Gratis Voorlopig koopcontract

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Binnenkort beschikbaar

Overzicht van het Voorlopig koopcontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Ga je je woning verkopen, dan ben je verplicht om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen in een voorlopig koopcontract. De bank en de notaris gebruiken het contract om de verkoop definitief te maken en je hebt iets om op terug te vallen als de koper na de verkoop bijvoorbeeld gebreken aan de woning constateert. In dit voorlopig koopcontract staan de belangrijkste afspraken, zoals de betaling van de koopsom, leveringsdatum, verdeling van de kosten en aansprakelijkheid bij verborgen gebreken.

Gebruik dit voorlopig koopcontract om:

 • een woning of een appartement te verkopen

In dit voorlopig koopcontract staat onder meer:

 • de gegevens van de koper en de verkoper
 • een omschrijving van de woning
 • de koopsom
 • de bedenktijd
 • de datum van de eigendomsoverdracht
 • de notaris waar de eigendomsoverdracht plaatsvindt
 • een bankgarantie of waarborgsom
 • een ontbindende voorwaarde
 • een verdeling van kosten

Een voorlopig koopcontract is een overeenkomst waarin de afspraken tussen een koper en een verkoper van een woning worden vastgelegd.

Als je een woning verkoopt, ben je verplicht de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een voorlopig koopcontract. Een mondelinge overeenkomst is in dit geval niet geldig. Bovendien gebruikt de notaris het voorlopig koopcontract om de zogenaamde akte van levering op te maken en vraagt de bank om het contract voor de hypotheek van de koper.

De koper wordt pas eigenaar van de woning op het moment dat de akte van levering door de notaris is ondertekend en is ingeschreven in het Kadaster. De akte van levering is een document waarin de notaris afspraken over de verkoop van de woning opneemt. De notaris neemt de afspraken over uit het voorlopig koopcontract. Stuur het voorlopig koopcontract daarom na ondertekening naar de notaris.

De notaris krijgt de koopsom van de koper en betaalt daarmee eerst de bank of een andere instantie waarbij je een hypotheek hebt afgesloten. Het bedrag dat overblijft, maakt de notaris aan je over. Meestal gebeurt dit een paar dagen na de overdracht van de woning.

Ja, bij een appartement verkoop je een onderdeel van een gebouw, ook wel appartementsrecht genoemd. Je bent samen met de eigenaren van de andere appartementen eigenaar van het hele gebouw en mag de gemeenschappelijke ruimtes gebruiken. Het voorlopig koopcontract voor een appartement bevat grotendeels dezelfde afspraken als bij een woning. Een verschil is dat je bij een appartement te maken hebt met een Vereniging van Eigenaren (VvE).

De koper heeft normaal gesproken na ondertekening van het contract 3 dagen de tijd om van de koop af te zien. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen tellen voor de berekening van deze termijn niet mee. Ziet de koper in die periode af van de koop, dan gaat de koop niet door.

Sinds 2015 ben je als verkoper verplicht de koper een energielabel te overhandigen voordat de eigendomsoverdracht bij de notaris plaatsvindt. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete.

Hoewel je samen met de koper bepaalt welke notaris de akte van levering opstelt, staat meestal in het voorlopig koopcontract dat de koper de notaris kiest. De reden hiervoor is dat de koper in de meeste gevallen de notariskosten betaalt.

In het voorlopig koopcontract wordt vaak een voorbehoud van financiering opgenomen. Dit betekent dat de verkoop alleen doorgaat als de koper een hypotheek krijgt om de koopsom te betalen. Hiervoor is hij afhankelijk van de bank. Krijgt de koper geen lening, dan kan hij op basis van het voorbehoud van de koop afzien.

Kosten koper betekent dat de koper de notariskosten, kosten voor het Kadaster en overdrachtsbelasting betaalt. Als jij deze kosten betaalt, spreek je van vrij op naam. Makelaarskosten en hypotheekkosten betaal je allebei zelf.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de afspraken uit het voorlopig koopcontract niet worden nagekomen
 • er voor of kort na de verkoop gebreken zijn aan de woning
 • de woning die je verkoopt een monument is

Op dit voorlopig koopcontract is Nederlands recht van toepassing.

Vraag een advocaat

Ontvang juridisch advies van een advocaat

Rocket Lawyers advocatennetwerk

Resterende tekens: 600

Je vraag is te lang. Herformuleer je vraag in minder tekens

Krijg antwoord