Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Verzoek teruggave waarborgsom opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Verzoek teruggave waarborgsom

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je een huis, appartement of kamer huurt, betaal je bij aanvang van de huurovereenkomst vaak een waarborgsom. Betaalt je verhuurder je borg niet terug, dan verzoek je hem schriftelijk de borg binnen 2 weken aan je terug te betalen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte verzoek teruggave borg opstellen.

Gebruik dit verzoek teruggave waarborgsom om:

  • een waarborgsom terug te vragen als je verhuurder niet de borg terugbetaalt

In dit verzoek teruggave waarborgsom huurwoning staat onder meer:

  • de hoogte van de betaalde waarborgsom
  • waarom je recht hebt op de waarborgsom
  • het verzoek om de waarborgsom binnen 2 weken over te maken

Een verzoek teruggave waarborgsom is een brief waarmee je de waarborgsom terugvraagt die je bij het huren van je woning aan je verhuurder hebt betaald.

Je gebruikt een brief borg terugvorderen als je verhuurder na afloop van je huurcontract de borg voor je huurwoning weigert terug te betalen, terwijl je de woning in goede staat en volgens de gemaakte afspraken hebt achtergelaten.

De hoofdregel is: je moet je borg terugkrijgen na beëindiging huurovereenkomst. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag hij de borg inhouden. Dit is het geval als er schade aan je woning is waar jij verantwoordelijk voor bent, je de schade niet herstelt en je verhuurder deze schade zelf moet herstellen. Voor schade die bijvoorbeeld het gevolg is van ouderdom van de woning mag hij de borg niet inhouden. Daarnaast moet hij de schade aan de woning schriftelijk vastleggen en je een redelijke termijn geven om die te herstellen. In de praktijk geldt vaak dat de schade hersteld moet zijn op het moment dat je de woning verlaat en de eindinspectie plaatsvindt. Als blijkt dat je de schade niet hebt hersteld, mag hij de waarborgsom inhouden.

Als huurder ben je verplicht de woning terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Dat wil zeggen dat je eventuele schade moet herstellen die niet aanwezig was op het moment dat je de woning huurde en waarvoor je verhuurder niet verantwoordelijk is. Je verhuurder moet je de gelegenheid geven schade aan de woning te herstellen voordat je de woning verlaat. Normale slijtage die ontstaat tijdens het gebruik van de woning of door ouderdom valt hier echter niet onder. Denk bijvoorbeeld aan slijtage aan het tapijt door normaal gebruik.

Alleen als er in de huurovereenkomst iets is opgenomen over rente over de waarborgsom, kun je als huurder rente eisen. Als dit het geval is, geldt het rentepercentage dat in de overeenkomst is opgenomen. Is er geen percentage opgenomen, dan geldt de wettelijke rente. Als je geen afspraken hebt gemaakt over rente, dan hoeft de verhuurder geen rente over de waarborgsom te betalen.

De wet bepaalt niet binnen welke termijn je verhuurder je borg moet teruggeven. In de meeste gevallen staat in de huurovereenkomst hoe snel een verhuurder de borg terugbetaalt. Is dat niet het geval en betaalt je verhuurder de borg niet terug? Gebruik dan deze brief waarin een termijn van 2 weken is aangehouden waarbinnen je verhuurder de borg moet teruggeven. 

Vraag een Advocaat om hulp in de volgende situatie: 

  • je verhuurder betaalt borg niet terug nadat je deze brief hebt verstuurd

Op dit verzoek terruggave waarborgsom is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Verzoek teruggave waarborgsom

brief borg terugvorderen, verzoek teruggave waarborgsom huurwoning.