte. Na constatering van een verborgen gebrek stuur je als koper een brief verborgen gebreken aan de verkoper.

Om verborgen gebreken na de eigendomsoverdracht zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de verkoper een inlichtingenplicht en de koper een onderzoeksplicht. De verkoper moet de koper dus informeren over gebreken waar hij kennis van heeft. Omdat de verkoper niet per se van alle gebreken op de hoogte kan zijn, heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Hieraan kan bijvoorbeeld met een bouwtechnische keuring aan worden voldaan.

Degene die de kosten van de eigendomsoverdracht betaalt, bepaalt ook welke notaris de akte van levering opstelt. De notaris komt pas in beeld nadat je voorlopig koopcontract in opgesteld en getekend. 

Een intentieverklaring is een schriftelijke verklaring waarin de koper en verkoper van een woning, appartement of bedrijfsruimte afspraken vastleggen over de voorgenomen (ver)koop. Normaal gesproken gaat de verkoper na het sluiten ervan niet verder onderhandelen met andere partijen. Let op: beide partijen kunnen met deze verklaring niet de gehele (ver)koop en levering van het onroerend goed afdwingen.

Ja, in je voorlopig koopcontract mag je afwijken van de wettelijke bedenktermijn. Je kunt dus samen afspreken dat de bedenktermijn langer is dan 3 dagen.

In een voorlopig koopcontract kunnen verschillende ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Als koper heb je na ondertekening van het koopcontract weliswaar een wettelijke bedenktijd van 3 dagen, maar dat is vaak niet genoeg om bepaalde zaken rond te krijgen. Dit kun je als ontbindende voorwaarde opnemen in het voorlopig koopcontract. Doet de situatie zich voor waarop de ontbindende voorwaarde ziet, dan kun je als koper op basis daarvan het voorlopig koopcontract ontbinden.

In een voorlopig koopcontract kun je de volgende ontbindende voorwaarden aantreffen:

 • een voorbehoud van financiering
 • een voorwaarde van een bouwtechnische keuring
 • een voorwaarde van bodem- en grondwateronderzoek
 • een voorwaarde van verkoop eigen woning
 • een voorwaarde van het verkrijgen van een vergunning
 • een voorwaarde van het verkrijgen van een recht van opstal
 • een voorwaarde van het verkrijgen van een recht van overpad

Nee, als de verkoper de onderhandelingen over de koopovereenkomst afbreekt dan heeft de aspirant koper geen recht op een schadevergoeding.

Als er asbest is verwerkt, dan kan het gevaarlijk zijn als er asbestvezels vrijkomen. Asbestdaken moeten voor 2024 worden verwijderd. Het verwijderen moet vanwege het grote gezondheidsgevaar door een gecertificeerd bedrijf gebeuren

De notaris ontvangt de koopsom van de koper en betaalt daarmee eerst de bank of andere financiële instelling waar de verkoper een hypotheek heeft afgesloten. Het bedrag dat overblijft, maakt de notaris aan de verkoper over. Meestal gebeurt dit een paar dagen na de overdracht van het onroerend goed.

Ja, de verkoper is wettelijk verplicht de koper een energielabel te overhandigen voordat de eigendomsoverdracht bij de notaris plaatsvindt, tenzij het onroerend goed minder dan 10 jaar oud is en is gebouwd volgens de geldende energienormen. 

Het energielabel voor woningen geeft met klassen en kleuren een indicatie hoe energiezuinig een woning is. Sinds 2015 wordt er toegezien op de naleving van het hebben van o.a. een energielabel bij de eigendomsoverdracht. Bij het leveren van een woning zonder een definitief energielabel kan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een sanctie aan de verkoper worden opgelegd.

Als de koper een particulier is, dan heeft hij na ondertekening van het contract 3 dagen de tijd om van de koop af te zien. Is de koper een bedrijf, dan mag een bedenktijd van 3 dagen overeen gekomen worden. Ziet de koper in die periode af van de koop, dan gaat de koop definitief niet door.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer voorlopig koopcontract die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je voorlopig koopcontract te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je voorlopig koopcontract handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt aanpassen en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Nee, werknemers van Rocket Lawyer hebben geen toegang tot je opgestelde voorlopig koopcontract en kunnen geen documenten of opgegeven antwoorden inzien.

Zowel je document als alle bijbehorende informatie en gegeven antwoorden worden veilig afgeschermd. Niemand behalve jij kan je voorlopig koopcontract of ingevoerde informatie bekijken.

Ja, je voorlopig koopcontract is rechtsgeldig zodra:

 • je alle vragen van het bijbehorende interview hebt beantwoord
 • je het voorlopig koopcontract hebt uitgeprint
 • jullie allebei je handtekening onder het contract hebben gezet

Asbestclausule
Een asbestclausule is een clausule in een voorlopig koopcontract die de verkoper van een pand behoedt tegen eventuele aansprakelijkheid of kosten indien er asbest in de pand wordt aangetroffen.

