Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Verzoek uitstel huurbetaling opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Verzoek uitstel huurbetaling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Heb je een bedrijfsruimte gehuurd, dan ben je wettelijk en contractueel verplicht om de huurprijs tijdig en volledig te betalen. Onvoorziene omstandigheden zoals het coronavirus kunnen er echter voor zorgen dat je niet op tijd aan je betalingsverplichting kun voldoen. Voorkom incassoprocedures of erger en vraag je verhuurder in dat geval met deze brief om uitstel van huurbetaling.

Update juni 2020
Inmiddels zijn er verschillende huurzaken voor de rechter geweest in verband met huurbetaling en Covid-19. Uit de uitspraken blijkt dat een voorstel van een huurder van een bedrijfsruimte van 1/3 minder huur vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijfsvoering redelijk is en door een verhuurder serieus moet worden overwogen. Wel is het zo dat je als huurder moet kunnen aantonen dat je bedrijfsresultaten negatief zijn als een direct gevolg van de coronacrisis. 
 

Inhoudsopgave

 1. Wat is een verzoek uitstel huur bedrijfsruimte?
 2. Wanneer heb je een uitstelverzoek huurbetaling nodig?
 3. Wanneer kun je dit verzoek uitstel niet gebruiken?
 4. Wat staat er in dit verzoek om uitstel van betaling huur?
 5. Wat moet ik doen na het opstellen van dit uitstelverzoek?
 6. Veelgestelde vragen over het verzoek om uitstel huurbetaling

Een verzoek uitstel huur bedrijfsruimte is een brief waarmee je de verhuurder van je winkel, kantoor of praktijkruimte vraagt om de huurprijs ervan op een later tijdstip te mogen betalen. Je kunt om verschillende redenen uitstel vragen, bijvoorbeeld vanwege de gevolgen van de coronacrisis voor je bedrijf.

Je gebruikt dit uitstelverzoek huurbetaling om in overleg te treden met je verhuurder over het later betalen van de huurprijs voor je bedrijfsruimte. Het is verstandig om niet op eigen houtje te stoppen met het betalen van de huur of die later te betalen. Afhankelijk van de omstandigheden en wat er in je huurcontract staat, kan dit vervelende gevolgen hebben als het moeten betalen van wettelijke rente, een boete of zelfs ontbinding van de huurovereenkomst.

Een brief uitstel huurbetaling hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze juridische brieven generator je eigen op maat gemaakte uitstelverzoek huurbetaling.

Deze brief gericht op de huur van bedrijfsruimte zoals een winkel of praktijkruimte en dus niet geschikt voor de huur van woonruimte. Ook is deze brief niet van toepassing om uitstel van andere betalingen zoals belasting aan te vragen. 

In deze brief verzoek om uitstel van huurbetaling staat onder meer:

 • een omschrijving van het huurcontract
 • de reden van je verzoek tot uitstel van betaling van de huur
 • een uitnodiging om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen
 • jouw gegevens
 • gegevens van het gehuurde
 • gegevens van je verhuurder

Nadat je je uitstelverzoek hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om je brief af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde brief bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat je de brief uitprint, ondertekent en aangetekend verstuurt naar je verhuurder. Alleen zo weet je zeker dat je bewijs van verzending hebt en komt het niet aannemen van de brief niet voor jouw rekening.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde brief of twijfel je bijvoorbeeld of je de juiste reden hebt gekozen, verzoek dan een advocaat om je brief uitstelverzoek te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over huur van bedrijfsruimte betalen in deze crisistijd. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Ja, als je bedrijf de deuren moet sluiten in verband met overheidsmaatregelen dan moet je nog steeds aan je huurbetalingsverplichting voldoen. Je kunt niet ineens stoppen met het betalen van de huur omdat je omzet is gedaald of zelfs nihil is. Wel geeft die situatie de mogelijkheid om uitstel van de huurbetaling te vragen van je verhuurder. Onder deze omstandigheden is het niet redelijk om niet met jou in overleg te treden om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Onze brief uitstelverzoek is niet alleen een verzoek om uitstel maar ook een uitnodiging om in overleg te treden om tot een minnelijke oplossing te komen. 

Ja, ook als je bedrijf is gesloten vanwege de maatregelen van de overheid om het coronavirus tegen te gaan, blijft je betalingsverplichting in stand. Een dergelijke situatie komt namelijk voor rekening van jou als huurder. Dit is alleen anders als in je huurcontract een garantie is opgenomen voor exploitatie van je bedrijf. Als de sluiting echter tot gevolg heeft dat je onderneming failliet gaat als je de volledige huur zou blijven betalen, dan kun je wel een beroep doen op aanpassing van de huurprijs of betalingsvoorwaarden

Nee, als een sluiting van je bedrijf dreigt, mag je niet zomaar totaal andere werkzaamheden in het pand uitvoeren. Je hebt namelijk niet alleen met je contractuele verplichtingen te maken, maar ook met het bestemmingsplan van de gemeente. 

Controleer in je contract of je als huurder een exploitatieplicht hebt. Is dat het geval, dan moet je je niet alleen aan de bestemming van het gehuurde houden maar in het geval van een winkel ook aan vastgestelde openingstijden. Wil je op aangepaste tijden open zijn, stem dit dan in ieder geval af met je verhuurder. 

Nee, je hebt geen wettelijk recht op uitstel. Je hebt zowel een wettelijke als contractuele verplichting om je huur op tijd en volledig te betalen. Sommige huurcontracten geven zelf wel mogelijkheden om de huur op een later moment te betalen bijvoorbeeld vanwege overmacht of onvoorziene omstandigheden. 

Bij betalingsonmacht kun je ook een beroep doen op onvoorziene omstandigheden. Dat kan leiden tot gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Hierbij is het mogelijk om bepaalde plichten, zoals betaling van de huur, op te schorten.

Betaal je de huur niet, dan is er sprake van wanprestatie. Je komt namelijk  je belangrijkste verplichting uit het huurcontract niet na. Een beroep op overmacht zou je in dat geval kunnen helpen. Kijk in je huurcontract na of daar staat beschreven welke factoren wel of geen overmacht opleveren. Ook kan aansprakelijkheid voor bepaalde situaties zijn uitgesloten.

Ja, er zijn al rechtszaken geweest over te late huurbetaling in coronatijd. Daar blijkt in ieder geval uit dat de coronacrisis niet automatisch of zonder verdere toelichting als geldige reden voor te late huurbetaling wordt geaccepeteerd. Hier blijkt uit dat je je verzoek goed moet motiveren. De interviewvragen bij onze brief helpen je daarbij. 

Wettelijk en contractueel gezien heb je geen geldige reden om later te betalen dus staat daar ook geen periode voor. Een geldige periode om betaling uit te stellen kun je alleen in overleg met je verhuurder afspreken. 

Wat de concrete gevolgen zijn als je de huur van je bedrijfsruimte te laat betaalt, is afhankelijk van de afspraken in het huurcontract. Zo kan er een boete bij te late huurbetaling zijn bedongen. Een huurachterstand van meerdere maanden kan zelfs tot een juridische procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst leiden.

Nee, er bestaat geen wettelijk recht op een betalingsregeling. Dat betekent dat je niet kunt afdwingen dat je verhuurder met je verzoek tot gespreide betaling akkoord hoeft te gaan.