Gratis Verzoek teruggave waarborgsom

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Verzoek teruggave waarborgsom

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je een huis, appartement of kamer huurt, betaal je bij aanvang van de huurovereenkomst vaak een waarborgsom. Je gebruikt een verzoek teruggave waarborgsom als je verhuurder de waarborgsom niet uit zichzelf terugbetaalt. Maak deze brief gemakkelijk zelf op maat en krijg je geld eenvoudig en snel terug.

Gebruik dit verzoek teruggave waarborgsom om:

  • een waarborgsom terug te vragen als je verhuurder niet uit zichzelf de borg terugbetaalt

In dit verzoek teruggave waarborgsom staat onder meer:

  • de hoogte van de betaalde waarborgsom
  • waarom je recht hebt op de waarborgsom
  • het verzoek om de waarborgsom binnen een bepaalde termijn over te maken

Een verzoek teruggave waarborgsom is een brief waarmee je de waarborgsom terugvraagt die je bij het huren van je woning aan je verhuurder hebt betaald.

Je gebruikt een verzoek teruggave waarborgsom als je verhuurder na afloop van je huurcontract de borg voor je huurwoning weigert terug te betalen, terwijl je de woning in goede staat en volgens de gemaakte afspraken hebt achtergelaten.

Je verhuurder moet de waarborgsom terugbetalen, nadat het huurcontract is beëindigd. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag hij de borg inhouden. Dit is het geval als er schade aan je woning is waar jij verantwoordelijk voor bent, je de schade niet herstelt en je verhuurder deze schade zelf moet herstellen. Voor schade die bijvoorbeeld het gevolg is van ouderdom van de woning mag je verhuurder de borg niet inhouden. Daarnaast moet je verhuurder de schade aan de woning schriftelijk vastleggen en je een redelijke termijn geven om de schade te herstellen. In de praktijk geldt vaak dat de schade hersteld moet zijn op het moment dat je de woning verlaat en de eindinspectie plaatsvindt. Als blijkt dat je de schade niet hebt hersteld, mag de verhuurder de waarborgsom inhouden.

Als huurder ben je verplicht de woning terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Dat wil zeggen dat je eventuele schade moet herstellen die niet aanwezig was op het moment dat je de woning huurde en waarvoor je verhuurder niet verantwoordelijk is. Je verhuurder moet je de gelegenheid geven schade aan de woning te herstellen voordat je de woning verlaat. Normale slijtage die ontstaat tijdens het gebruik van de woning of door ouderdom valt hier echter niet onder. Denk bijvoorbeeld aan slijtage aan het tapijt door normaal gebruik.

Alleen als er in de huurovereenkomst iets is opgenomen over rente over de waarborgsom, kun je als huurder rente eisen. Als dit het geval is, geldt het rentepercentage dat in de overeenkomst is opgenomen. Is er geen percentage opgenomen, dan geldt de wettelijke rente. Als je geen afspraken hebt gemaakt over rente, dan hoeft de verhuurder geen rente over de waarborgsom te betalen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • de verhuurder weigert de waarborgsom terug te betalen

Op dit verzoek terruggave waarborgsom is Nederlands recht van toepassing.