Bedenktijd
De particuliere koper van een pand heeft na ondertekening van de koopovereenkomst een wettelijke bedenktermijn van 3 dagen waarbinnen bij de koop ongedaan kan maken.

Boeteclausule
Een boeteclausule is een clausule in een voorlopig koopcontract waarin het bedrag wordt vermeld dat betaald moet worden door de partij die zich niet aan de voorwaarden van het contract houdt.

Bouwkundige keuring
Een bouwkundige of bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaand pand. Door deze keuring krijg de koper op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van het pand en inzage in de kosten om het in goede staat te brengen.

Canon (retributie)
Recht van erfpacht of van opstal betekent dat de koper geen eigenaar van de grond wordt, maar aan de eigenaar voor het gebruik van de grond een soort huur betaalt. Dit heet canon of retributie.

Courtage
Courtage is een vergoeding die de makelaar ontvangt voor zijn geleverde diensten bij de (ver)koop van een pand.

Depotrente
Depotrente is rente die je ontvangt van de bank die bedoeld is om de kosten van een nieuwbouwwoning te financieren.

Erfpacht
Recht van erfpacht houdt in dat je het recht hebt om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander.

Funda
Funda is een website van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en uitgeverij Wegener. Op Funda staat het woningaanbod van NVM-makelaars en niet NVM-makelaars.

Hypotheekakte
De hypotheekakte is een document waarin de afspraken tussen de hypotheeknemer en de hypotheekgever staan beschreven.

Informatieplicht (inlichtingenplicht/meldingsplicht)
De informatieplicht is de plicht van de verkoper van een pand om de koper in te lichten over de gebreken van het pand waar de verkoper kennis van heeft.

Inschrijvingsprocedure (kopen op inschrijving)
Als er erg veel belangstellenden voor een pand zijn die de vraagprijs bieden of benaderen, dan kan de uiteindelijke koper met een biedingsprocedure worden geselecteerd. Zo krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen.

Kadaster
Het Kadaster is een register van de overheid waarin onroerende zaken zoals grond, bijbehorende gebouwen en daarop gevestigde rechten worden vastgelegd. Wil je informatie hebben over je percelen, grond of gebouwen en huizen, dan kun je bij het Kadaster terecht.

Koopakte
Een koopakte is een schriftelijk koopcontract tussen de koper en verkoper waarin alle mondelinge overeenkomsten afspraken worden vastgelegd.

Koopsom
Een koopsom is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen om eigenaar te worden van het pand.

Kosten koper (k.k.)
De kosten koper zijn de bijkomende kosten die de koper maakt bij de aankoop van onroerend goed zoals een woning. Hieronder vallen in ieder geval de overdrachtsbelasting en kosten voor de hypotheek- en transportakte. 

Leveringsakte
Een leveringsakte is een akte waarmee de woning officieel aan de koper wordt overgedragen en op zijn naam komt te staan. Deze overdracht vindt plaats bij de notaris.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De Nationale Hypotheek Garantie is een borgstelling. De NHG verstrekt de borgstelling aan de geldverstrekker van de koper. De borgstelling ziet toe op zijn betalingsverplichtingen (rente en aflossing) aan zijn geldverstrekker.

Onderzoeksplicht
De onderzoeksplicht is de plicht van de koper van en onroerend goed om het pand op gebreken te onderzoeken, eventueel door middel van een bouwkundige keuring. Doet een koper dat niet, dan wordt het later problematisch om zich te beroepen op de plicht van de verkoper deze gebreken te herstellen.

Ontbindende voorwaarde
Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde in een voorlopig koopcontract. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de koopovereenkomst ongedaan worden gemaakt.

Ouderdomsclausule
De ouderdomsclausule is een clausule in een voorlopig koopcontract waaruit blijkt dat de koper aan een oudere woning niet dezelfde eisen mag stellen als een nieuwe woning.

Recht van gunning
Als de verkoper het recht van gunning heeft dan mag hij zelf bepalen of de combinatie van prijs en eventuele ontbindende voorwaarden voldoende zijn om aan een bepaalde partij in de bieding te verkopen.

Taxatierapport
Een taxatierapport is een document waarin een taxateur de waarde van een pand vaststelt.

Verborgen gebreken
Een verborgen gebrek is een gebrek aan een pand dat voor de koop nog niet aan de koper bekend was. Indien het een ernstig gebrek betreft, kan de verkoper hiervoor aansprakelijk zijn als hij niet aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan.

Vrij op naam (v.o.n.)
Vrij op naam wil zeggen dat de kosten voor het overdragen van het pand voor rekening van de verkoper komen.

Vrije verkoopwaarde
De vrije verkoopwaarde is de waarde in het normale handelsverkeer wanneer een pand niet verhuurd is en leeg door de verkoper ter beschikking wordt gesteld.